Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 8491
Mărime: 53.97KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Olga Ciobanu

Extras din document

CAPITOLUL 1

Noţiuni introductive

Evaluarea este o componentă a procesului instructiv – educativ.

Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi intrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinut şi grupul de lucru vizat în scopul emiterii unei judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional.

În mod curent, prin evaluarea în învăţământ se înţelege actul didactic complex integrat întregului proces de învăţământ care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea, calitatea acestora, nivelul performanţelor şi eficienţa lor la un moment dat oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare – învăţare.

Termenul de evaluare şcolara desemnează actul prin care – referitor la o prestaţie orală, scrisă sau practică – se formulează o judecată prin prisma unor criterii. Evaluarea şi notarea şcolară alcătuiesc o codare numerică - însoţită de aprecieri calitative – a rezultatelor obţinute de elevi, servindu-se de scara de la 1 la 10.

Evaluarea reprezintă un act absolut necesar în procesul conducerii unei activităţi, în general şi al luării deciziei, în special. În procesul de invăţământ, ea furnizează informaţiile necesare reglării şi ameliorării activităţii didactice de la o etapă la alta, prin adoptarea măsurilor corespunzătoare sistemului de instruire.

Sintetizând evaluarea înseamnă:

1. măsurarea/verificarea achiziţiilor şcolarului, apelând la instrumente de măsurare specifice;

2. interpretarea şi aprecierea rezultatelor obţinute de şcolar (pe baza unor criterii unitare şi obiective);

3. adoptarea deciziei educaţionale de reglare şi eficientizare a procesului instructiv - educativ.

1.1. Scopul şi funcţiile evaluării

Scopul evaluării este de a preveni eşecul şcolar sau de a-l diminua la minimum, asigurând o evoluţie ascendentă a tuturor elevilor.

Comparaţiile se fac atât cu obiectivele/competenţele prevăzute de programele şcolare, cât şi cu standardele de performanţă, atunci când acestea există.

Acţiunea de evaluare a eficienţei învăţământului îndeplineşte numeroase şi variate funcţii. Acestea privesc atat învăţământul în întregul său, în relaţie cu celelalte subsisteme sociale, cât şi componentele activităţii de învăţământ, interacţiunea elemenetelor interne ale acestuia. Necesitatea şi însemnătatea evaluării decurg pe de o parte din rolul educaţiei în viaţa socială, iar pe de altă parte, din însăşi funcţionalitatea procesului de instruire şi educare.

Funcţiile evaluării în învăţământ sunt stabilite în conformitate cu anumite criterii psihopedagogice, sociologice şi docimologice, vizând efectele evaluării în plan individual şi social. Acestea sunt:

- Funcţia de control, de constatare şi apreciere a activităţii şi a rezultatelor obţinute în procesul de învăţământ (dignosticare), prin care se stabileşte unde se situează aceste rezultate în raport cu obiectivele proiectate, încercând să “depisteze” factorii care le influentează în sens pozitiv sau negativ. Prin exercitarea acestei funcţii, evaluarea are şi rol de feedback.

Din punct de vedere a rolului profesorului în activitatea şcolară, funcţia de control este necesară în fiecare moment al procesului didactic: la începutul activităţii cu o clasă de elevi, printr-un test de evaluare iniţială pentru a le cunoşte nivelul de pregătire, pe parcursul procesului de instruire pentru a le cunoaşte progresele înregistrate, la sfârşitul lecţiei pentru a le aprecia rezultatele obţinute.

- Funcţia de reglare a sistemului, de ameliorare a activităţii şi de optimizare a rezultatelor, care constă în demersurile comune ale evaluatorilor şi evaluaţilor pentru a face corecţiile necesare - pe baza controlului şi aprecierilor- în stilul de conducere respectiv în activiatea de execuţie. În cazul evaluării rezultatelor obţinute de elevi, accentul cade pe optimizarea stilului de predare, a capacităţii de învăţare şi pe stimularea factorilor motivaţionali.

Prin acestă funcţie, actul de evaluare are scop nu numai de e a evidenţia neajunsurile, elementele slabe ale procesului didactic, ci si calităţile acestuia, punctele forte pe care urmează să se întemeieze acţiunea de ameliorare a acestuia. Cadrul didactic stabileşte obiectivele programului următor, demersurile didactice considerate adecvate posibiltătilor de învăţare ale elevilor, ritmul convenabil de desfăşurare.

Preview document

Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 1
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 2
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 3
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 4
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 5
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 6
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 7
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 8
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 9
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 10
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 11
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 12
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 13
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 14
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 15
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 16
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 17
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 18
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 19
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 20
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 21
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 22
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 23
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 24
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 25
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 26
Evaluarea școlară aspecte interdisciplinare - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Scolara Aspecte Interdisciplinare.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului...

Strategii de Prevenire și de Înlăturare a Eșecului Școlar

1. Alegerea şi definirea temei de cercetat: Tema de cercetat: “Strategii de prevenire şi înlăturare a eşecului şcolar”. Am ales acestă temă...

Pedagogia alternativă step by step în învățământul primar

I.NTRODUCEREA, CONCEPTELE ŞI BAZA TEORETICĂ A PROGRAMULUI 1.1 Introducere Pe parcursul întregii vieţi, indiferent unde trăiesc, copiii de azi se...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei în învățământul primar

Managementul fiind una dintre cele mai vechi arte şi cele mai noi ştiinţe, răspunde tot mai prezent, în tot mai multe domenii, necesităţilor...

Managementul Resurselor Umane - Studiu de Caz - Organizatia Scolara

I. RESURSE „CALDE” - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1.Principalele activităţi din domeniul managementului resurselor umane Schimbările profunde...

Evaluare școlară - aspecte interdisciplinare

1.Evaluarea scolara – aspecte interdisciplinare Evaluarea se poate realiza la niveluri diferite de invatamant urmarindu-se obiective diferite ....

Ai nevoie de altceva?