Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 28169
Mărime: 1.62MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE pag. 6

1.Aspecte ale modernizării învăţământului cu specific la clasele I - IV .pag. 6

2.Motivaţia alegerii temei pag. 8

CAPITOLUL I - EVALUAREA - COMPONENTA PROCESULUI DE

ÎNVĂŢĂMÂNT pag 10

1.1.Necesitatea şi scopul evaluării în activitatea didactică pag. 10

1.2.Funcţiile evaluării pag. 12

1.3.Forme de evaluare . pag. 15

CAPITOLUL II - OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE - CRITERII ALE

EVALUĂRII . pag. 26

2.1.Obiectivele educaţionale ale învăţământului matematic primar . pag. 26

2.2.Obiectivele operaţionale pag. 30

2.3.Metodologia ope raţionalizării obiectivelor la lecţiile de

matematică pag. 34

CAPITOLUL III - FORME, METODE Şl TEHNICI DE CUNOAŞTERE,

VERIFICARE Şl INTERPRETAREA REZULTATELOR ŞI

PROGRESELOR ŞCOLARE LA MATEMATICĂ pag. 48

3.1.Măsurarea şi aprecierea rezultatelor pag. 48

3.2.Notarea şi semnificaţia notei pag. 50

3.3.Tehnici de evaluare pag. 53

3.4.Diagrama criteriilor de evaluare a cunoştinţelor de matematică.

la clasele primare pag. 84

3.5.Concursurile şcolare - forme utile de evaluare a rezultatelor şcolare.pag. 86

CAPITOLUL IV-METODOLOGIA INVESTIGAŢIEI pag. 90

4.1.Obiectivele investigaţiei .pag. 90

4.2.Ipoteza investigaţiei pag. 91

4.3.Metodologia investigaţiei psihopedagogice . .pag. 91

4.4.Descrierea colectivului de elevi supus investigaţiei pag.94

4.5.Planul investigaţiei pag. 96

CAPITOLUL V-INVESTIGAŢIA REALIZATĂ pag. 98

5.1. Etapa constatativă pag. 98

5.2. Etapa experimentală pag. 101

5.3. Etapa evaluativă pag. 110

CAPITOLUL VI - CONCLUZII, APRECIERI FINALE ŞI PROPUNERI pag. 115

BIBLIOGRAFIE .pag. 116

Extras din document

INTRODUCERE

1. Aspecte ale modernizării învăţământului cu specific la clasele I-IV

Procesul de învăţământ întruchipează exercitarea funcţiilor (activităţilor) esenţiale oricărei unităţi şcolare - cele de predare - învăţare - evaluare (concretizate în metode, procedee folosite, forme de activitate). Predarea -învăţarea se află într-un raport de cooperare, reciprocitate, contopire într-un tot unitar, într-un singur proces care asigură în şcoală sarcinile învăţământului. Deşi relaţia dintre predare şi învăţare este una de la cauză la efect, asta nu presupune, totuşi un mers linear; predarea singură, oricât de bună ar fi ea, nu conduce în mod automat la rezultatele aşteptate; rezultatele predării sunt condiţionate de activitatea de învăţare de pusă de elevi şi alţi factori implicaţi în desfăşurarea ei.

În concepţia didacticii moderne, procesul de învăţământ încorporează şi o a treia funcţie - evaluarea. Evaluarea completează ciclul de intervenţie al învăţătorului asupra elevului. Ea vine să ghideze acţiunea învăţătorului şi elevilor, să ajute la luarea deciziilor referitoare la buna organizare a procesului de predare -învăţare, dar şi de îmbunătăţire sau ajustări cerute de mersul predării şi învăţării. Aprecierea rezultatelor elevilor presupune rapotarea la anumite criterii, între care obiectivele deţin ponderea cea mai importantă. Orice probă de evaluare este elaborată prin raportarea la obiectivele preformulate, iar rezultatele evaluăriiau influenţă atât asupra activităţii învăţătorului, cât şi a elevilor. Metodele, procedeele, conţinuturile sau practicile de evaluare trebuie să fie astfel alese de către învăţător, încât să conducă la realizarea obiectivelor propuse. Nerealizarea unui obiectiv presupune analiza retrospectivă a modului de funcţionare a activităţii instructiv -educative, pentru a introduce acele modificări sau a realiza acea reglare a sa care contribuie la creşterea eficienţei didacticii.

Evaluarea este o componentă esenţială a procesului didactic, după cum afirmă Ansubel, este „punctul final" într-o succesiune de evenimente, care cuprinde următorii „paşi" :

- stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil

al elevilor;

- proiectarea şi realizarea programului de realizare a scopurilor propuse;

- măsurarea rezultatelor aplicării progamelor.

Evaluarea rezultatelor elevilor are efecte pozitive asupra activităţii lor, îndeplinind un roi de „supraveghere" a activităţii de învăţare a elevilor, prin faptul că o direcţionează înspre conţinuturile esenţiale şi determină stilul adecvat de învăţare, o susţine motivaţional şi o stimulează prin „intrări pozitive", îi antrenează pe elevi într-o activitate susţinută. De asemenea, controlul sistematic oferă elevilor un feed-back operativ asupra performanţelor atinse şi-i ajută sa determine conştient şi obiectiv în măsura ce acestea corespund obiectivelor pedagogice stabilite. Se asigură, pe această cale, o „relaţie a elevului faţă de sine, ca subiect al acţiunii", în acest fel, efectele pozitive ale evaluării rezultatelor şcolare se reflectă în atitudinea elevilor faţă de activitatea şcolară în dezvoltarea capacităţilor şi obişnuinţei de autoevaluare prin raportarea performanţelor atinse la cele aşteptate de şcoală.

În ceea ce priveşte activitatea învăţătorului, cunoaştera nivelului atins de elevi şi a rezultatelor obţinute este necesară în fiecare etapă a procesului didactic ajutându-l pe propunător să determine punctele „forte", dar şi lacunele procesului instructiv - educativ în perspectiva obiectelor avute în vedere.

În orice clasă există cel puţin două categorii de elevi: elevi capabili de performanţe şi elevi care întâmpină dificultăţi în învăţare.

Asigurarea succesului în învăţare presupune identificarea elevilor cu dificultăţi de învăţare şi a celor cu dotare medie şi superioară şi elaborarea unor programe de instruire nonstandardizate pentru fiecare categorie de elevi, în funcţie de particularităţile lor.

Preview document

Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 1
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 2
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 3
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 4
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 5
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 6
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 7
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 8
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 9
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 10
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 11
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 12
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 13
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 14
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 15
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 16
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 17
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 18
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 19
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 20
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 21
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 22
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 23
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 24
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 25
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 26
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 27
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 28
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 29
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 30
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 31
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 32
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 33
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 34
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 35
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 36
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 37
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 38
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 39
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 40
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 41
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 42
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 43
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 44
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 45
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 46
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 47
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 48
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 49
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 50
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 51
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 52
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 53
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 54
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 55
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 56
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 57
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 58
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 59
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 60
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 61
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 62
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 63
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 64
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 65
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 66
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 67
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 68
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 69
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 70
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 71
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 72
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 73
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 74
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 75
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 76
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 77
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 78
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 79
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 80
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 81
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 82
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 83
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 84
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 85
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 86
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 87
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 88
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 89
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 90
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 91
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 92
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 93
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 94
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 95
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 96
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 97
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 98
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 99
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 100
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 101
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 102
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 103
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 104
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 105
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 106
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 107
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 108
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 109
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 110
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 111
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 112
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 113
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 114
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 115
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 116
Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Eficienta Metodelor de Cunoastere Verificare si Interpretare a Rezultatelor Scolare la Matematica.doc

Alții au mai descărcat și

Modalități de diferențiere și individualizarea activității instructiv-educative

INTRODUCERE “Copilul nu se naşte nici bun, nici rău din punct de vedere intelectual, ca şi din punct de vedere moral, ci stăpân al destinului său”...

Modalități de activizare, diferențiere și individualizare a elevilor la lecțiile de matematică

INTRODUCERE IMPORTANŢA MATEMATICII CA ŞTIINŢĂ ” Între ştiinţă şi viaţă există o legătură indestructibilă… cu cât ştiinţa slujeşte viaţa, cu atât...

Metodologia Organizarii și Desfasurarii Jocului Didactic Matematic în Ciclul Primar

ARGUMENT În contextul noii societăţi, dreptul la educaţie a devenit realizabil pentru toţi copiii, iar nevoia de cultură - o condiţie a...

Noțiunile de Geometrie Predate la Clasele I-II

INTRODUCERE Lucrarea de fata se intituleaza “Notiunile de geometrie predate la clasele I-II², si da o scurta introducere la câteva din notiunile...

Plan de lecție - Matematică

DATA: PROPUNATOR: CLASA: a IV-a A UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : DISCIPLINA: Matematică UNITATEA TEMATICĂ: Recapitulare finală SUBIECTUL...

Proiect de lecție - geografie generală

GEOGRAFIE AN III SPECIALIZARE:GEOGRAFIE DATA:21.03.2012 CLASA a V-a B OBIECTUL - GEOGRAFIE GENERALA EDITURA - TEORA SUBIECTUL LECTIEI –...

Metode de cunoaștere a colectivului de elevi

1. Colectivul de elevi 1.1 Definitia si notele definitorii ale colectivului de elevi Referitor la notiunea de colectiv literatura de specialitate...

Portofoliu - metodica predării geografiei la clasele I-IV

“ Verzi sunt dealurile tale, frumoase pădurile şi dumbrăvile spânzurate de coastele dealurilor, limpede şi senin cerul tău. Munţii se înalţă...

Te-ar putea interesa și

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Ai nevoie de altceva?