Portofoliu practică pedagogică

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 4680
Mărime: 40.74KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: RUSALIN GABRIELA
UNIVERSITATEA DE STINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL SPECIALIZAREA: INGINERIE SI MANAGEMENT IN ALIMENTATIE PUBLICA SI AGROTURISM

Cuprins

1. Evidenta lectiilor si a activitatilor efectuate de studenti

2. Proiectarea activitatilor didactice

- Proiectarea didactica anuala

- Proiectarea unitatii de invatare

3. Activitatea studentului in cadrul practicii

- Descriptori de performanta

- Fisa de observare si evaluare a lectiilor

- Scurt indreptar de analiza si autoevaluare

Extras din document

1. Evidenta lectiilor si a activitatilor efectuate de studenti

2. Proiectarea activitatilor didactice

- Proiectarea didactica anuala

- Proiectarea unitatii de invatare

3. Activitatea studentului in cadrul practicii

- Descriptori de performanta

- Fisa de observare si evaluare a lectiilor

- Scurt indreptar de analiza si autoevaluare

EVIDENŢA LECŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR

EFECTUATE DE STUDENŢI

Nr. Crt. Data Clasa Obiectul sau felul activitatii Tema activitatii Nota obtinuta Semnatura profesorului sau mentorului

PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

1. PROICTAREA DIDACTICĂ ANUALĂ

Proiectarea didactică se caracterizează prin elaborarea unor proiecte de instruire, care în funcţie de etapa definită a activităţii didactice sunt: proiectul anual (planificare anuală), proiectul semestrial (pla-nificare semestrială), proiectul unităţii de învăţare şi proiectul de lecţie.

Toate aceste proiecte au la bază programa şcolară ce conţine obiectivele/competenţele ce urmează a fi atinse prin intermediul procesului didactic.

Proiectarea activităţii didactice implică studierea acestei programe, realizarea planificărilor calendaris-tice şi proiectarea secvenţială a unităţilor de conţinut (se găsesc în programă).

O planificare anuală întocmită corect trebuie să acopere integral programa şcolară la nivel de obiective de referinţă şi conţinuturi.

Acest proiect poate avea următoarea structură:

An şcolar:

Unitatea de învăţământ:

Disciplina:

Clasa:

Programa valabilă:

Număr de ore pe an din care: predare-învăţare;

fixare-consolidare;

evaluare;

Sem.

Capitol Nr.ore Unitatea de

învăţare Obiective

de referinţă Nr.ore Conţinuturi Obs.

2.PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ

Proiectarea didactică semestrială conţine planificarea unităţilor de învăţare care se vor desfăşura în fiecare semestru, cuprinzănd pe lângă unităţile de învăţare, obiective sau competenţe specifice, conţi-nuturi şi numărul orelor alocat fiecărei unităţi de conţinut, săptămână sau dată la care are loc aceasta, mijloacele de învăţământ folosite.

În general această activitate presupune studiul programei şcolare, stabilirea succesiunii unităţilor de învăţare şi detalierea conţinutului tematic, alocarea timpului necesar considerat şi coraelarea conţinu-tului tematic cu obiectivele de referinţă vizate sau acele competenţe specifice ce le sunt atribuite din programă.

Acest proiect poate avea următoarea structură:

An şcolar:

Unitatea de învăţământ:

Disciplina:

Clasa:

Programa valabilă:

Număr de ore pe sem. I:

Din care: predare-învăţare;

fixare-consolidare;

evaluare;

Unitatea

de învăţare Obiective

de referinţă Unităţi de

conţinut Nr.ore Data Mijloace

de învăţământ Obs.

3.PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare reprezintă nucleul proiectării didactice materializând conceptul de demers didac-tic personalizat. Temele stabilite pot fi preluate din lista de conţinuturi a programei sau pot fi formulări originale, reflectând o profundă înţelegere de către profesor a scopurilor învăţării şi a unităţilor de con-ţinut.

Unitatea de învăţare poate să cuprindă una sau mai multe ore de curs, timpul necesar fiind alocat în planificarea anuală.

Pentru proiectarea unei unităţii de învăţare se poate utiliza următoarea structură:

Proiectul unităţii de învăţare

Preview document

Portofoliu practică pedagogică - Pagina 1
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 2
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 3
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 4
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 5
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 6
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 7
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 8
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 9
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 10
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 11
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 12
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 13
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 14
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 15
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 16
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 17
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 18
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 19
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 20
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 21
Portofoliu practică pedagogică - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Portofoliu Practica Pedagogica
    • 1.doc
    • 2.doc

Alții au mai descărcat și

Practică pedagogică

Conform DEX-ului noţiunea de profesor = „persoanǎ cu pregǎtire specialǎ într-un anumit domeniu de activitate şi care predǎ o materie de învǎţǎmânt...

Portofoliu de Evaluare Finală

I.1.Metoda observaţiei Ca metodă de cunoaştere şi cercetare psihopedagogică, observaţia constă în urmărirea intenţionată şi înregistrarea exactă,...

Metode Alternative de Evaluare

ARGUMENT În cadrul reformei educaţionale actuale a învăţământului românesc, un accent deosebit se pune pe utilizarea unor metode şi tehnici de...

Proiectarea pedagogică

1. Proiecterea pedagogica, activitate de anticipare si pregatire a demersurilor pedagogice Printre problemele Carora cercetarea psihopedagogica a...

Metode alternative

Pedagogia competentelor: o viziune integratoare In invatamantul modern, o preocupare importanta este aceea a formarii de competente generale si...

Portofoliu de Evaluare Finală

PSIHOLOGIA EDUCATIEI I. Competente ale profesorului în conducerea procesului de învatamânt I. Competente ale profesorului în conducerea...

Proiectarea situațiilor de învățare școlară

În vederea elaborării portofoliului didactic, am ales să proiectez situații de învățare școlară la disciplina „Contabilitate” la un liceu cu profil...

Proiect de lecție - dezvoltare personală

Clasa: I Data: Aria curriculară: Consilere şi orientare Disciplina: Dezvoltare personală Unitatea tematică: Despre meserii Subiectul: „Ce...

Te-ar putea interesa și

Portofoliu de practică pedagogică

PROIECT DIDACTIC Data: Clasa: a X-a Disciplina: Economia întreprinderii Unitatea de învăţare: Eficienta proceselor economice si...

Portofoliu de practică pedagogică

Disciplina: Tehnologia Informaţiei şi a comunicaţiilor Tema: Calcul tabelar-Aplicatia Excel Subiectul lecţiei: Calcul tabelar Tipul lecţiei:...

Portofoliu de Practică Pedagogică

1. Planificare anuală pentru grupa unde desfăşoară practica observativă PROIECTARE / PLANIFICARE ANUALĂ 1. TEMA ANUALĂ: CINE SUNT / SUNTEM-...

Proiect didactic - Circuitul materiei și fluxul energiei în ecosistem

Data : Profesor : Unitatea de învățământ: Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii Disciplina: Biologie Clasa: a VIII-a...

Proiect didactic - Moluștele

Data: Profesor: Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „ .”, Iași Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii Disciplina: Biologie...

Proiect didactic - ornitorincul

Data: Profesor: Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „ ”, Iași Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii Disciplina: Biologie...

Proiect didactic - poluarea

Data: Profesor: Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială . Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii Disciplina: Biologie Clasa:...

Practică pedagogică - Portofoliu

Colegiul Național “ Traian Vuia” Reșița Disciplina: Sociologie Clasa: a XI-a B Nr. de ore: 1 oră / săpt. Filiera: teoretică Profil: uman...

Ai nevoie de altceva?