Lucrare de Absolvire a Modulului de Pregatire Psihopedagogica

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Lucrare de Absolvire a Modulului de Pregatire Psihopedagogica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Paduraru Monica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Cuprins

Cuprins:
Introducere pag. 2
Parteneriatul şcoalǎ - familie pag. 3
Parteneriatul familie – comunitate pag. 8
Parteneriatul şcoalǎ – comunitate pag.11
Bibliografie

Extras din document

Parteneriatul şcoalǎ – familie – comunitate în activitatea educativǎ

“Fiecare copil pe care îl instruim

este un OM dǎruit societǎţii.”

Nicolae Iorga

In vederea creǎrii condiţiilor optime pentru dezvoltarea copiilor este necesar ca şcoala, familia si comunitatea sǎ preia responsabilitǎţile diferitelor atribuţii pe parcursul stadiilor de dezvoltare ale copiilor. Privind aceastǎ tema într-o viziune mai apropiatǎ de problemele cu care se confruntǎ România în prezent, intrarea în Uniunea Europeanǎ , afirmǎm cǎ Miniştrii europeni ai Educaţiei insistă asupra necesităţii ca şcolile să adopte , în educaţia civică democratică un demers bazat pe coerenţă şi durată. Această “ucenicie” ar trebui să înceapă la o vârstă fragedă şi să utilizeze pe deplin posibilităţile oferite de programele şcolare şi de activităţile extraşcolare inclusiv contactele cu organizaţiile pentru drepturile omului. Cum planul şi modul de organizare al şcolii pot constitui un important element al educaţiei sociale a elevilor , unităţile şcolare ar trebui să constituie comunităţi democratice care să creeze ocazia dialogului şi participării atât pentru elevi cât şi pentru părinţi, manifestând consideraţii şi respect pentru toţi membrii lor. Misiunea educaţiei civice constă în dezvoltarea spiritului democratic , în stimularea iniţiativei, participării active şi responsabile a cetăţenilor la viaţa politică Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei , iar între aceştia şi comunitate , mediul extraşcolar şi extrafamilial , pendulează copilul. Dacă aceste medii educaţionale se completează şi se susţin , ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială

Argumentele ce vor fi prezentate în continuare vor evidenţia modul în care cele douǎ tipuri de educaţie , formalǎ şi informalǎ, contribuie la formarea individului din toate punctele de vedere, moral, social, psihologic etc, astfel luând naştere adevǎrate parteneriate , şcoalǎ-familie, familie-comunitate, şcoalǎ- comunitate.

1. Parteneriatul şcoalǎ- familie

Incǎ de la o vârstǎ fragedǎ, copilul ia contact cu educaţia informalǎ: familia, media, grupul de prieteni, oricine exercitǎ o influenţǎ educaţionalǎ neintentionatǎ sau neorganizatǎ. In ceea ce priveşte rolul familiei, Andre Berge spunea că ” Mediul familial îl satisface pe copil în măsura în care răspunde trebuinţelor sale elementare , adică în măsura în care este un mediu afectiv şi protector , dublă condiţie indispensabilă pentru ca fiinţa tânără să înveţe să se construiască pe sine , să se situeze în raport cu ceilalţi efectuând , fără pericol , primele sale experienţe sociale şi sentimentale “. Astfel , descoperim cǎ familia are anumite funcţii foarte bine delimitate şi anume:

- Funcţia biologică care constă în perpetuarea speciei umane prin procrearea şi creşterea copiilor , condiţie primordială a existenţei societăţii Capacitatea fiinţei umane de a avea urmaşi este singura ei revanşă asupra morţii Funcţia socială prin care familia conferă individului sentimentul de siguranţă , îl ajută să depăşească obstacolele , să dobândească echilibrul emoţional În familie , copilul gǎseşte cǎldura sufleteascǎ, dragostea, de care are atâta nevoie.

- Funcţia economică constă în crearea condiţiilor materiale necesare vieţii şi dezvoltării membrilor familiei

- Funcţia educativă se referă la faptul că familia are un rol foarte important în transmiterea limbii , a obiceiurilor , a modelelor comportamentale , urmaşilor ei În familie , copilul învaţă să se aprecieze pe sine şi pe ceilalţi , depinde de un anumit mod de viaţă , vine în contact cu valorile şi normele societăţii Familia joacă un rol important în educaţia civică a copiilor

- Funcţia culturală care , deşi stă la baza procesului de educare a copiilor , ea nu trebuie confundată cu funcţia educativă şi are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate , dar urmăreşte şi crearea de individualităţi bine pregătite care să aducă o contribuţie maximă la transformarea şi progresul societăţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Lucrare de Absolvire a Modulului de Pregatire Psihopedagogica.doc

Alte informatii

Licenta la pedahogie, sustinuta in anul 3 (anul asta), la ASE, facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune.