Însușirea Operațiilor de Adunare și Scădere cu Numere Naturale și a Proprietăților Acestora

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 25287
Mărime: 1.05MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vieru Gheorghe
lucrarea de fata este o lucrare pentru obtinerea gradului didactic I

Cuprins

CAPITOLUL I – Consideraţii generale

1. Importanţa şi rolul matematicii în pregătirea şcolarului mic pentru viaţa cotidiană . 3

2. Motivaţia alegerii temei . 6

CAPITOLUL AL II-LEA

1. Ipoteza şi obiectivele lucrării. 8

1.1. Ipoteza de lucru . 8

1.2. Obiectivele lucrării . 8

2. Elemente de teoria mulţimilor . 10

2.1. Determinarea unei mulţimi . 10

2.2. Părţile unei mulţimi . 12

2.3. Relaţia de incluziune . 13

2.4. Relaţia de egalitate . 15

3. Operaţii cu mulţimi . 16

3.1. Reuniunea . 16

3.2. Intersecţia . 16

3.3. Diferenţa . 18

3.4. Produsul cartezian . 19

3.5. Aplicaţii . 20

4. Numere naturale . 23

4.1. Procesul psihologic al formării noţiunii de număr natural . 23

4.2. Noţiunea de număr natural . 24

4.3. Relaţia de egalitate pentru numere naturale. 30

4.4. Elemente de metodologia formării noţiunii de număr natural . .31

A)Cunoştinţe necesare predării-învăţării numărului natural.31

B)Specificul procesului de predare-învăţare a numerelor 0 – 10 . 33

5. Procesul numărării. Număr cardinal. Număr ordinal. Axioma adunării. . 38

6. Operaţiile de adunare şi scădere ce se pot face cu numere naturale . 40

6.1. Adunarea numerelor naturale. 40

6.2. Scăderea numerelor naturale . 43

6.3. Probleme specifice predării-învăţării adunării şi scăderii numerelor naturale până la 10. 47

a) Adunarea numerelor până la 10. 47

b) Scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 . 52

c) Probleme specifice predării-învăţării adunării şi scăderii numerelor naturale cuprinse între 0 – 20 .55

d) Adunarea numerelor naturale mai mici decât 100, fără trecere peste ordin. 64

e) Scăderea numerelor naturale mai mici decât 100, fără trecere peste ordin.65

f) Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici decât 100, cu trecere peste ordin . 67

CAPITOLUL AL III-LEA

1. Matematica prin joc . 71

2. Modalităţi de evaluare creativă la matematică.81

3. Concluzii . 85

Anexe . .88

Bibliografie . 98

Extras din document

CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII GENERALE

1. Importanţa şi rolul matematicii

în pregătirea şcolarului mic

pentru viaţa cotidiană

Într-o societate în continuă transformare în domeniul automatizării, robotizării şi computerizării, afirmaţia că este nevoie de matematică a devenit insuficientă.

Necesitatea culturii matematice pentru orice om este astăzi tot mai acută. Ea este parte integrantă din cultura generală, ocupând un loc tot mai important în cadrul acesteia. Matematica nu este folosită limitat numai într-un anumit domeniu de activitate, ci unul din „modurile fundamentale ale gândirii umane şi prin aceasta este un element indispensabil fiecărei culturi demne de acest nume”.

Tehnicile, metodele şi modelele matematice se regăsesc în toate domeniile de cercetare. Acesta este rezultatul firesc al unui îndelungat proces de dezvoltare socială în care s-au produs puternice transformări şi perfecţionări ale structurilor sociale şi economice, ale cunoaşterii umane, ale puterii de acţiune şi intervenţie asupra lumii, este rezultatul perfecţionării matematicii însăşi, al trecerii de la stadiul relaţiilor cantitative la cel al aspectelor calitative.

Prin înaltul grad de generalizare şi abstractizare, prin capacitatea de sinteză, a crescut rolul matematicii ca ştiinţă interdisciplinară şi au apărut multiple posibilităţi de aplicare a acesteia. Matematica nu se învaţă pentru a şti,ci pentru a se folosi, pentru a se face ceva cu ea, pentru a se aplica în practică.

În „Cronica anului 2000” profesorul Mircea Maliţa, numind matematica „a doua limbă maternă” , subliniază că aceasta „apare nu ca o ştiinţă departamentală, ci ca un tezaur de notaţii, procedee logice şi de investigaţii de uz general. Învăţământul de azi are în vedere faptul că matematica se impune ca o ştiinţă generală a noţiunilor de ordine şi structură, de stăpânire a mulţimilor complexe organizate şi neorganizate. Pornind de la acest fapt nu trebuie să pară stranie observaţia că un plus de concret în învăţământul matematic, în sens prospectiv, înseamnă o adâncire a schemelor generale abstracte ale gândirii matematice moderne, iar acest proces poate şi trebuie să înceapă de la primele cunoştinţe şi deprinderi dobândite” .

Experienţa demonstrează că activitatea gândirii este stimulată şi aplicată în mare măsură de matematică, de aici trăgând concluzia că matematica înseamnă gândire, gândire organizată, prelungită în ultimul timp prin calculatoare. Mircea Maliţa afirmă pe bună dreptate că „nu există gândire organizată fără matematică”. De aceea tineretul trebuie să dobândească o educaţie matematică, să aibă o cultură matematică. El trebuie să fie inventiv, explorator, îndrăzneţ, cu gândire creatoare.

După cum se ştie, matematica este un obiect de sine stătător încă din clasa I. Şcolii îi revine obligaţia să facă din studiul matematicii nu un scop, ci un instrument de acţiune eficientă, constructivă, modelatoare asupra personalităţii elevului. Matematica nu trebuie privită doar ca o ştiinţă sau ca o disciplină, ci ca o activitate umană ce nu are final în dezvoltarea ei.

În general, educatorul trebuie să vadă în matematică nu numai disciplina care-i învaţă pe copii regulile necesare pentru găsirea rezultatelor exacte, ci ştiinţa care se înscrie în viaţă pe acelaşi loc cu hrana, îmbrăcămintea, relaţiile sociale. Matematica se învaţă din viaţă şi pentru viaţă şi trebuie să-şi găsească aplicativitate pe stradă, în magazine, în discuţiile cu semenii.

Pe drumul modernizării matematicii în şcoală s-au conturat trei direcţii principale: schimbarea conţinutului acestei discipline, sporirea rolului informativ şi îmbunătăţirea metodologiei de predare. Ideea este confirmată de trăsăturile comune ale multiplelor şi variatelor experimente ce se fac în acest sens în învăţământul primar din lumea întreagă şi din ţara noastră: dezvăluirea, încă din şcoala primară,a caracteristicilor generale ale matematicii ca ştiinţă, evidenţierea relaţiilor şi structurilor în cadrul matematicii predate, realizarea în şcoală a unei perioade prearitmetice care să grăbească formarea structurilor operatorii ale gândirii copilului, introducerea noţiunilor matematicii tradiţionale (numere naturale şi operaţii cu acestea) pe baza unor noţiuni mai generale, cum sunt cele despre mulţimi, învăţarea prin descoperire, diferenţierea activităţii cu elevii şi alte metode şi procedee ce sporesc rolul formativ al matematicii şi schimbarea metodologiei de predare.

Conținut arhivă zip

  • Insusirea Operatiilor de Adunare si Scadere cu Numere Naturale si a Proprietatilor Acestora.doc

Alții au mai descărcat și

Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica

INTRODUCERE IMPORTANŢA MATEMATICII CA ŞTIINŢĂ ” Între ştiinţă şi viaţă există o legătură indestructibilă… cu cât ştiinţa slujeşte viaţa, cu atât...

Legenda - Strategii Metodice si Didactice

Introducere Un critic si estetician Italian, Benedetto Groce (1866-1952) afirmă că micii cititori preferă cărţile mediocre, întrucât ei nu ar avea...

Metodologia Organizarii și Desfasurarii Jocului Didactic Matematic în Ciclul Primar

ARGUMENT În contextul noii societăţi, dreptul la educaţie a devenit realizabil pentru toţi copiii, iar nevoia de cultură - o condiţie a...

Prevenirea Insuccesului Scolar

ARGUMENT Problema insuccesului şi a succesului şcolar i-a preocupat pe mulţi dascăli, părinţi, dar şi pe unii elevi. Aceştia s-au întrebat ,,De ce...

Metodologia Predarii-Invatarii Conceptului de Numar Natural in Ciclul Primar

Argumentul Învăţarea matematicii necesită un stil de muncă adecvat. Obţinerea rezultatelor depinde atât de cantitatea de efort depusă, dar mai...

Predarea Notiunilor de Teorie Literara la Clasele I-IV

INTRODUCERE Lucrarea de fata are in vedere conceptele fundamentale cu care ne confruntam mai des in analiza si interpretarea operei literare:...

Metoda Invatarii Asistate de Calculator

GENERALITĂŢI În anii 1950, B.F.Skinner şi Norman Crowder,teoreticieni americani,au emis idei despre instruirea programată, aceştia fiind...

Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan

INTRODUCERE Şcoala nu este doar un instrument de transmitere a cunoştinţelor,ci o instituţie socială în care elevul îşi formează abilităţi de...

Te-ar putea interesa și

Suportul Științific al Noțiunii de Număr Natural

INTRODUCERE „ A educa înseamnă în acelaşi timp a comunica o învăţătură, a forma sensibilitatea şi judecata, a trezi imaginaţia creatoare, a-l...

Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica

INTRODUCERE IMPORTANŢA MATEMATICII CA ŞTIINŢĂ ” Între ştiinţă şi viaţă există o legătură indestructibilă… cu cât ştiinţa slujeşte viaţa, cu atât...

Dezvoltarea aptitudinilor matematice la elevii din clasele primare

ARGUMENT Şcoala este orientată, în primul rând, spre instruirea elevului normal dezvoltat, de la al cărui nivel se porneşte în stabilirea...

Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor in Lectiile de Matematica

INTRODUCERE Actualitatea temei şi motivatia alegerii ei Un om superior instruit, avand cunostinte temeinice de matematica, fizica, biologie,...

Continuitatea dintre Grădiniță și Școală

Capitolul I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.1. Noţiunea de număr Ştiinţele privesc obiectele şi fenomenele din natură din punct de vedere deosebite...

Metodica Activităților Matematice în Grădiniță

1. Bazele psihopedagogice ale predãrii-învãtãrii matematicii în învãtãmântul prescolar 1.1 Formarea reprezentãrilor si a notiunilor matematice la...

Ai nevoie de altceva?