Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 35168
Mărime: 140.15KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lupascu Tiglea Romita

Cuprins

Capitolul 1. Formularea ipotezei de lucru pag. 6

Capitolul 2. Instruirea la elevul deficient mintal pag. 9

2.1. Problematica contemporană a învăţământului special pro-

fesional pag. 10

2.2 Repere teoretice generale pag. 17

2.3 Dificultăţi structurale şi funcţionale ale învăţării la elevul

deficient mintal pag. 21

Capitolul 3. Taxonomia obiectivelor educaţionale la învăţământul

special pentru deficienţi mintali pag. 29

3.1 Formarea profesională – parte integrantă a procesului de

socializare a elevului deficient mintal pag. 34

3.2 Factori de stimulare, compensare şi formare a deprinderilor profesionale în meseria confecţioner îmbrăcăminte pag. 44

Capitolul 4. Metode şi tehnici de evaluare pag. 52

4.1 Etapele acţiunii de evaluare pag. 56

4.2 Metode şi procedee evalutiv – stimulative pag. 61

4.3 Aspecte informatoare al evaluării în procesul de

învăţământ pag. 68

Capitolul 5. Instrumente şi probe de evaluare elaborate pentru

învăţământul special, profesional meseria confecţioner

îmbrăcăminte pag. 80

Concluzii personale pag. 120

Bibliografie pag. 123

Extras din document

CAPITOLUL 1

Formularea ipotezei de lucru

Cadrele didactice de toate tipurile şi nivelele de şcoală sunt cuprinse de atmosfera generală de înnoire ştiinţifică şi tehnică, de ridicare a nivelului calitativ şi cantitativ al producţiei de toate felurile, manifestată pretutindeni în viaţa noastră social-economică şi concretizate în preocupările pentru inovaţii în orice proces social-cultural, ştiinţific, tehnologic.

În munca ei pedagogică - de pregătire a forţei de muncă şi de educare pentru viaţa socială - şi în diversele specializări de predare ale profesorilor ei – şcoala se află în situaţia de a contribui la perfecţionările pedagogice-didactice şi social-culturale, ştiinţifice-tehnice.

În primul rând, în ceea ce priveşte tehnologia didactică, profesorii sunt în nemijlocită legătură cu toate compartimentele procesului instructiv-educativ, putând interveni prompt ameliorator.

Aşadar, cadrele didactice de toate nivelele şi din toate tipurile de şcoli sunt chemaţi să se preocupe de cercetarea ştiinţifică atât în domeniul pedagogiei cât şi în specialitatea obiectelor de învăţământ profesate.

Concluziile unor cercetări pun în evidenţă necesitatea în învăţământul pedagogic a unei bune pregătiri didactico – docimologice, pentru ca viitoarele cadre didactice în activitatea curentă să găsească soluţii pertinente la problemele ivite.

În conceperea şi desfăşurarea unei cercetări pedagogice, o etapă importantă este determinarea subiectului ei, a temei de cercetat. În faţa şcolii şi a unei necesităţi preocupate stăruitor de educaţie se pun numeroase şi variate probleme care constituie o nesfârşită multitudine de teme de cercetare, o bogată tematică a cercetării pedagogice.

Ipoteza în cercetarea pedagogică înseamnă o idee provizorie, - etimologic o supoziţie, o presupunere în legătură cu o problemă, problema pedagogică luată în rezolvare – „o idee experimentală” în denumirea lui Claude Bernard, privitoare la rezolvare.

Mai precis ipoteza implică întrebarea la care se caută răspuns prin cercetarea care urmează să se desfăşoare de cele mai multe ori ca opţiune între cele două sau mai multe posibilităţi de a răspunde la acea întrebare; ipoteza este o legătură ( o conexiune, o corelaţie ) întrezărită între faptele observate în procesul educaţiei didactice şi pentru care trebuie să se caute confirmarea; ipoteza este în fond, începutul de dezlegare a unei probleme ivite.

Interesează în egală măsură modalitatea în care intervine ipoteza în proiectarea unei cercetări pedagogice de către profesorul atent să-şi perfecţioneze munca didactică. Înainte de toate, ipoteza pretinde punerea în prealabil a unei probleme, a unei întrebări în legătură cu procesul instructiv-educativ observat; ipoteza există numai în conexiune cu problema care se impune cercetării profesorului care-şi observă munca sa didactică în perspectiva perfecţionării şi a inovaţiei.

În ceea ce priveşte formularea propriu-zisă a ipotezei, enunţul ei, vizează aspecte cât mai clar izolate dintr-o reţea de cele mai multe ori complexă de variabile şi se impune a fi cât mai simplu şi adecvat preocupării de control calificat.

Ipoteza este „o întrebare” şi răspunsul la această întrebare (cercetarea trebuind să verifice dacă răspunsul formulat ipotetic de cercetător este adevărat sau fals, dacă este confirmat sau nu de faptele investigate).

În formularea oricărei ipoteze avem relaţiile:

„dacă atunci ”

„cu cât cu atât ”

Orice ipoteză de lucru are la bază teorie. Scopurile anchetei nu pot fi urmărite la întâmplare. Este nevoie să avem deja o idee de lucru; deci o ipoteză, pe care urmează să o verificăm în timpul anchetei, să o corectăm sau să o schimbăm cu totul. De fapt, desfăşurarea anchetei presupune nu doar o ipoteză ci un sistem de ipoteze. Pe baza acestora se pot formula cu claritate şi precizie şi întrebările, aşteptându-se răspunsuri relevante. De acest sistem de ipoteze depinde, în parte, şi documentarea ca şi întregul instrumentar care trebuie pregătit pentru anchetă.

Ipoteza se prezintă sub forma unei aserţiuni (propoziţie afirmativă) privitoare la fenomenul investigat, spre exemplu: „Reuşita şcolară este între altele în funcţie de mediul cultural în care trăieşte copilul” (Pierre Bourdieu).

Ipoteza mea este: în ce măsură evaluarea la instruirea practică poate fi obiectivă şi ameliorativă pentru elevii din învăţământul special.

Preview document

Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 1
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 2
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 3
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 4
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 5
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 6
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 7
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 8
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 9
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 10
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 11
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 12
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 13
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 14
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 15
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 16
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 17
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 18
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 19
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 20
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 21
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 22
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 23
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 24
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 25
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 26
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 27
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 28
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 29
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 30
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 31
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 32
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 33
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 34
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 35
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 36
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 37
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 38
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 39
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 40
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 41
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 42
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 43
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 44
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 45
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 46
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 47
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 48
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 49
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 50
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 51
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 52
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 53
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 54
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 55
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 56
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 57
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 58
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 59
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 60
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 61
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 62
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 63
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 64
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 65
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 66
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 67
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 68
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 69
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 70
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 71
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 72
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 73
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 74
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 75
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 76
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 77
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 78
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 79
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 80
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 81
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 82
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 83
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 84
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 85
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 86
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 87
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 88
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 89
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 90
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 91
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 92
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 93
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 94
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 95
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 96
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 97
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 98
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 99
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 100
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 101
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 102
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 103
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 104
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 105
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 106
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 107
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 108
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 109
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 110
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 111
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 112
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 113
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 114
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 115
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 116
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 117
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 118
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 119
Metodologia evaluării randamentului școlar la instruirea practică, învățământ special, meseria confecționer-imbrăcăminte - Pagina 120

Conținut arhivă zip

  • Metodologia Evaluarii Randamentului Scolar la Instruirea Practica, Invatamant Special, Meseria Confectioner-Imbracaminte.doc

Alții au mai descărcat și

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării

1. Didactica. Teoria procesului de invatamant • Definitii, conexiuni si delimitari Didactica. Teoria instruirii. Introducere Teoria instruirii –...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Ai nevoie de altceva?