Metodele Interactive de Predare

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7931
Mărime: 44.40KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aurel M. Cazacu

Cuprins

- ARGUMENT

- PREDAREA –COMPONENTA A PROCESULUI DE INVATAMANT

- NOTIUNEA DE METODA DE INVATAMANT

- METODELE INTERACTIVE

- PROIECTAREA LECTIILOR FOLOSIND METODELE INTERACTIVE

Extras din document

1. ARGUMENT

Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate realiza mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate.

Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia profesorului, de a căror cunoştinţe şi utilizare depinde eficienţa muncii educative. Profesorul, cunoscând varietatea metodelor, particularităţile elevilor cu care lucrează, obiectivele pe care trebuie să le atingă, trebuie să acţioneze pentru a-şi valorifica pe deplin personalitatea, devenind el însuşi un creator în materie articulare a strategiilor, metodelor şi procedeelor didactice.

Antrenarea permanentă a elevilor la un efort intelectual susţinut şi înarmarea acestora cu capacităţi necesare unei activităţi de învăţare productivă reprezintă modalitatea cea mai eficientă de educare a elevilor în spiritul unei atitudini conştiente şi active.

Cerinta primordiala a educatiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o metodologie diversificata bazata pe imbinarea activitatilor de invatare si de munca independenta, cu activitatile de cooperare, de invatare in grup si de munca interdependenta. Desi invatarea este eminamente o activitate proprie, tinand de efortul individual depus in intelegerea si constientizarea semnificatiilor stiintei, nu este mai putin adevarat ca relatiile interpersonale, de grup sunt un factor indispensabil aparitiei si construirii invatarii personale si colective. “Invatarea in grup exerseaza capacitatea de decizie si de initiativa, da o nota mai personala muncii, dar si o complementaritate mai mare aptitudinilor si talentelor, ceea ce asigura o participare mai vie, mai activa, sustinuta de foarte multe elemente de emulatie, de stimulare reciproca, de cooperare fructuoasa.”(Ioan Cerghit,1997, p. 54) Specific metodelor interactive de grup este faptul ca ele promoveaza interactiunea dintre mintile participantilor, dintre personalitatile lor, ducand la o invatare mai activa si cu rezultate evidente. Acest tip de interactivitate determina “identificarea subiectului cu situatia de invatare in care acesta este antrenat” (Idem), ceea ce duce la trans-formarea elevului in stapanul propriei transformari si formari.

2. PREDAREA –COMPONENTA A PROCESULUI DE INVATAMANT

Procesul de invatamant este un ansamblu de activitati organizate si dirijate care se desfasoara etapizat, in cadrul unor institutii specializate, sub indrumarea unor persoana pregatite in acest scop, in vedera indeplinirii anumitor obiective instructiv-educative. In cadrul procesului de invatamant se desfasoara mai multe tipuri de activitati primordiale fiind cele de predare-invatare-evaluare.

Activitatea de predare-invatare-evaluare, desi este formata din trei element ele se intrepatrund in cadrul activitatii comune a profesorilor si elevilor iar rezultatele finalesunt o rezultanta a celor trei activitati.

Predarea este o activitate specifica profesorului, prin care le „transmite” elevilor un sistem de cunostinte din diverse domenii ale cunoasterii umane. „Succesul” lectiilor desfasurate depinde in cea mai mare masura de metodele selectate de profesor in vederea predarii noilor cunostinte elevilor. Profesorii trebuie sa tina seama de faptul (demonstrat stintific) ca elevii retin mai mult timp si si mai profund ceea ce aud, vad si fac in acelasi tim-, ceea ce echivaleaza cu cu utilizarea unor metode interactive care sa-l puna pe elev in contact direct cu ceea ce este de studiat. Cercetări efectuate în ultimii 3 ani arată că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca rezultat al predării tradiţionale, în care profesorul ţine o prelegere, eventual face o demonstraţie, iar elevii îl urmăresc) nu produce învăţare decât în foarte mică măsură. Fără îndoială, este adevărat că cel care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin intermediul propriei înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Dar nu este mai puţin adevărat că această construcţie personală este favorizată de interacţiunea cu alţii, care, la rândul lor, învaţă. Altfel spus, dacă elevii îşi construiesc cunoaşterea proprie, nu înseamnă însă că fac acest lucru singuri, în izolare. Să nu uităm că omul este fundamental social. Promovarea învăţării active presupune şi încurajarea parteneriatelor în învăţare. In fapt, adevărata învăţare, aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi este nu doar simplu activă, individual activă ci INTERACTIVĂ!

Metodologia didactică este domeniul cel mai deschis înnoirilor, metodele având o sensibilitate deosebită pentru adaptarea la condiţii noi. Reforma şcolară promovează ideea diminuării ponderii activităţii expozitive şi extinderea utilizării metodelor moderne. Înnoirea metodologiei pune accent pe promovarea metodelor şi procedeelor de instruire care să soluţioneze adecvat noi situaţii de învăţare, pe folosirea unor metode active (care să stimuleze implicarea elevilor în activitatea de învăţare, să le dezvolte gândirea critică şi capacitatea de adaptare la viaţă, să îi antreneze în activităţi de investigare şi cercetare directă a fenomenelor) şi apelarea la metodele pasive numai cand este nevoie, pe accentuarea tendinţei formativ-educative a metodei didactice, pe extinderea metodelor care conduc la formarea capacităţilor de autoinstruire ce permit achiziţionarea şi prelucrarea independentă a informaţiilor

Preview document

Metodele Interactive de Predare - Pagina 1
Metodele Interactive de Predare - Pagina 2
Metodele Interactive de Predare - Pagina 3
Metodele Interactive de Predare - Pagina 4
Metodele Interactive de Predare - Pagina 5
Metodele Interactive de Predare - Pagina 6
Metodele Interactive de Predare - Pagina 7
Metodele Interactive de Predare - Pagina 8
Metodele Interactive de Predare - Pagina 9
Metodele Interactive de Predare - Pagina 10
Metodele Interactive de Predare - Pagina 11
Metodele Interactive de Predare - Pagina 12
Metodele Interactive de Predare - Pagina 13
Metodele Interactive de Predare - Pagina 14
Metodele Interactive de Predare - Pagina 15
Metodele Interactive de Predare - Pagina 16
Metodele Interactive de Predare - Pagina 17
Metodele Interactive de Predare - Pagina 18
Metodele Interactive de Predare - Pagina 19
Metodele Interactive de Predare - Pagina 20
Metodele Interactive de Predare - Pagina 21
Metodele Interactive de Predare - Pagina 22
Metodele Interactive de Predare - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Metodele Interactive de Predare.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectare didactică

Capitolul I Delimitări conceptuale Proiectarea activității instructiv-educative/ proiectarea didactică reprezintă ansamblul de procese și...

Cercetare - curriculumul scolar

1. Obiective si ipoteze Activitatea de predare, la fel ca şi cea de învăţare sunt fundamentale în dezvoltarea viitoare a elevilor. După Anca Dragu...

Metode Activ-Participative Folosite in Activitatile de Educare a Limbajului

CAPITOLUL I PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR I.1 Caracteristici ale dezvoltării pshihofizice ale copilului în perioada preşcolară...

Metode Moderne de Predare

Capitolul 1. Metode tradiţionale versus metode moderne Ioan Cerghit afirma: ”Pedagogia modernă consideră că rutina excesivă, conservatorismul(…)...

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în...

Analiză Critică privind Tipologia Mijloacelor de Învâțământ Folosite în Lecții și Activități și Valoarea lor formativ-educativă

1. SISTEMUL MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CLASIFICĂRI Dupa Constantin Cucos, mijloacele de învatamânt sunt împartite în două mari categorii: A....

Metodele Instructiv-Educative - Lucrare de Absolvire

INTRODUCERE Ce (mai) este educaţia ? Din punct de vedere etimologic, termenul educaţie poate fi dedus din latinescul educo-educare (a alimenta, a...

Evaluarea și Strategii de Evaluare

1. Evaluarea si strategia de evaluare Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva...

Ai nevoie de altceva?