Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare

Proiect
8/10 (6 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 21042
Mărime: 116.67KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Marin Manolescu
Aceasta lucrare face referire la studiul tipurilor de evaluare utilizate in domeniul educatie - invatamant primar. Lucrarea a fost prezentata in cadrul Departamentului pentru Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei.

Cuprins

INTRODUCERE

Capitolul I

EVALUAREA – PARTE INTEGRANTĂ A PROCESULUI DE ÎNVĂTĂMÂNT

1. Evaluarea – caracterizare generală

2. Rolul si funcţiile evaluării

2.1. Funcţiile generale ale evaluării

2.2. Funcţiile specifice ale evaluării

3. Relaţia evaluare – predare – învăţare

Capitolul II

METODE, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE FOLOSITE IN EVALUAREA INIŢIALĂ, FORMATIVĂ, SUMATIVĂ

1. Evaluarea iniţială (predictivă)

1.1. Funcţii ale evaluării iniţiale

2. Evaluarea formativă (continuă)

3. Evaluarea sumativă („certificativă”)

4. Metode, tehnici, instrumente de evaluare

4.1. Metode tradiţionale de evaluare

4.2. Metode alternative de evaluare

5. Proiectarea instrumentelor de evaluare

5.1. Calităţile instrumentelor de evaluare

5.2. Tipuri de itemi

5.2.1. Itemii obiectivi

5.2.2. Itemi semiobiectivi

5.2.3. Itemi subiectivi (cu răspuns deschis)

Capitolul III

PARTICULARITĂŢI ALE EVALUĂRII REZULTATELOR ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

1. Descriptorii de performanţă - criterii de evaluare

2. Direcţii de perfecţionare a evaluării

2.1. Perfecţionarea docimologică a educatorului

2.2. Docimologia – ştiinţă a examinării şi notării

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Oricare ar fi gradul de dezvoltare economică şi socială a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a populaţiei: elevi, studenţi, părinţi ai acestora, tineri, precum şi adulţi care îşi completează sau îşi reprofilează pregatirea.

Activitatea din învatamânt intersectează deopotrivă mai mulţi factori (pedagogi, sociologi, oameni politici). Toţi aceştia manifestă interes faţă de activitatea din invaţământ şi o doresc să fie cât mai eficientă.

Devin tot mai numeroase preocupările în direcţia evaluării rezultatelor acestei activităţi.

Evaluarea apare ca “proces de apreciere a calităţii sistemului educaţional sau a unei părţi a sistemului respectiv”. Ea are menirea de a stabili “dacă sistemul îsi îndeplineşte funcţiile pe care le are, adică dacă obiectivele sistemului sunt realizate”. (Lindeman Richard, Evaluarea in procesul de instruire).

În acelaşi timp, o evaluare cât mai obiectivă a randamentului învăţământului reprezintă condiţia sine qua non pentru adaptarea unor măsuri menite să amplifice succesul acţiunii de educatie.

Există o interacţiune între procesul perfecţionării învăţământului şi evaluarea randamentului său.

Cunoaşterea cât mai exactă a rezultatelor şcolare constituie premisa oricăror măsuri destinate să îmbunătăţească desfăşurarea acţiunii în sine.

Cerinţa obiectivă de a conferi activităţii de instrucţie şi de educaţie o eficienţă sporită – generată de exigenţele vieţii contemporane – face necesară intensificarea eforturilor pentru a se asigura procesului de învăţământ un caracter

cât mai raţional şi riguros prin: determinarea cât mai precisă a obiectivelor instruirii, organizarea conţinuturilor în concordanţa cu principalele caracteristici şi

tendinţe ale ştiinţei şi tehnicii şi cu logica didactică, stabilirea strategiilor de predare – învăţare în raport cu obiectivele vizate şi cu conţinuturile definite, perfecţionarea acţiunilor de evaluare a rezultatelor şi a proceselor desfăşurate.

O autentică acţiune de perfecţionare a învăţământului, în oricare din compartimentele acestuia, nu este posibilă fără măsurarea şi evaluarea continuă a procesului încheiat, fără valorificarea informaţiilor dobândite şi a învăţămintelor desprinse din activitatea trecută, pentru ameliorarea procesului în etapele următoare. Este aplicabilă aici teza după care preocuparea pentru cunoaşterea trecutului, acţiunilor încheiate, porneşte tocmai din grija pentru viitor.

Aşadar, iată căteva motivaţii de ordin personal, social si psihopedagogic care întăresc convingerea că alegerea temei Evaluarea iniţială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă – strategii complementare este o sarcină şi în acelaşi timp o datorie de primă importanţă, de care va trebui să mă “achit” în calitatea mea de viitor educator, printr-o angajare responsabilă şi plăcută în acelaşi timp.

Capitolul I

EVALUAREA – PARTE INTEGRANTĂ A PROCESULUI DE ÎNVĂTĂMÂNT

1. Evaluarea – caracterizare generală

În contextul educativ şcolar evaluarea acţionează din două perspective (Charles Hadji, 1992, pag. 14):

- evaluarea ca utilitate socială, care se traduce prin decizii de orientare, selecţie şi certificare;

- evaluarea ca utilitate pedagogică tradusă prin decizii de reglare didactică.

În demersul meu mă voi opri asupra problematicii evaluării din perspectiva didactică. Pentru a da un răspuns complet la întrebarea “Ce înseamnă evaluarea ? ” ar trebui spus că evaluarea este mai mult decât o operaţie sau o tehnică, fiind o acţiune complexă, un ansamblu de operaţii mintale şi acţionale, intelectuale, atitudinale, afective despre care se presupune că apreciază:

Preview document

Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 1
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 2
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 3
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 4
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 5
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 6
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 7
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 8
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 9
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 10
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 11
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 12
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 13
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 14
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 15
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 16
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 17
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 18
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 19
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 20
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 21
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 22
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 23
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 24
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 25
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 26
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 27
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 28
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 29
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 30
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 31
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 32
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 33
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 34
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 35
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 36
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 37
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 38
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 39
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 40
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 41
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 42
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 43
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 44
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 45
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 46
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 47
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 48
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 49
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 50
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 51
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 52
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 53
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 54
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 55
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 56
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 57
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 58
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 59
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 60
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 61
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 62
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 63
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 64
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 65
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 66
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 67
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 68
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 69
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 70
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 71
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 72
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 73
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 74
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 75
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 76
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 77
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 78
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 79
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 80
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 81
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 82
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 83
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 84
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 85
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 86
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 87
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 88
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 89
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 90
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 91
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 92
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 93
Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Initiala, Evaluarea Formativa, Evaluarea Sumativa - Strategii Complementare.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului...

Utilizarea metodelor interactive în vederea optimizării predării - învățării științelor naturii în ciclul primar

1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste...

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND MOTIVAREA ALEGERII TEMEI „Ai toată viaţa...

Metode Alternative de Evaluare

ARGUMENT În cadrul reformei educaţionale actuale a învăţământului românesc, un accent deosebit se pune pe utilizarea unor metode şi tehnici de...

Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală

Introducere. Lucrarea de față dorește să creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului educațional românesc din prisma evoluției acestuia ca...

Metode alternative

Pedagogia competentelor: o viziune integratoare In invatamantul modern, o preocupare importanta este aceea a formarii de competente generale si...

Te-ar putea interesa și

Utilizarea metodelor interactive în vederea optimizării predării - învățării științelor naturii în ciclul primar

1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste...

Discursul liric bacovian - estetică, stil, configurație poetică

ARGUMENT Motto: „A fost odată...Va fi odată... Nu spune zarea, dar spune omul- Numai acuma e niciodată... Adânc, prezentul închide...tomul.”...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Optimizarea proceselor evaluative privind rezultatele școlare

Evaluarea este o acţiune de cunoaştere (specifică), a unor fenomene sub raportul însuşirilor acestora, a stării şi funcţionalităţii unui sistem,...

Teoria Instruirii

Conceptul de instruire. Etimologie. Evoluţia conceptului -accepţiuni contemporane. Educaţie –pedagogie-didactică –instruire. Instruire : în limba...

Teoria și Metodologia Instruirii

PARTEA I TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII CAPITOLUL I DIDACTICA – TEORIA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 1.1. PRECIZĂRI CONCEPTUALE Activitatea...

Psihopedagogie

Procesul de învăţământ. Abordare sistemică Procesul de învăţământ ne apare, astfel, ca un ansamblu de activităţi organizate şi dirijate, care se...

Teoria și Metodologia Evaluării

Societatea contemporană, caracterizată printr-o dezvoltare accelerată şi printr-un ritm galopant al progresului, generate şi de amploarea...

Ai nevoie de altceva?