Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7876
Mărime: 47.46KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: S.l.dr.ing. Cornelia-Victoria Anghel Drugărin

Cuprins

Introducere. 4

Capitolul 1. Instruirea asistată de calculator. 5

1.1. Tehnologia în procesul de învățământ. 6

1.2. Predarea și învățarea sub asistența calculatorului. 6

1.3. Avantajele și dezavantajele instruirii asistate de calculator. 8

Capitolul 2. E-learning. 10

2.1. Educația la distanță. 11

2.2. Utilizarea mediilor virtuale de învățare în educația de nivel înalt. 12

2.3. Eficiența e-learning-ului. 13

2.4. Analiza SWOT a sistemului educațional Advanced e-learning. 15

Capitolul 3. Încercări de implementare a sistemului educațional informatizat în România. 16

3.1. Softul educațional. 17

3.2. Principalele instrumente de comunicare online. 18

Concluzii. 22

Bibliografie 24

Extras din document

Introducere.

Lucrarea de față dorește să creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului educațional românesc din prisma evoluției acestuia ca urmare a utilizării unui nou sistem educațional folosit la nivelul Uniunii Europene și anume Sistemul Educațional Informatizat. În primul capitol am dorit evidențierea principalelor aspecte în ceea ce privește instruirea asistată de calculator.

Capitolul 2 al lucrării se axează pe abordarea conceptului de e-learning, prezentarea funcțiilor și posibilităților oferite de noul sistem educațional, actualizat și informatizat. În ceea ce privește aceste sisteme de instruire asistată de calculator, apariția „e-learning-ului” a revoluționat educația de pretutindeni și a adus atât elevilor cât și profesorilor, posibilitatea învățării-predării-evaluării prin virtualizarea informației.

Analiza SWOT efectuată, are în vedere obținerea unor rezultate de natură practică privind modul de imbunătățire a utilizării aplicației AeL, precum și evidențierea anumitor riscuri ce pot apărea odată cu implementarea Sistemului de Educație Informatizat.

Capitolul 3 aduce în discuție încercările de implementare a sistemului educațional informatizat în România, o prezentare sumară a softului educațional, precum și principalele modalități online de comunicare.

Cuvinte cheie: instruire asistată de calculator, e-learning, utilizarea calculatorului în procesul didactic, softuri educaționale, evaluare online.

1. Instruirea asistată de calculator.

Calculatorul și Internetul au devenit instrumente de lucru zilnic, este normal ca și învățarea asistată de calculator să dețină un loc din ce în ce mai important. Există numeroase avantaje ale utilizării calculatorului în predarea și învățarea disciplinelor. În primul rând, oferă posibilitatea informării mai rapide, folosind Internetul, ceea ce înseamnă micșorarea timpului de căutare a informațiilor, de redactare a lucrărilor, proiectelor, testelor etc.

În școală, utilizarea calculatorului în procesul de predare-învățare este un factor care îi motivează pe elevi, deoarece se pot îmbina foarte ușor elemente de text, sunet, imagine și mișcare, ceea ce îi determină să fie mult mai atenți, să-și îmbunătățească puterea de concentrare. Această modalitate de a învăța este și mai amuzantă, jocul fiind foarte important pentru copii.

Instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o metodă de învățământ care valorifică principiile de modelare și analiză cibernetică a activității de instruire în contextul noilor tehnologii informatice și de comunicații, caracteristice societății contemporane.

Proiectarea instruirii asistate de calculator (IAC) poate fi definită ca fiind dezvoltarea sistematica a specificațiilor procesului de instruire utilizând teoriile învățării și instruirii pentru a asigura realizarea unui proces de instruire superior din punct de vedere calitativ.

Instruirea sistată de calculator (IAC) a fost tradusă de Adrian Adăscăliței ca fiind o metodă didactică, sau o metodă de învătământ, care valorifică principiile de modelare și analiză cibernetică a activității de instruire în contextul noilor tehnologii informatice și de comunicații, caracteristice societății contemporane.

Implicarea calculatoarelor personale în asistarea procesului educațional este cunoscută în literatura de specialitate sub denumiri precum IAC (Instruire asistată de calculator), CAI (Computer Assisted Instruction), CAL (Computer Assisted Learning). Folosirea instrumentelor de tehnologie a informației într-un cadru educațional a avut în vedere următoarele caracteristici:

- accesibilitatea la informație: formarea unei mase de oameni diversificate temporal și din punctul de vedere al localizării, dar totuși disponibile pentru receptare

- ușurința instruirii de tip tehnic: o activitate de formare poate fi distribuită la agenți care lucrează împreună, în același grup sau în ierarhie de tip șef-executant, ori într-o relație de parteneriat

- adaptarea instrumentului informatic la modurile de percepție și reacție ale omului

- facilitarea personalizării mesajului și a interațiunii, însoțită de asigurarea fixării conceptelor prin utilizarea simultană a mai multor medii

- comercializarea și totodată constituirea unui sector economic denumit ''industrie a cunoașterii

Bibliografie

Adăscăliței, Adrian, Instruire Asistată de Calculator, IAC. Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia

Asandului L., Ceobanu Ciprian (coord.), Abordări statistice și ipostaze educaționale ale modelului e-learning. Editura Universității „Al.I.Cuza” Iași, 2007

Brut, Mihaela, Instrumente pentru E-Learning. Ghidul indormatic al profesorului modern, Iași, Editura. Polirom, 2006

Cucoș, Constantin, Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizării formării, Iași, Editura Polirom, 2006

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Impactul noilor tehnologii ale comunicării și informării asupra didacticii disciplinelor economice, București, Editura ASE, 2000

Ioan Cerghit, Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași, 2006

SIVECO Romania, Programul național de informatizare a învățământului preuniversitar românesc, 2010

Preview document

Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 1
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 2
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 3
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 4
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 5
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 6
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 7
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 8
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 9
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 10
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 11
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 12
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 13
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 14
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 15
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 16
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 17
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 18
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 19
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 20
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 21
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 22
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 23
Portofoliu - Instruirea asistată de calculator în scoală - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Portofoliu - Instruirea asistata de calculator in scoala.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului...

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi

Metodele de învățământ reprezintă căile folosite de cadrul didactic pentru a-i sprijini pe elevi să descopere lumea înconjurătoare. Acestea...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare

INTRODUCERE Oricare ar fi gradul de dezvoltare economică şi socială a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a...

E-learning-ul în învățare - Avantaje și limite

Argument Vin în fața dumneavoastră cu această lucrare fiindcă prin ea am încercat să studiez mai multe aspecte, printre care pot enumera: -...

Modalități și efecte ale utilizării calculatorului în activitățile de predare, învățare și evaluare

ARGUMENT Ritmul rapid de creştere a informaţiei semantice face ca în zilele noastre să insistăm asupra laturii formative a învăţământului....

Portofoliu didactic - instruire asistată pe calculator

Argument Cu ajutorul bazelor de date, folosind un limbaj de programare adecvat, se pot realiza softuri utile proiectate pe etapele lecţiei...

Ai nevoie de altceva?