Optional Integrat Contabilitate si Informatica

Imagine preview
(7/10)

Acest proiect trateaza Optional Integrat Contabilitate si Informatica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

Opțional integrat

- .Denumire opțional:Contabilitate și informatică aplicată

- .Tip opțional: opțional integrat

- .Aria curriculară: Tehnologii

- .Durata: un an școlar-36 de săptămâni( 1h/săptamână)

- .Modul de desfășurare: pe clasă

- .Clasa: a X-a

- .Locul desfășurării:laboratorul de informatică

- .Propunător:

Argument

De ce ”Contabilitate și informatică aplicată?”. Într-o societate aflată în continuă schimbare și transformare este necesară adaptarea permanetă la cerințele de pe piața economică ,ceea ce presupune însușirea a acelor competențe care să dezvolte în rândul elevilor inițiativă,profesionalism,creativitate și abilitatea de a activa într-un mediu economic dinamic și concurențial aflat în continuă mișcare și transformare.

Trăim într-o societate ce tinde tot mai mult spre globalizare,tehnologizare și informatizare,astfel este necesar să ținem pasul cu transfrmările ce au loc în jurul nostru,adică să dispunem de competențele necesare pentru a putea prelucra,utiliza și transforma cea mai scumpă resursă la momentul actual-informația economică. Tocmai pentru a dezvolta aceste competențe ,

scopul opționalului propus urmărește dezvoltarea interesului de a-i motiva pe elevi spre a îmbina cunoștințele din domeniul disciplinlor economice-respectiv Contabilitatea,a le pune în valoare și a le promova utilitatea practică prin intermediul informaticii,utilizând apicații,programe informatice,cu ajutorul cărora putem ține evidența activităților economice,creeate chiar de către elevi.Prin acest opțional se urmărește oferirea unei noi viziuni atât asupra cunoștintelor informatice,cât și cele economice,formarea .de priceperi și deprinderi precum și a abiltăților practice .în rezolvarea de probleme și aplicații economice și de gestiune cu ajutorul aplicațiilor informatice creeate.

NOTĂ DE PREZENTARE

Programa de opțional „Contabilitate și informatică aplicată” este destinată elevilor .de clasa a X-a de la profilul servicii,specializarea „Tehnician în activități economice financiare și comerciale” din învățământul licel. Acesta include un buget de timp de 36 de ore pe an-1h/săptămână,având o structură flexbilă de prezentare.

Este conceput ca un opțional interdiscplinar și valorifică oferta de cunoaștere a două discipline ce aparțin aceleiași arii curriculare-Tehnologii,disciplinele economice-Contabilitatea-și informatica.Opțiunea pentru aceste discipline este moivată de .faptul că acoperă competențele pofesionale cerute la nivel european,oferind deschiderea către alte competențe.

Ideea de bază a interdisciplinarităţii constă în faptul că aparatul conceptual şi metodologic al mai multor discipline este utilizat în interconexiune pentru a examina o temă sau o problemă, dar mai ales pentru a dezvolta competenţe integrale- transversale cheie. La nivel interdisciplinar, transferurile metodologice şi conceptuale dintr-o disciplină în alta sunt frecvente. Dezvoltarea unui domeniu al cunoaşterii nu se poate produce izolat, fără stabilirea unor corelaţii puternice cu progresul din celelalte domenii.

Opţionalul se adresează tuturor elevilor, dornici de a-şi forma competenţele de bază din domeniul informaticii și economic.

Elevii vor creea o aplicație informatică cu ajutorul căreia vor putea ține evidența activităților economice,vor putea genera rapoarte,situații economice,vor creea documente pe o structură fixă și vor face legătura cu unitățile periferice(imprimantă,fax,poștă electronică).

Educarea elevilor pentru realizarea unor produse utilizabile, dezvoltarea spiritului inventiv şi creator apare ca un obiectiv impus de sistemul economic în care trăim şi vom trăi şi în viitor. Indiferent de conţinutul aplicaţiei, ceea ce realizează elevul trebuie să fie utilizabil; altfel spus, trebuie să aibă toate calităţile unui produs.

Datorită implicaţiei pe care tehnologia informaţiei o are azi în toate profesiile, rezultă caracterul ei interdisciplinar. Deci, nu putem vorbi despre tehnologia informaţiei pur şi simplu. Ea nu poate fi privită ca o disciplină independentă şi nu poate fi ţinută între bariere create artificial.

Elevii trebuie să înţeleagă conexunile dintre tehnologia informaţiei/ utilizarea calculatorului şi societate şi să fie capabili să se adapteze dinamicii schimbărilor determinate de aceste conexuni.

Programa vrea să reflecte nevoile societăţii şi solicitările de pe piaţa muncii, ceea ce înseamnă că prin conţinutul său programa este corelată cu ceea ce se întâmplă la nivelul societăţii şi răspunde unor nevoi provenite din lumea muncii, mai ales în legătură cu domeniile care cunosc o dinamică deosebită. Având un conţinut cu caracter practic destul de bine dezvoltat, este foarte bine primit de elevi, le place şi se descurcă bine la astfel de probleme.

Fisiere in arhiva (1):

  • Optional Integrat Contabilitate si Informatica.docx