Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 7 fișiere: doc, pdf
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 19493
Mărime: 393.52KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Noaghi Sorin
Lucrare metodica pentru obtinerea gradului didactic I.

Cuprins

Introducere.3

Argument.4

Abstract. 7

Cap. 1. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A TEMEI

1.1. Studiul matematicii şi specificul formării noţiunilor matematice în ciclul

primar. 9

1.2. Activizarea – factor important în însuşirea noţiunilor matematice. 11

1.3. Diferenţierea – condiţie de bază pentru activitatea la clasă. 12

1.4. Formele predării diferenţiate. 16

1.5. Instruirea diferenţiată şi individualizarea învăţământului. 17

1.6. ”Individualizarea” instruirii şi instruirea individualizată. 18

Cap. 2. APLICAŢII PRACTICE DIN ACTIVITATEA LA CLASĂ

2.1. Predarea numeraţiei. .20

2.2. Predarea operaţiilor de adunare, scădere, înmulţire, împărţire.26

Cap. 3. COORDONATELE CERCETĂRII

3.1. Motivaţia cercetării.39

3.2. Obiectivele cercetării.40

3.3. Ipoteza cercetării.40

3.4. Eşantionul de subiecţi. 41

3.5. Eşantionul de conţinut. 42

3.6.Sistemul metodologic al cercetării.43

Cap. 4. DESFĂŞURAREA EXPERIMENTULUI DIDACTIC

4.1. Cercetarea în etapa constatativă

4.1.1. Obiectivele cercetării în etapa constatativă.46

4.1.2. Aplicarea probelor.46

4.1.3. Analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor probelor de

constatare.49

4.2. Experimentul didactic formativ

4.2.1. Obiectivele cercetării în etapa experimentului didactic.52

4.2.2. Descrierea desfăşurării experimentului. 52

4.2.3. Prezentarea rezultatelor obţinute.59

4.2.4. Analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute şi a procesului de

învăţare.60

4.3. Cercetarea în etapa de retestare

4.3.1. Obiectivele cercetării în etapa de retestare.61

4.3.2. Aplicarea probelor.61

4.3.3. Analizarea, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor probelor.64

CONCLUZII.68

ANEXE.70

BIBLIOGRAFIE.74

Extras din document

INTRODUCERE

IMPORTANŢA MATEMATICII CA ŞTIINŢĂ

” Între ştiinţă şi viaţă există o legătură indestructibilă… cu cât ştiinţa slujeşte

viaţa, cu atât viaţa îmbogăţeşte ştiinţa.” ( G. V. Plehanov)

Marile succese ale tehnicii, implementate adânc în viaţa oamenilor sub toate

aspectele ei, au contribuit la recunoaşterea rolului fundamental al matematicii. Nu există

domeniu de activitate umană care să nu folosească într-o măsură mai mare sau mai mică

matematica. Matematica zilelor noastre evoluează dinamic sub raport cantitativ şi mai

ales calitativ. Cercetări şi descoperiri contemporane redimensionează permanent

domeniile ei şi impun exigenţe deosebite fundamentelor sale.

În ultimele decenii a avut loc un important proces de structuralizare a ştiinţelor,

de matematizare a lor. Eficienţa matematicii constă atât în tipul său de raţionament, cât

şi în generalitatea noţiunilor pe care le utilizează, noţiuni care pot fi identificate în multe

domenii de cercetare, iar rezultatele matematicii interesează multe alte discipline sau

domenii de activitate. În epoca noastră a crescut rolul matematicii ca ştiinţă

interdisciplinară şi au sporit posibilităţile de aplicare în aproape toate ştiinţele. Nu se

poate vorbi de medicină modernă, de economie modernă fără utilizarea matematicii, iar

alte discipline ca informatica şi cibernetica nici nu ar putea funcţiona fără implicarea

matematicii.

Ţinând cont de rolul matematicii în dezvoltarea societăţii şi ştiinţei, de

importanţa pe care o are în viaţa fiecărui om, se poate afirma că matematica are un rol

prioritar în formarea acestuia, iar cultura ştiinţifică matematică este un element de bază

al culturii omului modern.

Matematica este o ştiinţă suplă, dinamică, capabilă de un progres permanent, de

o perpetuă aprofundare şi creare de noi teorii. S-a născut din nevoile practice ale

omului şi s-a cristalizat ca ştiinţă, revenind apoi cu teorii pentru a sprijini în continuare

dezvoltarea vieţii, a practicii . Matematica, sesiza Eugen Rusu, nu trebuie privită ca ” o

simplă ştiinţă logică sau ca un instrument util în tehnică sau ca o disciplină educativă,

ci ca o activitate umană, atât de naturală în resorturile ei, încât nu se termină niciodată

şi care în dezvoltarea ei neîncetată şi mereu frământată depune în anumite stadii

rezultate utile, continuându-şi apoi mersul”.

ARGUMENT

Ritmul alert al dezvoltării şi competiţiei în toate domeniile de activitate ne

impune să gândim cât mai rapid şi, mai ales, să gândim corect. Gândirea matematică,

capabilă să stabilească legături între probleme ce aparţin de domenii diferite, nu trebuie

să fie străină nimănui.

Matematica este importantă în viaţa fiecărui om şi prioritară în formarea

acestuia. Cultura ştiinţifică matematică face parte din cultura generală a omului modern.

Prin înaltul ei grad de abstractizare şi generalizare, prin capacitatea de sinteză şi

de exprimare a esenţelor cu ajutorul simbolurilor, matematica este obiectul de

învăţământ care acţionează asupra tuturor trăsăturilor definitorii ale gândirii. ”Intrarea

în ţara cunoaşterii se face pe podul matematicii” spunea profesorul universitar Ştefan

Bârsănescu. De aceea are un rol deosebit în dezvoltarea intelectuală a omului.

Clasele I-IV sunt hotărâtoare în formarea noţiunilor de bază, a conceptelor cu

care elevii vor ”opera” pe parcursul vieţii şi pe care se clădeşte întregul sistem de

învăţământ matematic. Acum se formează ” instrumentele” de bază ( deprinderile de

calcul, de rezolvare a problemelor, de măsurare etc.), se dezvoltă unele aptitudini şi

abilităţi ale gândirii.

Şcoala are obligaţia să facă din studiul matematicii nu un scop în sine, ci un

instrument de acţiune eficientă, constructivă şi modelatoare asupra personalităţii

elevului, formându-i acestuia unele calităţi de bază ale gândirii: flexibilitatea,

creativitatea. Descoperind existentul prin intermediul matematicii, elevul trebuie să

înveţe nu numai să rezolve probleme, dar să şi descopere probleme, să le construiască,

să găsească modalităţi diferite de rezolvare a lor. Rezolvarea de probleme contribuie la

dezvoltarea gândirii şi în aceeaşi măsură la dezvoltarea imaginaţiei creatoare.

Descoperind adevărul matematic, elevii simt armonia interioară a acesteia, ca a unei

poezii adevărate, capabilă să trezească atât emoţii artistice cât şi conştiinţa că există

probleme matematice atrăgătoare, pentru înţelegerea acestora nu este nevoie de un talent

deosebit şi nici de o pregătire care să depăşească ceea ce ei au învăţat.

Matematica dispune de bogate valenţe formative. Activităţile matematice

reprezintă o tensiune, o mobilizare a spiritului care înseamnă antrenarea intelectului, a

gândirii pe prim plan, dezvoltarea memoriei, a atenţiei, formarea deprinderilor de

ordine şi punctualitate, dezvoltarea şi cultivarea intuiţiei, a spontaneităţii, rezolvării

rapide a situaţiilor problemă ce apar şi, nu în ultimul rând, un limbaj matematic

caracterizat prin claritate, precizie şi laconism.

Învăţământul matematic se adresează şi laturii afective. Câte emoţii, câte bucurii,

câte nemulţumiri, amestecate uneori cu lacrimi, nu trăiesc copiii la orele sau la

concursurile de matematică, când reuşesc sau nu să rezolve probleme şi exerciţii!

Modernizarea învăţământului matematic înseamnă tocmai potenţarea acestor

valenţe formative de care dispune matematica.

Preview document

Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 1
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 2
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 3
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 4
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 5
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 6
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 7
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 8
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 9
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 10
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 11
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 12
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 13
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 14
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 15
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 16
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 17
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 18
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 19
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 20
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 21
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 22
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 23
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 24
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 25
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 26
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 27
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 28
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 29
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 30
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 31
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 32
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 33
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 34
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 35
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 36
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 37
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 38
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 39
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 40
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 41
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 42
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 43
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 44
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 45
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 46
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 47
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 48
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 49
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 50
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 51
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 52
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 53
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 54
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 55
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 56
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 57
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 58
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 59
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 60
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 61
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 62
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 63
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 64
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 65
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 66
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 67
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 68
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 69
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 70
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 71
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 72
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 73
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 74
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 75
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 76
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 77
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 78
Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • a.Cuprins.doc
  • b.INTRODUCERE.pdf
  • c.fundamentare.pdf
  • Capitolul 2.pdf
  • CAPITOLUL 3.pdf
  • CAPITOLUL 4.pdf
  • CONCLUZII.pdf

Alții au mai descărcat și

Însușirea Operațiilor de Adunare și Scădere cu Numere Naturale și a Proprietăților Acestora

CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII GENERALE 1. Importanţa şi rolul matematicii în pregătirea şcolarului mic pentru viaţa cotidiană Într-o societate...

Eficienta Metodelor de Cunoastere Verificare si Interpretare a Rezultatelor Scolare la Matematica

INTRODUCERE 1. Aspecte ale modernizării învăţământului cu specific la clasele I-IV Procesul de învăţământ întruchipează exercitarea funcţiilor...

Modalitati de Diferentiere si Individualizarea Activitatii Instructiv-Educative

INTRODUCERE “Copilul nu se naşte nici bun, nici rău din punct de vedere intelectual, ca şi din punct de vedere moral, ci stăpân al destinului său”...

Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne

PRELIMINARII “Dacă copilul, îndrumat de profesor, inţelege gîndul exprimat de poet şi însuşeşte forma în care a fost expus, încă nu înseamnă că-şi...

Strategii Metodice Utilizate în Vederea Stimulării și Dezvoltării Creativității Elevilor din Clasele I-III

Introducere Științele educației joacă un rol din ce în ce mai influent în viața societății contemporane, și aceasta ca un efect sine qua non al...

Metodologia Predarii-Invatarii Conceptului de Numar Natural in Ciclul Primar

Argumentul Învăţarea matematicii necesită un stil de muncă adecvat. Obţinerea rezultatelor depinde atât de cantitatea de efort depusă, dar mai...

Noțiunile de Geometrie Predate la Clasele I-II

INTRODUCERE Lucrarea de fata se intituleaza “Notiunile de geometrie predate la clasele I-II², si da o scurta introducere la câteva din notiunile...

Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan

INTRODUCERE Şcoala nu este doar un instrument de transmitere a cunoştinţelor,ci o instituţie socială în care elevul îşi formează abilităţi de...

Ai nevoie de altceva?