Pedagogie

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 32077
Mărime: 149.44KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1.1.Rolul disciplinei de pedologie în procesul instuctiv al elevilor.

Discilina de pedologie asigură cultura şi pregătirea profesională pentru absolvenţii învăţamântului liceal şi teoretic, profesional, complementar, de ucenicie, postliceal şi de maiştri.

Descentralizarea economiei şi trecerea la economia de piaţă, restângerea masivă a numărului de locuri de muncă şi noile exigenţe, determină o responsabilitate sporită a şcolii tehnice în formarea şi perfecţionarea viitorilor specialişti într-o meserie.

Totodată, accelerarea progresului ştiinţific şi tehnologic reclamă intervenţia statului în reorganizarea învăţământului tehnic preuniversitar, acesta fiind cel ce hotărăşte – în societatea modernă – nivelul de dezvoltare economică şi capacitatea productiv-creatoare a unei naţiuni.

Formarea competenţei profesionale a tinerilor ce au absolvit liceul agrocol sau o şcoală profesională este asigurat prin instruirea lor competentă şi progresivă – în timpul şcolarizării, pornind de la problemele generale spre cele specifice meseriei alese. Înţelegerea fenomenelor tehnice, însuşirea termenilor de specialitate catacteristici anumitor domenii de activitare , însuşirea procedeelor întrebuinţate în practicarea unor meserii, sunt obiectivele de bază ale studierii disciplinelor tehnice în învăţământului preuniversitar.

Indiferent însă de nivelul de pregătire profesională proiectat a se obţine prin învăţământul liceal de specialitate, profesional, complementar sau de ucenici, postliceal sau de maştri, fiecare tip şi profil are organizat procesul de învăţare astfel încât, elevii să fie sprijiniţi să poată dobândii competenţa corespunzătoare meseriilor pentru care se pregătesc.

• Ţinând seama de faptul că sistemul nostru de învăţământ asigură unitatea funcţională dintre caracteristicile sale de a fi deschis şi continu, de a aborda atât cultura generală cât şi pregătirea de specialitate instruirea profesională este proiectată de a se realiza prin mai multe forme de învăţământ la diferite nivele:

• La gimnaziu clasele a-V-a a-VI-a, educaţia tehnologică asigură orientarea elevilor spre însuşirea unor profesiuni;

• Învăţământulul complementar are ca obiectiv pregăirea pentru meserii de complexitate redusă;

• Prin învăţământ profesional se urmăreşte dobândirea unei calificări pentru meserii de complexitate ridicată;

• Învăţământul liceal tehnologic sau de specialitate urmăreşte asigurarea cunoştinţelor ştiinţifice, culturale şi de specialitate necesare continuării studiilor superioare sau pregătirii unei meserii de complexitate ridicată;

În paralel cu celelalte obictive ale învăţământului tehnic se urmăreşte şi realizarea educaţiei tehnologice a tineretului, ca parte integrantă a culturii generale.Aceasta sporeşte sensibilitatea elevului pentru tehnică, lărgeşte orizontul său tehnic, îl ajută să dobândească o atitudine receptivă şi creatoare faţă de domeniul tehnicii înţeles în sens larg.

1.2.Relaţiile dintre disciplina de pedologie şi alte discipline

Cerinţele progresului tehnic şi condiţiile concurenţei pe piaţa muncii impun desfăşurarea unui proces de învăţământ care să asigure o cultură generală pe fondul căreia să se dezvolte gândirea tehnică, cu scopul formării premiselor tehnice şi practice ale însuşirii în condiţii bune a disciplinelor ce asigură o calificare şi o specializare corespunzătoare.

Planul de învăţământ pentru şcolile tehnice preuniversitare cuprinde în general:

• studierea unor discipline de cultură generală;

• studierea unor discipline de pedologie cu caracter general

• studierea disciplinelor de pedologie specifice meseriei în care se intenţionează calificarea;

• instruirea (practică) de laborator pentru formarea priceperilor şi deprinderilor generale necesare meseriei;

• instruirea practică specifică meseriei.

Scopul lucrării de faţă este de a spori creativitatea elevilor ce se pregătesc pentru meseria de agronom , a le furniza cunoştinţele necesare pentru realizarea unor lucrări specifice directe în producţie, pe fluxul tehnologic sau în laboratoarele aflate pe lângă unităţile de producţie.Prin predarea disciplinelor de specialitate, elevii îşi vor însuşi vocabularul necesar pentru exprimarea în termeni de specialitate, iar prin orele de instruire practică în laborator se urmareşte formarea de priceperi şi deprinderi în mânuirea ustensilelor de laborator şi efectuarea unor lucrări specifice meseriei.Toate aceste cunoştinţe, elevii nu şi le pot însuşi numai de la obiectele de bază “Fitotehinie” ci şi de la alte obictele de specialitate care le oferă date suplimentare referitoare la meserie, cum ar fi: agrotehnica, agrochimie, pedologie.

Preview document

Pedagogie - Pagina 1
Pedagogie - Pagina 2
Pedagogie - Pagina 3
Pedagogie - Pagina 4
Pedagogie - Pagina 5
Pedagogie - Pagina 6
Pedagogie - Pagina 7
Pedagogie - Pagina 8
Pedagogie - Pagina 9
Pedagogie - Pagina 10
Pedagogie - Pagina 11
Pedagogie - Pagina 12
Pedagogie - Pagina 13
Pedagogie - Pagina 14
Pedagogie - Pagina 15
Pedagogie - Pagina 16
Pedagogie - Pagina 17
Pedagogie - Pagina 18
Pedagogie - Pagina 19
Pedagogie - Pagina 20
Pedagogie - Pagina 21
Pedagogie - Pagina 22
Pedagogie - Pagina 23
Pedagogie - Pagina 24
Pedagogie - Pagina 25
Pedagogie - Pagina 26
Pedagogie - Pagina 27
Pedagogie - Pagina 28
Pedagogie - Pagina 29
Pedagogie - Pagina 30
Pedagogie - Pagina 31
Pedagogie - Pagina 32
Pedagogie - Pagina 33
Pedagogie - Pagina 34
Pedagogie - Pagina 35
Pedagogie - Pagina 36
Pedagogie - Pagina 37
Pedagogie - Pagina 38
Pedagogie - Pagina 39
Pedagogie - Pagina 40
Pedagogie - Pagina 41
Pedagogie - Pagina 42
Pedagogie - Pagina 43
Pedagogie - Pagina 44
Pedagogie - Pagina 45
Pedagogie - Pagina 46
Pedagogie - Pagina 47
Pedagogie - Pagina 48
Pedagogie - Pagina 49
Pedagogie - Pagina 50
Pedagogie - Pagina 51
Pedagogie - Pagina 52
Pedagogie - Pagina 53
Pedagogie - Pagina 54
Pedagogie - Pagina 55
Pedagogie - Pagina 56
Pedagogie - Pagina 57
Pedagogie - Pagina 58
Pedagogie - Pagina 59
Pedagogie - Pagina 60
Pedagogie - Pagina 61
Pedagogie - Pagina 62
Pedagogie - Pagina 63
Pedagogie - Pagina 64
Pedagogie - Pagina 65
Pedagogie - Pagina 66
Pedagogie - Pagina 67
Pedagogie - Pagina 68
Pedagogie - Pagina 69
Pedagogie - Pagina 70
Pedagogie - Pagina 71
Pedagogie - Pagina 72
Pedagogie - Pagina 73
Pedagogie - Pagina 74
Pedagogie - Pagina 75
Pedagogie - Pagina 76
Pedagogie - Pagina 77
Pedagogie - Pagina 78
Pedagogie - Pagina 79
Pedagogie - Pagina 80
Pedagogie - Pagina 81
Pedagogie - Pagina 82
Pedagogie - Pagina 83
Pedagogie - Pagina 84
Pedagogie - Pagina 85
Pedagogie - Pagina 86
Pedagogie - Pagina 87
Pedagogie - Pagina 88
Pedagogie - Pagina 89
Pedagogie - Pagina 90
Pedagogie - Pagina 91
Pedagogie - Pagina 92
Pedagogie - Pagina 93
Pedagogie - Pagina 94
Pedagogie - Pagina 95
Pedagogie - Pagina 96
Pedagogie - Pagina 97
Pedagogie - Pagina 98
Pedagogie - Pagina 99
Pedagogie - Pagina 100
Pedagogie - Pagina 101
Pedagogie - Pagina 102
Pedagogie - Pagina 103
Pedagogie - Pagina 104
Pedagogie - Pagina 105
Pedagogie - Pagina 106
Pedagogie - Pagina 107
Pedagogie - Pagina 108
Pedagogie - Pagina 109
Pedagogie - Pagina 110
Pedagogie - Pagina 111
Pedagogie - Pagina 112
Pedagogie - Pagina 113
Pedagogie - Pagina 114
Pedagogie - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Pedagogie.DOC

Alții au mai descărcat și

Portofoliu de Evaluare Finală

PSIHOLOGIA EDUCATIEI ANALIZA PRODUSELOR ACTIVITĂTII UNUI ELEV a)Testul „Luscher” - I.A.-12 ani Utilizand mult culoarea albastra, putem spune...

Portofoliu de Evaluare Finală

PERSONALITATEA PROFESORULUI SI A ELEVULUI Formarea personalitatii elevilor nu se poate realiza decat prin educatori cu o temeinica pregatire...

Legenda - Strategii Metodice si Didactice

Introducere Un critic si estetician Italian, Benedetto Groce (1866-1952) afirmă că micii cititori preferă cărţile mediocre, întrucât ei nu ar avea...

Evaluarea Initiala, Evaluarea Formativa, Evaluarea Sumativa – Strategii Complementare

INTRODUCERE Oricare ar fi gradul de dezvoltare economică şi socială a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a...

Portofoliu de Evaluare Finala - Identificarea Profilului Intelectual al unui Adolescent

I. ELEMENTE SEMNIFICATIVE DIN PORTOFOLIILE DISCIPLINELOR DPPD 1. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI - IDENTIFICAREA PROFILULUI INTELECTUAL AL UNUI ADOLESCENT...

Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan

INTRODUCERE Şcoala nu este doar un instrument de transmitere a cunoştinţelor,ci o instituţie socială în care elevul îşi formează abilităţi de...

Pedagogia si Desavarsirea Profesionala

CAP. 1 COMPLEMENTARITATEA DEMERSULUI CAUZAL SI A CELUI FINALIST ÎN EXPLICAREA ACTIUNII EDUCATIONALE Principiul potrivit caruia a cunoaste un...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Ai nevoie de altceva?