Portofoliu pedagogie

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 18104
Mărime: 466.85KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. ec. Nita Dorina
UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI D.P.P.D.F.C.

Cuprins

Capitolul I. Relația profesor – școală. 3

1.1. Rolul profesorului în școală și societate. 3

1.2. Competențele profesorului. 7

Capitolul II. Organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ. 10

2.1. Conceptul de proiectare didactică. Conținutul proiectării didactice. 10

2.2. Elaborarea instrumentelor de proiectare. 13

- Planificare anuală – model. 14

- Proiectarea unității de învățare – model. 21

- Proiecte de lecție – modele. 30

2.3. Elaborarea testelor de evaluare. 50

- Test inițial – model. 54

- Test sumativ – model. 57

- Lucrare scrisă semestrial. 62

Capitolul III. Activitatea de dirigenție. 64

3.1. Cunoașterea clasei de elevi ca grup social. 64

3.2. Rolul dirigintelui în clasa de elevi. 66

3.3. Planificarea activității de dirigenție. 68

- Planificarea activității de dirigenție – model. 69

- Plan de lecție de dirigenție – model. 70

Concluzii. 77

Bibliografie. 81

Extras din document

CAPITOLUL I

RELAȚIA PROFESOR-ȘCOALĂ

1.1. Rolul profesorului în școală și societate

În România, primele așezăminte de tip școlar au apărut pe lângă mănăstiri, numite și „școli de chilie”. Acestea aveau ca scop învățarea limbii slavone care era necesară la întocmirea documentelor și corespondenței oficiale. În aceeași perioadă au apărut și primele forme ale învățământului profesional. În acestă perioadă, rolul profesorului se rezuma la a oferi o educație preponderent religioasă și câteva materii de bază: scrisul, cititul, operații aritmetice de bază. Pentru elevii din acea perioadă, învățatul era considerată o pedeapsă, deoarece copii erau aleși după anumite criterii și prinși cu arcanul pentru a fi duși la scoală.

După sec. al - XIX – lea, prin bunăvoința domnitorilor, sistemul educațional se dezvoltă prin deschiderea unei rețele vaste de școli primare și gimnaziale, școli secundare și de meserii, academii. Din această perioadă, rolul profesorului se transformă în acela de a preda și a învăța materiile de specialitate, de a educa generațiile viitoare.

În prezent, școala este locul formării și dezvoltării aptitudinilor școlare ale fiecărui copil în parte, precum și locul de manifestare a aptitudinilor didactice ale dascălului. Necesitatea de a transforma meseria de dascăl în profesie de cadru didactic a fost impusă de faptul că la nivelul fiecărui stat educația reprezintă o prioritate națională, ce are ca obiectiv principal elaborarea unei politici educaționale pe baza căreia sunt pregătite pentru viață generațiile viitoare. Activitatea educațională este complexă, orientată, adaptată, dinamică și flexibilă pentru a stimula idealul fiecărui om, adică acela de a deveni element activ al vieții sociale.

Activitatea didactică a profesorului modern depășește evidențierea unor calități personale ale acestuia apreciate în termeni de: vocație, talent, măiestrie, prin faptul că presupune însușirea unui sistem complex de cunoștiințe teoretice, formarea unor deprinderi, abilități, competențe, calități și asumarea unor roluri, într-o manieră riguroasă și controlată, ceea ce reprezintă profesionalismul său.

Analiza structurală a personalității profesorului a fost realizată de către cercetători, luând în considerare influența factorilor interni și a celor contextual-situaționali care au efect asupra evoluției sale, în cadrul socio-cultural specific și prin realizarea obiectivelor instructiv-educative, ceea ce constituie o abordare integrală, unitară, care îmbină maniera structurală cu cea funcțională.

De-a lungul timpului, specialiștii au încercat să contureze modelul ,,profesorului ideal”, prin care să prezinte într-o manieră sintetică totalitatea trăsăturilor și a calităților personale, necesare unui bun specialist. A fost subliniat faptul că, pe lângă caracterul înnăscut și dobândit al cadrului didactic, este necesară și dobândirea unui sistem complex de competențe, care să facă posibilă obținerea de plus valoare în activitatea sa de predare-învățare.

Cel mai frecvent aplicat criteriu de stabilire a modelului ,,profesorului ideal” este cel de eficiență în activitatea de predare-învățare, definită în termeni de conduită așteptată și realizată de către elevi. Principala calitate a acestui model, din punct de vedere structural, a fost considerată compatibilitatea dintre ,,vocația pedagogică” și ,,a te simți chemat, ales pentru această sarcină și apt pentru a o îndeplini”. Vocația pedagogică presupune: ,,iubire pedagogică”, certitudinea valorilor social-culturale, conștiința responsabilității față de copii, față de țară și față de umanitate, în general.

Alte însușiri ale ,,profesorului ideal” sunt de ordin: fizic (sănătatea, integritatea fizică, prezența agreabilă, ținuta decentă), intelectual (inteligența, spiritul de observație, memoria bună, imaginația bogată), afectiv ( empatia, generozitatea, pasiunea, entuziasmul), volitiv (fermitatea, perseverența, consecvența, răbdarea), moral (modestia, onestitatea, corectitudinea) etc.

Studiile efectuate asupra eficenței activității didactice au evidențiat faptul că există legături între trăsăturile de personalitate ale cadrului didactic, referitoare la structurile psiho-comportamentale, și structurile motivaționale ale elevilor, respectiv :

 afecțiune, înțelegere, prietenie în opoziție cu distanțare, egocentrism și mărginire;

 responsabilitate, spirit metodic, acțiuni sistematice în opoziție cu șovăiala, neglijența, lipsa de planificare;

 stimularea, imaginația, entuziasmul în opoziție cu inerția și rutina.

Alte calități necesare profesorului sunt :

- capacitatea de a dialoga;

- capacitatea de a informa obiectiv și de a comunica cu ușurință;

- atitudinea critică și non-dogmatică;

- virtuți civico-democratice;

- cunoașterea logicii și a structurii disciplinei pe care o predă;

- planificarea dezvoltării personale;

- preocuparea de autoperfecționare;

- interacțiunea optimă cu alte persoane;

- încrederea în sine, etc.

Bibliografie

1. Bocoş M., Jucan, D., Teoria şi metodologia instruirii şi Teoria şi metodologia evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca 2007

2. Bocsa Eva, Introducere în pedagogie, Editura Focus, Petroșani, 2008

3. Bontaș I., Pedagogie, Editura Big All, București, 2001

4. Cerghit I., Vlăsceanu L., Bărbulescu D., Blideanu E., Curs de pedagogie, Editura Universitara, București, 1984

5. Cucoș Costin, Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2002

6. Diaconu Mihai (coord.), Pedagogie, www.biblioteca_digitală.ase.ro

7. Georghe Alexandru, Mâțan Ionel, Pârvulescu Emil, Dirigenția și consilierea, www.colegiumaniucarei.ro

8. Glava A, Glava C., Introducere în pedagogia preşcolară. Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2002

9. Ion Nicolae, Microsociologia colectivului de elevi, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1974

10. Ionescu Miron, Radu Ioan, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001

11. Iucu B. Romiță, Managementul clasei de elevi, Editura Polirom, Iași,2006

12. Joița Elena, Curs de pedagogie școlară, Repografia Universității din Craiova, Craiova, 2001

13. Kreikomans W., Pedagogie generală, P. U. F., Paris, 1989

14. Marinescu Mariana, Tendințe și orientări în didactica modernă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2009

15. Neacșu Ioan, Pedagogie socială, Editura Universitara, București, 2010

16. Nicola Ioan, Farcaș Domnica, Pedagogie fundamentală (Noțiuni fundamentale), Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996,

17. Schmidt Mihaela Camelia, Managementul clasei, Editura Universității Petroșani, Petroșani, 2011

18. Voiculescu Elisabeta, Aldea Delia, Manual de pedagogie contemporană, Partea a-II- a, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005

Preview document

Portofoliu pedagogie - Pagina 1
Portofoliu pedagogie - Pagina 2
Portofoliu pedagogie - Pagina 3
Portofoliu pedagogie - Pagina 4
Portofoliu pedagogie - Pagina 5
Portofoliu pedagogie - Pagina 6
Portofoliu pedagogie - Pagina 7
Portofoliu pedagogie - Pagina 8
Portofoliu pedagogie - Pagina 9
Portofoliu pedagogie - Pagina 10
Portofoliu pedagogie - Pagina 11
Portofoliu pedagogie - Pagina 12
Portofoliu pedagogie - Pagina 13
Portofoliu pedagogie - Pagina 14
Portofoliu pedagogie - Pagina 15
Portofoliu pedagogie - Pagina 16
Portofoliu pedagogie - Pagina 17
Portofoliu pedagogie - Pagina 18
Portofoliu pedagogie - Pagina 19
Portofoliu pedagogie - Pagina 20
Portofoliu pedagogie - Pagina 21
Portofoliu pedagogie - Pagina 22
Portofoliu pedagogie - Pagina 23
Portofoliu pedagogie - Pagina 24
Portofoliu pedagogie - Pagina 25
Portofoliu pedagogie - Pagina 26
Portofoliu pedagogie - Pagina 27
Portofoliu pedagogie - Pagina 28
Portofoliu pedagogie - Pagina 29
Portofoliu pedagogie - Pagina 30
Portofoliu pedagogie - Pagina 31
Portofoliu pedagogie - Pagina 32
Portofoliu pedagogie - Pagina 33
Portofoliu pedagogie - Pagina 34
Portofoliu pedagogie - Pagina 35
Portofoliu pedagogie - Pagina 36
Portofoliu pedagogie - Pagina 37
Portofoliu pedagogie - Pagina 38
Portofoliu pedagogie - Pagina 39
Portofoliu pedagogie - Pagina 40
Portofoliu pedagogie - Pagina 41
Portofoliu pedagogie - Pagina 42
Portofoliu pedagogie - Pagina 43
Portofoliu pedagogie - Pagina 44
Portofoliu pedagogie - Pagina 45
Portofoliu pedagogie - Pagina 46
Portofoliu pedagogie - Pagina 47
Portofoliu pedagogie - Pagina 48
Portofoliu pedagogie - Pagina 49
Portofoliu pedagogie - Pagina 50
Portofoliu pedagogie - Pagina 51
Portofoliu pedagogie - Pagina 52
Portofoliu pedagogie - Pagina 53
Portofoliu pedagogie - Pagina 54
Portofoliu pedagogie - Pagina 55
Portofoliu pedagogie - Pagina 56
Portofoliu pedagogie - Pagina 57
Portofoliu pedagogie - Pagina 58
Portofoliu pedagogie - Pagina 59
Portofoliu pedagogie - Pagina 60
Portofoliu pedagogie - Pagina 61
Portofoliu pedagogie - Pagina 62
Portofoliu pedagogie - Pagina 63
Portofoliu pedagogie - Pagina 64
Portofoliu pedagogie - Pagina 65
Portofoliu pedagogie - Pagina 66
Portofoliu pedagogie - Pagina 67
Portofoliu pedagogie - Pagina 68
Portofoliu pedagogie - Pagina 69
Portofoliu pedagogie - Pagina 70
Portofoliu pedagogie - Pagina 71
Portofoliu pedagogie - Pagina 72
Portofoliu pedagogie - Pagina 73
Portofoliu pedagogie - Pagina 74
Portofoliu pedagogie - Pagina 75
Portofoliu pedagogie - Pagina 76
Portofoliu pedagogie - Pagina 77
Portofoliu pedagogie - Pagina 78
Portofoliu pedagogie - Pagina 79
Portofoliu pedagogie - Pagina 80
Portofoliu pedagogie - Pagina 81
Portofoliu pedagogie - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Portofoliu pedagogie.docx

Alții au mai descărcat și

Portofoliu Didactic

I.1.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1.Metodele de cunoastere a personalitatii Nevoia de cunoaştere a elevului a determinat analiza unor metode şi tehnici...

Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND MOTIVAREA ALEGERII TEMEI „Ai toată viaţa...

Portofoliu de Evaluare Finală

CAP.I PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI Nevoia de cunoaştere a elevului a determinat analiza unor metode şi tehnici de cunoaştere a personalitāţii acestuia...

Fișă de caracterizare elev

I. DATE FAMILIALE: A. Ocupatia pãrintilor: Tata – inginer Mama – contabilã B. Frati/surori Nu are frati. C. Conditii materiale:...

Orientări noi în conceperea și realizarea educației

Introducere Actualitatea problemei.Educaţia reprezintă obiectul de studiu specific pedagogiei(ştiinţelor peda-gogice sau ştiinţelor educaţiei)...

Lecție de dirigenție

Data: 28.03.2012 Clasa: XI-A Propunător: Tema: ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR Scopul: consolidarea cunoştinţelor teoretice, formarea deprinderilor...

Un Cadru Didactic Democratic

MOTTO “Profesorul doar îţi deschide uşa; tu decizi dacă intri”( proverb chinezesc). 1 Stiluri de predare Pedagogia se particularizează, în...

Lecția de recapitulare - proiect didactic

A. REPERE GENERALE Şcoala: Mihai Eminescu Cadru didactic: Elena DISCIPLINA: Ştiinte ale naturii Data : 08.12.2009 Unitatea de învăţare...

Te-ar putea interesa și

Portofoliu Pedagogie

Autoevaluarea activităţii de pregătire pedagogică Una dintre cele mai importante etape în formarea mea ca professor, în trecerea de la statutul de...

Portofoliu Pedagogie - Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului

Capitolul 1. Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria și metodologia curriculumului) 1.1. Eseu: Stiluri de predare Stiluri de predare...

Portofoliu Pedagogie

Studiu de caz D.B – fata – 17 ani,clasa a X-a Provine dintr-o familie modesta, parintii fiind muncitori calificati.Locuieste la bloc intr-un...

Portofoliu - Modul Pedagogic

I. PROGRAMA ŞCOLARĂ DE ECONOMIE PENTRU CLASA A XI-A NOTĂ DE PREZENTARE În conformitate cu planurile-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al...

Portofoliu practică pedagogică

1. Evidenta lectiilor si a activitatilor efectuate de studenti 2. Proiectarea activitatilor didactice - Proiectarea didactica anuala -...

Portofoliu de practică pedagogică

PROIECT DIDACTIC Data: Clasa: a X-a Disciplina: Economia întreprinderii Unitatea de învăţare: Eficienta proceselor economice si...

Portofoliu la Pedagogie

Analiza SWOT a procesului de invatamant Analiza SWOT presupune o analiza a factorilor interni si externi care au un efect asupra organizatiei....

Portofoliu de practică pedagogică

Disciplina: Tehnologia Informaţiei şi a comunicaţiilor Tema: Calcul tabelar-Aplicatia Excel Subiectul lecţiei: Calcul tabelar Tipul lecţiei:...

Ai nevoie de altceva?