Fișe de observație, autoevaluare și evaluare elevi

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3843
Mărime: 51.71KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

În cadrul lecţiei de economie la care am asistat, au fost predate noi informaţii din unitatea de învăţare Proprietatea şi libera iniţiativă.

Ca şi organizare a clasei, s-au realizat salutarea colectivului de elevi, dar nu a fost chestionat elevul de serviciu în privinţa celor absenţi, ci a fost efectuată prezenţa în ordinea catalogului. A fost apoi verificată tema pentru acasă, prin sondaj, 3 elevi fiind solicitaţi să citească, pe rând, răspunsurile la întrebările din ora precedentă. Ulterior, profesorul a anunţat titlul lecţiei noi şi, pe scurt, cuprinsul acesteia.

În privinţa activităţii de predare, am considerat că spaţiul de lucru a fost corespunzător utilizat, prin scrierea pe tablă a ideilor importante, prin afişarea unor studii de caz prin retroproiector, împărţirea elevilor pe grupe de lucru centrând atenţia fiecăreia dintre acestea asupra unor fişe de lucru distincte. Conţinuturile au fost expuse gradat şi logic, la început s-au reamintit câteva concepte din lecţiile precedente şi profesorul s-a încadrat în 50 de minute.

Profesorul a adaptat stilul de predare la specificul clasei, având în vedere specializarea tehnică pe care o urmează elevii, încercând aşadar să realizeze o lecţie interactivă şi interesantă. El a dovedit o bună cunoaştere a subiectului, a răspuns detaliat la întrebările adresate, a oferit feed-back elevilor, lăudând răspunsurile corecte şi încurajând creativitatea în rezolvarea fişelor de lucru. De asemeni, a monitorizat permanent activitatea clasei, mergând printre bănci şi interesându-se de evoluţia rezolvării fişelor propuse. La finalul orei, a dat ca şi temă pentru extinderea învăţării, realizarea unui eseu cu un subiect la alegere, din cele 5 propuse de el.

Elevii au fost receptivi la metodele de predare folosite de profesor, au rezolvat fişele lucrând în grup, demonstrând competenţe de integrare şi relaţionare, au adresat întrebări pentru lămurirea aspectelor neînţelese folosind termeni economici, şi au arătat că sunt familiarizaţi cu utilizarea de fişe de lucru sau studii de caz prezentate cu ajutorul retroproiectorului.

Conţinutul predat a fost concis, semnificativ, întrebările- clare şi exacte, însă motivarea alegerii activităţilor nu a fost detaliată, subliniindu-se doar caracterul de noutate a conţinutului. Informaţiile au fost de actualitate, s-a realizat în final şi o scurtă evaluare orală a elevilor, fără a fi însă notaţi. Tonalitatea a fost adaptată etapelor lecţiei, iar comunicarea elev-profesor a fost una eficientă, bazată pe respect reciproc. Feed-back-ul a fost oferit atât de elevi, cât şi de profesor, lucru deosebit de important.

Lecţia observată face parte din unitatea de învăţare Individul ca întreprinzător, în cadrul disciplinei educaţie antreprenorială.

Ora a debutat şi s-a încheiat cu un salut, tema pentru acasă nu a existat, deoarece în ora precedentă avusese loc o succintă evaluare, ale cărei rezultate au fost prezentate în primele 10 minute, concomitent cu trecerea notelor şi a prezenţei în catalog.

Am considerat că activitatea de predare a avut o evoluţie logică şi gradată, de la anunţarea lecţiei noi şi a cuprinsului acesteia (inclusiv notarea lor pe tablă), la amintirea unor cunoştinţe din lecţiile anterioare, la explicarea termenilor noi (utilizând definiţii redate cu ajutorul retroproiectorului) şi la expunerea detaliată a conceptelor, urmate de solicitarea de feed-back din partea elevilor. Ora a fost centrată pe elevi, ei fiind distribuiţi în 4 grupe care să rezolve fişe de lucru diferite, comparând apoi rezultatele şi sintetizând informaţiile, sarcinile de învăţare fiind divizate între cei care rezolvă fişele, cei care expun ce s-a obţinut şi cei care extrag concluziile.

Profesorul şi-a adaptat stilul de predare la timpul disponibil, s-a dovedit imparţial faţă de elevi, a avut o bună etapizare a conţinuturilor, a utilizat un limbaj adecvat unor elevi de liceu şi a dovedit o bună cunoaştere a temei, dezvoltând explicaţiile oferite elevilor cu exemple concrete. În finalul lecţiei, a propus o temă referitoare la descrierea unei afaceri pe care fiecare elev ar înfiinţa-o în viitor şi elevilor li s-a cerut părerea cu privire la utilizarea fişelor de lucru în cadrul următoarelor ore.

Elevii au notat pe caiete planul lecţiei, definiţiile importante şi tema pentru acasă, au răspuns la întrebările profesorului şi s-au arătat interesaţi de tema expusă, adresând întrebări profesorului şi colegilor. Cu toate acestea, nu au fost utilizaţi termeni de specialitate, fiind necesară o explicare suplimentară a definiţiilor propuse de profesor. Familiarizarea cu resursele puse la dispoziţie a fost parţială, deoarece lucrul cu fişele a provocat un număr de nelămuriri.

Conţinutul predat a fost concis, semnificativ, dar nu a existat o clară motivare a alegerii activităţilor propuse. Evaluarea formativă din final s-a efectuat prin întrebări adresate câtorva elevi, cu privire la noile concepte expuse, oferindu-se şi feed-back-ul aferent, din partea profesorului. Interacţiunea acestuia cu clasa a fost una permanentă, fapt ce a contribuit la depăşirea dificultăţilor legate de noutatea colaborării în cadrul grupelor, pe baza fişelor de lucru.

Preview document

Fișe de observație, autoevaluare și evaluare elevi - Pagina 1
Fișe de observație, autoevaluare și evaluare elevi - Pagina 2
Fișe de observație, autoevaluare și evaluare elevi - Pagina 3
Fișe de observație, autoevaluare și evaluare elevi - Pagina 4
Fișe de observație, autoevaluare și evaluare elevi - Pagina 5
Fișe de observație, autoevaluare și evaluare elevi - Pagina 6
Fișe de observație, autoevaluare și evaluare elevi - Pagina 7
Fișe de observație, autoevaluare și evaluare elevi - Pagina 8
Fișe de observație, autoevaluare și evaluare elevi - Pagina 9
Fișe de observație, autoevaluare și evaluare elevi - Pagina 10
Fișe de observație, autoevaluare și evaluare elevi - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • Fise de Observatie, Autoevaluare si Evaluare Elevi
  • Fisa 1.doc
  • Fisa 2.doc
  • Fisa 3.doc
  • Fisa 4.doc
  • Fisa 5.doc
  • Fisa 6.doc
  • Fisa autoevaluare.doc
  • Fisa de evaluare elevi.doc
  • Fisa observatie.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului...

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Metode de Cunoaștere a Elevilor sau Grupului cu Scopul Realizării unor Profile de Personalitate ale Acestora

1.1. Metode de cunoaştere a elevilor sau grupului cu scopul realizării unor profile de personalitate ale acestora 1.2. Metode de lucru 1.2.1....

Practică pedagogică

Conform DEX-ului noţiunea de profesor = „persoanǎ cu pregǎtire specialǎ într-un anumit domeniu de activitate şi care predǎ o materie de învǎţǎmânt...

Profilul de competență al profesorului contemporan

Pâna acum nimeni nu a putut defini profesorul ideal sau profesorul desavârsit ori criteriile de apreciere ale unei predari eficiente, remarca...

Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare

INTRODUCERE Oricare ar fi gradul de dezvoltare economică şi socială a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a...

Portofoliu Pedagogie

Autoevaluarea activităţii de pregătire pedagogică Una dintre cele mai importante etape în formarea mea ca professor, în trecerea de la statutul de...

Profesorul ca Manager al Clasei

I INTRODUCERE A fi profesor – manager înseamnă o reformulare, la un nivel calitativ superior, a vechiului rol de conducător al acţiunii de formare...

Te-ar putea interesa și

Influențe Motivaționale ale Factorilor Subiectivi ai Evaluării

Introducere Motivaţia poate susţine învaţarea în cel puţin patru moduri: influenţează măsura în care este probabil ca un individ să se angajeze...

Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu

ARGUMENT Limba română a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimul timp datorită transformărilor majore ale societății românești. Într-o societate „a...

Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești

INTRODUCERE Mi-am ales această temă pentru că în educaţie, ca în toate domeniile, avem nevoie de calitate, iar sistemul naţional de management şi...

Metode moderne de exploatare și întreținere a motoarelor autoturismelor Dacia 1300

1.1 MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Procesul de invatamant reprezinta un ansamblu de actiuni exercitate in mod constient si sistematic de catre educatori...

Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative

INTRODUCERE 1. Importanța temei și motivatia alegerii ei Lucrarea se adresează elevilor de clasa a V-a, punându-le la îndemână un instrument de...

Metodologia Organizarii și Desfasurarii Jocului Didactic Matematic în Ciclul Primar

ARGUMENT În contextul noii societăţi, dreptul la educaţie a devenit realizabil pentru toţi copiii, iar nevoia de cultură - o condiţie a...

Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step

INTRODUCERE Sistemul alternativ Step by Step este bine structurat şi corespunde atât intereselor şi nevoilor de grup, cât şi a celor individuale,...

Metode tehnici și instrumente de evaluare în învățământul primar

I. EVALUAREA ÎN EDUCAŢIE În acţiunile umane, mai ales in cele întreprinse deliberat, evaluarea este un fapt obiectiv. Întreaga existenţă a omului...

Ai nevoie de altceva?