Particularitati ale Folosirii Instruirii Asistate de Calculator in Procesul de Pregatirii Studentilor Militari

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Particularitati ale Folosirii Instruirii Asistate de Calculator in Procesul de Pregatirii Studentilor Militari.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 73 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bumbuc, Stefania

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Cuprins

INTRODUCERE 5
Capitolul I 8
INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONTEMPORAN 8
1.1. Locul şi rolul instruirii asistate de calculator în învăţământul 8
contemporan 8
1.2. Conceptul de Instruire asistată de calculator şi Educaţia tehnologică 13
1.3. Originile şi evoluţia pe plan internaţional a instruirii 15
asistate de calculator 15
1.4. Evoluţia instruirii asistate de calculator în România 18
1.5. Procesul de proiectare a I.A.C. 22
1.6. Modele utilizate în Proiectarea Instruirii Asistate de Calculator 28
1.6.1 Modelul de proiectare tradiţională 28
1.6.2 Modelul de proiectare curriculară 29
Capitolul II 31
COORDONATE ALE FORMARII OFITERULUI SUSTINUTE DE INSTRUIREA ASISTATA DE CALCULATOR 31
2.1 Programe specifice Intruirii Asistate de Calculator si importanta lor in formarea ofiterului 31
2.1.1 Tutorialele sau Lecţiile interactive "On-Line" 31
2.1.2. Exerciţiile Practice (Drill) 34
2.1.3 Simulările şi Experimentele virtuale 36
2.1.4 Jocurile Educative pentru Instruire 39
2.1.5 Testele 40
2.2 Realizarea Instruirii Asistate de Calculator in cadrul militar 43
2.2.1 Proiectarea materialelor didactice 43
2.2.2 Evaluarea asistata de calculator 48
2.2.3 Avantaje si dezavantaje ale sistemelor de Instruire Asistata de calculator in Invatamantul Militar Superior 49
2.3 Concluzii 51
Capitolul III 54
Investigarea Modalitaţii de Utilizare a Instruirii Asistate de Calculator in AFT 54
3.1. Obiectivele si Ipoteza cercetării 54
3.2. Populația Investigată 55
3.3. Metode de Colectare a Datelor 55
3.4. Prezentarea si Interpretarea Rezultatelor 55
CONCLUZII 68
BIBLIOGRAFIE 71
ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Noile tehnologii implicate în procesul de învăţământ, induse în contemporaneitate de expansiunea tehnologiei informaţionale şi a comunicaţiilor, au determinat schimbări radicale în modul de organizare a instituţiilor universitare şi a metodologiei de transmitere şi asimilare a cunoştinţelor. Calculatorul, ca mijloc tehnic modern de învăţământ, poate prin intermediul unui program să organizeze demersul didactic realizat de către profesor / antrenor.

Instruirea asistată de calculator (IAC) este o metodă didactică ce valorifică principiile de modelare si analiză cibernetică a activitații de instruire în contextul noilor tehnologii informatice si de comunicații. Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate si disponibilitatile tehnologice ale calculatorului (sistem de procesare a informatiei) conferă acestei metode de învatamînt importante calități privind: informatizarea activității de predare – invățare - evaluare; imbunătațirea instruirii prin intermediul unor acțiuni de gestionare - documentare - interogare si simularea automatizată interactivă a cunoștințelor și capacităților angajate în procesul de învatamânt, conform documentelor oficiale de planificare a educației. În învăţământul românesc, informatizarea a devenit o strategie naţională. Calculatorul este un mijloc tot mai folosit în procesul didactic atât pentru lecţii întregi cât şi pentru diferite momente din acestea. Este un instrument absolut necesar care valorifică capacitatea de muncă şi creativitatea elevilor şi profesorilor, reducând în acelaşi timp volumul de muncă. Educaţia este gândită astăzi în raport cu noile posibilităţi tehnice pe de o parte şi în funcţie şi de cerinţele societăţii actuale. Utilizarea calculatoarelor va conduce la depistarea calităţilor unice la om. Numita de unii ca “inovatia tehnologica cea mai importanta a pedagogiei moderne”, instruirea asistată de calculator (IAC) contribuie la eficienta instruirii, fiind un rezultat al introducerii treptate a informatizării în învățământ.

Interacțiunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul elevului lai nformații mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate in modalități diferite de vizualizare. De fapt, nu calculatorul in sine ca obiect fizic, inglobând chiar configurație multimedia, produce efecte pedagogice imediate, ci calitatea programelor create si vehiculate corespunzător, a produselor informatice, integrate după criterii de eficiență metodică in activitatile de instruire. Modernizarea pedagogică implica deci, existența echipamentelor hardware (calculator), a software-lui (programelor) si a capacității de adaptare a lor, de receptare și valorificare in medium(instrucțional).

Pe langă hardware si software, tehnologia inseamnă si alte resurse de informare, țîn afară de profesor ca furnizor de cunoștiințe. Comunicarea cu specialiști, acces la biblioteci virtuale, articole științifice sunt posibilități ce se ofera celui ce vrea să se informeze, prin utilizarea facilităților oferite de legătura la rețeaua globală, “Internet” si a aplicațiilor specifice acesteia. Invățâmantul superior trebuie să țină pasul cu tehnologia, să ințeleagă și să anticipeze impactul asupra modului de învățare. Calculatoarele au fost încorporate in programele educaționale oferindu-le celor ce se instruiesc o libertate si flexibilitate mai mare dar si individualitate în clasă.

Învățarea care pune accentul pe participarea studenților reprezintă un tip de instruire care îi dă studentului un rol activ in procesul de învățare. Studenții, participanți activi, iși imprimă ritmul propriu si propriile strategii. Modalitatea de învățare este individualizată nu standardizată. Învățarea care îl situeaza pe elev in rol central, asociază învățarea focalizată pe particularitățile fiecărui individ (ereditate, experiență, perspective, pregatire, talente, capacități si nevoi) cu focalizarea pe predare a cunostintelor respective (cea mai bună informație ce se furnizează, stimularea motivației, învățării si acumulării de cunoștiințe de către toți studenții).Domeniul de cercetare al Instruirii Asistate de Calculator (IAC) este interdisciplinar, la proiectarea unui sistem performant IAC, contribuind, alături de pedagogie şi ştiinţa calculatoarelor şi alte discipline, cum sunt: teoria sistemelor şi psihologia cognitivă. Este un domeniu actual de cercetare ce are în prezent un impact puternic în eficientizarea activităţii educaţionale.

Motivul principal alegerii acestei teme este concluzionat în importanța pe care am constatat că IAC o are în instruirea studenților, a căror viață se desfășoară dependent de tehnologia informației.

Capitolul I

INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONTEMPORAN

1.1. Locul şi rolul instruirii asistate de calculator în învăţământul

contemporan

Tehnologia contemporană a informaţiei şi a comunicării, cu flexibilitatea sa spaţială şi temporală, cu posibilităţile sale variate, susţinute de bogate resurse multimedia, oferă oportunitatea apariţiei unui mediu de învăţare generativ, prin utilizarea calculatorului în mod eficient în demersul de educare a tinerei generaţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Particularitati ale Folosirii Instruirii Asistate de Calculator in Procesul de Pregatirii Studentilor Militari.doc