Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 20571
Mărime: 593.93KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bumbuc, Stefania

Cuprins

INTRODUCERE 5

Capitolul I 8

INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONTEMPORAN 8

1.1. Locul şi rolul instruirii asistate de calculator în învăţământul 8

contemporan 8

1.2. Conceptul de Instruire asistată de calculator şi Educaţia tehnologică 13

1.3. Originile şi evoluţia pe plan internaţional a instruirii 15

asistate de calculator 15

1.4. Evoluţia instruirii asistate de calculator în România 18

1.5. Procesul de proiectare a I.A.C. 22

1.6. Modele utilizate în Proiectarea Instruirii Asistate de Calculator 28

1.6.1 Modelul de proiectare tradiţională 28

1.6.2 Modelul de proiectare curriculară 29

Capitolul II 31

COORDONATE ALE FORMARII OFITERULUI SUSTINUTE DE INSTRUIREA ASISTATA DE CALCULATOR 31

2.1 Programe specifice Intruirii Asistate de Calculator si importanta lor in formarea ofiterului 31

2.1.1 Tutorialele sau Lecţiile interactive "On-Line" 31

2.1.2. Exerciţiile Practice (Drill) 34

2.1.3 Simulările şi Experimentele virtuale 36

2.1.4 Jocurile Educative pentru Instruire 39

2.1.5 Testele 40

2.2 Realizarea Instruirii Asistate de Calculator in cadrul militar 43

2.2.1 Proiectarea materialelor didactice 43

2.2.2 Evaluarea asistata de calculator 48

2.2.3 Avantaje si dezavantaje ale sistemelor de Instruire Asistata de calculator in Invatamantul Militar Superior 49

2.3 Concluzii 51

Capitolul III 54

Investigarea Modalitaţii de Utilizare a Instruirii Asistate de Calculator in AFT 54

3.1. Obiectivele si Ipoteza cercetării 54

3.2. Populația Investigată 55

3.3. Metode de Colectare a Datelor 55

3.4. Prezentarea si Interpretarea Rezultatelor 55

CONCLUZII 68

BIBLIOGRAFIE 71

ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Noile tehnologii implicate în procesul de învăţământ, induse în contemporaneitate de expansiunea tehnologiei informaţionale şi a comunicaţiilor, au determinat schimbări radicale în modul de organizare a instituţiilor universitare şi a metodologiei de transmitere şi asimilare a cunoştinţelor. Calculatorul, ca mijloc tehnic modern de învăţământ, poate prin intermediul unui program să organizeze demersul didactic realizat de către profesor / antrenor.

Instruirea asistată de calculator (IAC) este o metodă didactică ce valorifică principiile de modelare si analiză cibernetică a activitații de instruire în contextul noilor tehnologii informatice si de comunicații. Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate si disponibilitatile tehnologice ale calculatorului (sistem de procesare a informatiei) conferă acestei metode de învatamînt importante calități privind: informatizarea activității de predare – invățare - evaluare; imbunătațirea instruirii prin intermediul unor acțiuni de gestionare - documentare - interogare si simularea automatizată interactivă a cunoștințelor și capacităților angajate în procesul de învatamânt, conform documentelor oficiale de planificare a educației. În învăţământul românesc, informatizarea a devenit o strategie naţională. Calculatorul este un mijloc tot mai folosit în procesul didactic atât pentru lecţii întregi cât şi pentru diferite momente din acestea. Este un instrument absolut necesar care valorifică capacitatea de muncă şi creativitatea elevilor şi profesorilor, reducând în acelaşi timp volumul de muncă. Educaţia este gândită astăzi în raport cu noile posibilităţi tehnice pe de o parte şi în funcţie şi de cerinţele societăţii actuale. Utilizarea calculatoarelor va conduce la depistarea calităţilor unice la om. Numita de unii ca “inovatia tehnologica cea mai importanta a pedagogiei moderne”, instruirea asistată de calculator (IAC) contribuie la eficienta instruirii, fiind un rezultat al introducerii treptate a informatizării în învățământ.

Interacțiunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul elevului lai nformații mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate in modalități diferite de vizualizare. De fapt, nu calculatorul in sine ca obiect fizic, inglobând chiar configurație multimedia, produce efecte pedagogice imediate, ci calitatea programelor create si vehiculate corespunzător, a produselor informatice, integrate după criterii de eficiență metodică in activitatile de instruire. Modernizarea pedagogică implica deci, existența echipamentelor hardware (calculator), a software-lui (programelor) si a capacității de adaptare a lor, de receptare și valorificare in medium(instrucțional).

Pe langă hardware si software, tehnologia inseamnă si alte resurse de informare, țîn afară de profesor ca furnizor de cunoștiințe. Comunicarea cu specialiști, acces la biblioteci virtuale, articole științifice sunt posibilități ce se ofera celui ce vrea să se informeze, prin utilizarea facilităților oferite de legătura la rețeaua globală, “Internet” si a aplicațiilor specifice acesteia. Invățâmantul superior trebuie să țină pasul cu tehnologia, să ințeleagă și să anticipeze impactul asupra modului de învățare. Calculatoarele au fost încorporate in programele educaționale oferindu-le celor ce se instruiesc o libertate si flexibilitate mai mare dar si individualitate în clasă.

Învățarea care pune accentul pe participarea studenților reprezintă un tip de instruire care îi dă studentului un rol activ in procesul de învățare. Studenții, participanți activi, iși imprimă ritmul propriu si propriile strategii. Modalitatea de învățare este individualizată nu standardizată. Învățarea care îl situeaza pe elev in rol central, asociază învățarea focalizată pe particularitățile fiecărui individ (ereditate, experiență, perspective, pregatire, talente, capacități si nevoi) cu focalizarea pe predare a cunostintelor respective (cea mai bună informație ce se furnizează, stimularea motivației, învățării si acumulării de cunoștiințe de către toți studenții).Domeniul de cercetare al Instruirii Asistate de Calculator (IAC) este interdisciplinar, la proiectarea unui sistem performant IAC, contribuind, alături de pedagogie şi ştiinţa calculatoarelor şi alte discipline, cum sunt: teoria sistemelor şi psihologia cognitivă. Este un domeniu actual de cercetare ce are în prezent un impact puternic în eficientizarea activităţii educaţionale.

Motivul principal alegerii acestei teme este concluzionat în importanța pe care am constatat că IAC o are în instruirea studenților, a căror viață se desfășoară dependent de tehnologia informației.

Capitolul I

INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONTEMPORAN

1.1. Locul şi rolul instruirii asistate de calculator în învăţământul

contemporan

Tehnologia contemporană a informaţiei şi a comunicării, cu flexibilitatea sa spaţială şi temporală, cu posibilităţile sale variate, susţinute de bogate resurse multimedia, oferă oportunitatea apariţiei unui mediu de învăţare generativ, prin utilizarea calculatorului în mod eficient în demersul de educare a tinerei generaţii.

Preview document

Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 1
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 2
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 3
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 4
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 5
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 6
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 7
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 8
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 9
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 10
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 11
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 12
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 13
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 14
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 15
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 16
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 17
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 18
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 19
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 20
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 21
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 22
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 23
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 24
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 25
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 26
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 27
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 28
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 29
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 30
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 31
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 32
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 33
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 34
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 35
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 36
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 37
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 38
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 39
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 40
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 41
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 42
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 43
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 44
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 45
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 46
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 47
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 48
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 49
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 50
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 51
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 52
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 53
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 54
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 55
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 56
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 57
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 58
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 59
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 60
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 61
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 62
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 63
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 64
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 65
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 66
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 67
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 68
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 69
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 70
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 71
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 72
Particularități ale folosirii instruirii asistate de calculator în procesul de pregătirii studenților militari - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Particularitati ale Folosirii Instruirii Asistate de Calculator in Procesul de Pregatirii Studentilor Militari.doc

Alții au mai descărcat și

Portofoliu practică pedagogică

1. Evidenta lectiilor si a activitatilor efectuate de studenti 2. Proiectarea activitatilor didactice - Proiectarea didactica anuala -...

Instruirea asistată de calculator

Instruirea asistata de calculator Nu demult, calculatorul era un obiect rar si exotic in scolile americane. Apoi, in anii 70, multe scoli au...

Sport Pentru o Viață Sănătoasă

I. Contextul proiectului/Justificarea necesităţii implementării proiectului Acest proiect are ca scop conştientizarea importanţei sportului în...

Modalități didactice de stimulare a manifestării creative a copiilor

Termenul de creativitate isi are originea din cuvantul latin „creare”, care inseamna a fauri, a crea, a naste ce defineste un proces, un act...

Calculatorul în Lumea Educației

Calculatorul în lumea educaţei Calitatea vieţii va depinde de implementarea adecvată a societaţii informaţionale. Dacă modul de implementare este...

Dezvoltarea E-learning

1. Ce este elearning-ul? În sens larg, prin elearning (sau e-learning) se întelege totalitatea situatiilor educationale în care se utilizeaza...

Ai nevoie de altceva?