Integrarea Tehnologiei Web 2.0 in Procesul de Predare – Invatare - Evaluare - Wiki

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Integrarea Tehnologiei Web 2.0 in Procesul de Predare – Invatare - Evaluare - Wiki.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

Introducere

Se vorbeşte foarte mult despre un învăţământ centrat pe elevi dar mai puţin despre cum anume învaţă elevii mai bine. A preda bine – şi a implica elevii în procesul de învăţare – necesită în primul rând o înţelegere a factorilor care favorizează studiul aprofundat al unui număr de concepte care leagă studiul disciplinei de viaţa reală, favorizează o evaluare formativă, continuă, stimulează interesul elevilor pentru anumite domenii sau aspecte ale cunoaşterii, leagă teoria de practică şi de viaţa de fiecare zi.

Metoda proiectului, poate mai mult ca oricare dintre metodele de predare activ-participative, oferă un cadru generos pentru formarea diferenţiată a individului uman. Pentru a folosi în mod eficient metoda proiectului şi a integra tot ce poate oferi resursa numită calculator, sunt foarte importanţi paşii pe care îi face dascălul pentru planificarea şi proiectarea unităţii de învăţare. Proiectele elevilor se stabilesc de comun acord cu aceştia la începutul unităţii de învăţare, vor fi monitorizate pe tot parcursul unităţii de învăţare iar produsul de grup şi individual prezentat la finele unităţii de învăţare.

Întrebarea esenţială la care propun răspuns este: Cum pot fi utilizate noile tehnologii Internet în modul cel mai eficient pentru a sprijini şi a evalua achiziţiile elevilor, de a dobândi competenţele necesare utilizării diverselor tooluri Web 2.0.?

Scopul integrării tehnologiei în instruire determină metodele şi tehnicile de lucru la clasă. Folosirea internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor virtuale, a comunicării on-line, are implicaţii pe care societatea în care trăim le solicită: stimulează şi dezvoltă potenţialul cognitiv multiplu al elevilor (Teoria Inteligenţelor Multiple, H. Gardner); dezvoltă abilităţile necesare în secolul XXI; contribuie la dezvoltarea abilităţilor de gândire de nivel superior (Taxonomia lui Bloom); orientează procesul de instruire către interesele elevilor (predare centrată pe elevi).

În timp ce lucrează la proiecte, elevii îşi dezvoltă abilităţi reale, corespunzătoare secolului XXI – multe din acestea fiind solicitate de angajatorii din zilele noastre – cum ar fi, capacitatea de: a lucra bine cu ceilalţi; a lua decizii bine gândite; a avea iniţiativă; a rezolva probleme complexe; auto-direcţionare; a comunica eficient. În acest fel, se construieşte profilul unui absolvent autonom în decizii, interesat în cariera sa socio-profesională.

Opţiunile cu privire la tipul proiectului şi al modului de realizare sunt diverse: realizarea unei prezentări, crearea unei publicaţii (buletin informativ, ziar, broşură sau afiş), realizarea unui blog, realizarea unui wiki.

Despre Wiki

Leuf & Cunningham (2001:14) definesc wiki ca „o colecţie liber expandabilă de pagini web interconectate, un sistem hipertext de stocare şi modificare a informaţiilor, în care fiecare pagină este editabilă de către orice utilizator care dispune de un navigator web”.

Etimologia cuvântului wiki face trimiteri la hawaiană: wiki-wiki (se pronunţă wee-kee) însemnând foarte repede, dar şi numele liniei de transport care face legătura dintre terminalele Aeroportului din Honolulu. Lui Ward Cunningham, creatorul wiki, i s-a părut interesant cuvântul mai ales pentru că evita conceptul de WebRapid (quick-web, engl). Uneori wiki mai este folosit ca şi bacronim pentru „What I Know Is”. Cel mai elocvent exemplu este proiectul Wikipedia (figura 1) care a reuşit în cinci ani de existenţă să revoluţioneze conceptul clasic de enciclopedie, în toate limbile pământului (dar şi în esperanto şi varianta interlingua). Foarte populară (mai ales printre studenţi), Wikipedia a devenit rapid unul dintre proiectele enciclopedice cu cel mai ridicat conţinut liber, reprezentând un experiment interesant de încredere completă.

Proiectul demarat în 15 ianuarie 2001 de fundaţia WikiMedia a crescut atât de repede (peste 2 milioane de înregistrări înmagazinate), încât a depăşit cu mult cantitatea de informaţie stocată în orice altă enciclopedie (electronică sau tipărită). Conţinutul este gratuit şi poate fi actualizat/completat de oricine doreşte. În plus, proiectul se bucură de

Fisiere in arhiva (1):

  • Integrarea Tehnologiei Web 2.0 in Procesul de Predare - Invatare - Evaluare - Wiki.doc

Alte informatii

Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Stiinte Aplicate