Portofoliu Practica Pedagogica

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Portofoliu Practica Pedagogica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 22 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: RUSALIN GABRIELA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Cuprins

1. Evidenta lectiilor si a activitatilor efectuate de studenti
2. Proiectarea activitatilor didactice
- Proiectarea didactica anuala
- Proiectarea unitatii de invatare
3. Activitatea studentului in cadrul practicii
- Descriptori de performanta
- Fisa de observare si evaluare a lectiilor
- Scurt indreptar de analiza si autoevaluare

Extras din document

1. Evidenta lectiilor si a activitatilor efectuate de studenti

2. Proiectarea activitatilor didactice

- Proiectarea didactica anuala

- Proiectarea unitatii de invatare

3. Activitatea studentului in cadrul practicii

- Descriptori de performanta

- Fisa de observare si evaluare a lectiilor

- Scurt indreptar de analiza si autoevaluare

EVIDENŢA LECŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR

EFECTUATE DE STUDENŢI

Nr. Crt. Data Clasa Obiectul sau felul activitatii Tema activitatii Nota obtinuta Semnatura profesorului sau mentorului

PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

1. PROICTAREA DIDACTICĂ ANUALĂ

Proiectarea didactică se caracterizează prin elaborarea unor proiecte de instruire, care în funcţie de etapa definită a activităţii didactice sunt: proiectul anual (planificare anuală), proiectul semestrial (pla-nificare semestrială), proiectul unităţii de învăţare şi proiectul de lecţie.

Toate aceste proiecte au la bază programa şcolară ce conţine obiectivele/competenţele ce urmează a fi atinse prin intermediul procesului didactic.

Proiectarea activităţii didactice implică studierea acestei programe, realizarea planificărilor calendaris-tice şi proiectarea secvenţială a unităţilor de conţinut (se găsesc în programă).

O planificare anuală întocmită corect trebuie să acopere integral programa şcolară la nivel de obiective de referinţă şi conţinuturi.

Acest proiect poate avea următoarea structură:

An şcolar:

Unitatea de învăţământ:

Disciplina:

Clasa:

Programa valabilă:

Număr de ore pe an din care: predare-învăţare;

fixare-consolidare;

evaluare;

Sem.

Capitol Nr.ore Unitatea de

învăţare Obiective

de referinţă Nr.ore Conţinuturi Obs.

2.PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ

Proiectarea didactică semestrială conţine planificarea unităţilor de învăţare care se vor desfăşura în fiecare semestru, cuprinzănd pe lângă unităţile de învăţare, obiective sau competenţe specifice, conţi-nuturi şi numărul orelor alocat fiecărei unităţi de conţinut, săptămână sau dată la care are loc aceasta, mijloacele de învăţământ folosite.

În general această activitate presupune studiul programei şcolare, stabilirea succesiunii unităţilor de învăţare şi detalierea conţinutului tematic, alocarea timpului necesar considerat şi coraelarea conţinu-tului tematic cu obiectivele de referinţă vizate sau acele competenţe specifice ce le sunt atribuite din programă.

Acest proiect poate avea următoarea structură:

An şcolar:

Unitatea de învăţământ:

Disciplina:

Clasa:

Programa valabilă:

Număr de ore pe sem. I:

Din care: predare-învăţare;

fixare-consolidare;

evaluare;

Unitatea

de învăţare Obiective

de referinţă Unităţi de

conţinut Nr.ore Data Mijloace

de învăţământ Obs.

3.PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare reprezintă nucleul proiectării didactice materializând conceptul de demers didac-tic personalizat. Temele stabilite pot fi preluate din lista de conţinuturi a programei sau pot fi formulări originale, reflectând o profundă înţelegere de către profesor a scopurilor învăţării şi a unităţilor de con-ţinut.

Unitatea de învăţare poate să cuprindă una sau mai multe ore de curs, timpul necesar fiind alocat în planificarea anuală.

Pentru proiectarea unei unităţii de învăţare se poate utiliza următoarea structură:

Proiectul unităţii de învăţare

Fisiere in arhiva (2):

  • Portofoliu Practica Pedagogica
    • 1.doc
    • 2.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE STINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL SPECIALIZAREA: INGINERIE SI MANAGEMENT IN ALIMENTATIE PUBLICA SI AGROTURISM