Introducere in Pedagogie - Proiect Didactic

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Introducere in Pedagogie - Proiect Didactic.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Almasan Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

Data: 10.IV.2006

Unitatea şcolară: Colegiul Naţional „George Coşbuc”, Năsăud

Clasa: a IX-a

Propunător: Cîmpean Emese

Disciplina: Introducere în pedagogie

Unitatea de conţinut: Curriculum. Concept integrator

Tema: Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale

Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor putea:

O1 - să definească obiectivele operaţionale

O2 – să formuleze condiţiile pedagogice pe care trebuie să le îndeplinească obiectivele operaţionale

O3 – să precizeze trăsăturile procedurii de operaţionalizare (după Mager)

O4 – să identifice obiective corect operaţionalizate conform tehnicii lui R.F.Mager

Strategii didactice:

Metode şi procedee:

- conversaţia euristică, explicaţia. exerciţiul, demonstraţia

Resurse educaţionale:

- manualul, fişe de lucru, tabla, creta, activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală

Sistemul de evaluare:

Forme de evalare:

- formativă

Metode de evaluare:

- observare curentă, verificare orală, fişe de exerciţii

Bibliografie:

- Ionescu, M, Demersuri creative în predare şi învăţare, Editura P. U. C. , Cluj, 2000

- Cerghit,I, Radu,I.T, Popescu.E, Vlăsceanu, L, Didactica. Manual pentru clasa a X- a, şcoli normale, E.D.P., Bucureşti, 1999

- Pavelea, C, Pavelea. D.T, Gheorghe, Al, Psihopedagogie aplicată în activităţile de practică pedagogică, Ed. “Gheorghe Alexandru”, Craiova, 2005

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

- prezentarea profesorului

- notarea absenţilor

- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii

În caiete veţi nota acum tot ceea ce vă trece prin cap despre cuvântul „finalitate”; nu vă gândiţi neapărat la finalităţile pedagogice! Puteţi formula propoziţii despre acest cuvânt, puteţi enumera alte cuvinte care au legătură cu el; aveţi libertatea de a alege ce şi cum scrieţi!

Aveţi la dispoziţie pentru acest lucru exact 3 minute. (sistematizez pe tablă noţiunile oferite de elevi).

Aţi primit o fişă de exerciţii cu ajutorul căreia vom recapitula noţiunile cuprinse în planul de recapitulare.

Uitaţi-vă la primul exerciţiu de pe fişă:

Care sunt din punct de vedere pedagogic finalităţile educaţiei? Ce categorii cuprind ele?

Pe fişă, la exerciţiul 2, aveţi definiţiile acestora. Vă rog să selectaţi cărei categorie îi aparţine fiecare definiţie.

Ce este idealul educaţional? Care este idealul educaţional specific societăţii româneşti în actualitate? Ce este scopul educaţional? Dar obiectivele?

Uitaţi-vă la exerciţiul 3 de pe fişă şi completaţi, vă rog individual spaţiile punctate.

Câte tipuri de obiective cunoaşteţi? Care sunt domeniile cărora se subordonează obiectivele generale? Ce puteţi spune despre obiectivele specifice? De ce credeţi că sunt utile obiectivele operaţionale?

Astăzi vom continua discuţia despre obiectivele operaţionale, insistând asupra operaţionalizării obiectivelor educaţionale; a condiţiilor pedagogice pe care trebuie să le îndeplinească obiectivele operaţionale, precum şi asupra tehnicilor de operaţionalizare; altfel spus despre Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale.

La sfârşitul orei, în urma prezentării acestor conţinuturi, va trebui să le puteţi defini şi să operaţi cu ele în diferite contexte.

Conceptul de “operaţionalizare”

Ce înţelegeţi voi prin cuvântul operaţionalizare?

Cadrul didactic defineşte şi caracterizează conceptul

Ce sunt obiectivele operaţionale?

Ce înţelegem, deci, prin “a operaţionaliza”?

Cadrul didactic sintetizează răspunsurile elevilor

Se împart elevilor fişe pe care sunt enumerate condiţiile pedagogice pe care trebuie să le pentru a fi corecte şi se discută pe baza acestora, insistându-se asupra acestor criterii, precum şi a tipului de verbe dezirabile. (Anexa 2)

Tehnici de operaţionalizare

De regulă, sunt menţionate două criterii de elaborare şi apreciere a operaţionalităţii unui obiectiv:

- Performanţa – crit. comportamental

- Capacitatea intelectuală–criteriul competenţei

Ce credeţi că este performanţa?

Dar competenţa?

Cel mai cunoscut model de operaţionalizare a obiectivelor educaţionale este modelul lui Robert F. Mager, care cuprinde trei paşi:

1. descrierea comportamentului final al elevului

2. descrierea condiţiilor de realizare a comportamentului

3. precizarea nivelului performanţei acceptabile

Cadrul didactic defineşte şi caracterizează fiecare concept.

Li se cere elevilor să dea şi ei exemple

Pe fişa pe care o primiţi în acest moment, veţi avea de completat spaţiile punctate cu noţiunile potrivite sau de ales prin încercuire anumite variante la exerciţiile de tip grilă, astfel încât să vedem împreună ce cunoştinţe aţi reţinut astăzi la ora de pedagogie. După ce veţi completa aceste fişe în maxim 5 min, le voi strânge pentru a vedea ce aţi reţinut

- se pregătesc pentru lecţie

- notează câteva lucruri despre finalitate

- o elevă va distribui fişe de exerciţii

- definesc şi prezintă finalităţile educaţiei

- enunţă definiţiile idealului, scopului şi obiectivelor, pe care le clasifică în funcţie de gradul lor de generalitate (cognitive, afective şi psihomotorii)

- ascultă cuvintele profesorului

- răspund la întrebările cadrului didactic

A operaţionaliza înseamnă a specifica demersul şi modalităţile prin care obiectivele proiectate pot fi identificate în rezultatele efective ale procesului educaţional

- se familiarizează cu criteriile enunţate, precum şi cu verbele de acţiune care trebuie folosite

- ascultă cuvintele cadrului didactic

- răspund la întrebări

- ascultă explicaţia

- răspund la întrebări

- dau exemple de obiective corect operaţionalizate

- completează fişele de evaluare

Fisiere in arhiva (1):

  • Introducere in Pedagogie - Proiect Didactic.doc