Principii Didactice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 7402
Mărime: 43.55KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. Abordare teoretica 4

1.1. Definire. 4

1.2. Caracteristici generale 5

1.3 Funcţiile principiilor 5

1.4 Caracterul general- normativ, sistemic, dinamic şi deschis al principiilor. 5

2. Concretizare 7

2.1. Mijloacele de invatamant 7

2.1.1. Clasificare 7

2.1.2. Funcţii ale mijloacelor de învăţământ: 8

2.2. Forme de organizare 10

Lecţia de transmitere/însuşire de cunoştinţe 13

Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi 14

Lecţia de recapitulare 15

Lecţia de evaluare 15

Lecţia mixtă (combinată) 16

2.3. Metode didactice 18

2.3.1. Clasificări Conceptuale 19

2.3.2. Clasificarea Metodelor 20

2.3.3. Metode bazate pe acţiune 21

3. Principiului interdependentei dintre teorie si practica 27

Extras din document

1. Abordare teoretica

1.1. Definire.

Principiile didactice sunt un sistemul normativ care circumscrie activitatea cadrului didactic, indiferent de nivelul la care prestează sau disciplina de predare.

În limba latină, termenul principium înseamnă fie început, fie bază (fundament), fie imperativ. În acest sens, definim principiile didactice ca norme generale care stau la baza proiectării,organizării şi desfăşurării activităţii de predare-învăţare, în vederea realizării optime a obiectivelor educaţionale.

Principiile s-au constituit treptat – ca în majoritatea domeniilor de activitate: pornind de la simple aluzii (pedagogia populară) şi ajungând de-a lungul mai multor secole, la formulări clare şi categorice. Trebuie să admitem că actul de consacrare şi închegarea lor într-un sistem se datorează lui Comenius; în Didactica magna, Comenius (1632) explica un număr de astfel de imperative – educaţia va începe de timpuriu, înainte ca mintea să fie coruptă, se va proceda de la general la special, de la uşor la greu, totul se va preda intuitiv, nimeni nu va fi supraîncărcat cu prea multă materie, totul se va preda pentru o utilizare prezentă, cunoştinţele se vor aşeza pe o bază solidă, totul va fi organizat pe măsura minţii memoriei şi a limbii, totul se va consolida prin exerciţii continue, la fiecare lucru ne vom opri atât timp cât e necesar pentru a fi înţeles, executarea se învaţă executând, exerciţiul va începe cu elemente, iar nu cu lucruri complicate. Iniţial, principiile didactice aveau ca fundament bunul simţ, apoi concepţia filosofică specifică fiecărui autor, pentru ca, treptat fundamentarea principiilor să devină ştiinţifică, prin valorificarea rezultatelor cercetării aplicative (din domeniul psihologiei învăţării în special), statornicindu-se, azi, definitiv în acest perimetru.

1.2. Caracteristici generale:

- au la bază raportul de condiţionare dintre: natura copilului, scopul educaţiei şi ştiinţă, efectele instructiv-formative

- sunt principii didactice fundamentate psihologic

- servesc drept îndrumar în proiectarea şi realizarea procesului de învăţământ

- au aplicabilitate largă în toate domeniile educaţiei (= principii fundamentale ale educaţiei).

1.3 Funcţiile principiilor:

- Orientează procesul educativ înspre obiectivele propuse de cadrul didactic

- Normează practica educativă, prin respectarea unor particularităţi psihologice, pedagogice, deontologice, ştiinţifice

- Prescrie moduri de relaţionare în raport cu situaţia de învăţare

- Reglează activitatea didactică atunci când rezultatele şi performanţele la care se ajunge nu sunt cele scontate.

1.4 Caracterul general- normativ, sistemic, dinamic şi deschis al principiilor.

Caracter normativ:

- vizează toate componentele funcţionale ale procesului de învăţământ;

- sunt aplicabile în procesul de predare-învăţare la toate disciplinele şi în toate activităţile didactice, pe toate nivelurile de şcolarizare;

Preview document

Principii Didactice - Pagina 1
Principii Didactice - Pagina 2
Principii Didactice - Pagina 3
Principii Didactice - Pagina 4
Principii Didactice - Pagina 5
Principii Didactice - Pagina 6
Principii Didactice - Pagina 7
Principii Didactice - Pagina 8
Principii Didactice - Pagina 9
Principii Didactice - Pagina 10
Principii Didactice - Pagina 11
Principii Didactice - Pagina 12
Principii Didactice - Pagina 13
Principii Didactice - Pagina 14
Principii Didactice - Pagina 15
Principii Didactice - Pagina 16
Principii Didactice - Pagina 17
Principii Didactice - Pagina 18
Principii Didactice - Pagina 19
Principii Didactice - Pagina 20
Principii Didactice - Pagina 21
Principii Didactice - Pagina 22
Principii Didactice - Pagina 23
Principii Didactice - Pagina 24
Principii Didactice - Pagina 25
Principii Didactice - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Principii Didactice.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu...

Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar

ARGUMENT Creativitatea a devenit una dintre temele de bază ale psihologiei, în mare parte datorită societății contemporane care se caracterizează...

Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne

PRELIMINARII “Dacă copilul, îndrumat de profesor, inţelege gîndul exprimat de poet şi însuşeşte forma în care a fost expus, încă nu înseamnă că-şi...

Portofoliu Pedagogie - Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului

Capitolul 1. Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria și metodologia curriculumului) 1.1. Eseu: Stiluri de predare Stiluri de predare...

Pedagogie

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1.Rolul disciplinei de pedologie în procesul instuctiv al elevilor. Discilina de pedologie asigură cultura şi...

Psihologia Educației

1. MODALITĂŢI DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII ÎN ŞCOALĂ Despre creativitate. Creativitatea este o capacitate mai complexa. Ea face posibilă crearea...

Portofoliu de Evaluare Finală

PSIHOLOGIA EDUCATIEI I. Competente ale profesorului în conducerea procesului de învatamânt I. Competente ale profesorului în conducerea...

Eficientizarea comunicării didactice

1. TIPURI DE COMUNICARE UMANĂ: CARACTERISTICI, RELAŢII 1.1. Comunicarea, dincolo de formele şi manifestările ei sociale şi umane, este: -o...

Te-ar putea interesa și

Managementul educației rutiere

Despre lucrare Lucrarea de disertatie a fost realizata printr-o stransa conlucrare intre student si profesorul coordonator. Aceasta este o lucrare...

Metode și Tehnici în Procesul de Management

Mutaţiile complexe economice, sociale, politice determinate de trecerea la economia de piaţă demonstrează că în desfasurarea actuală a vieţii...

Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra abordărilor pe care le presupun codurile deontologice ale celor mai importante...

Principiile didactice ale educației fizice și sportului

PRINCIPIILE DIDACTICE Principiile didactice reprezintă tezele teoretico-practice fundamentale ce stau la baza organizării si desfaşurării...

Principii Didactice

1. DEFINIREA PRINCIPIILOR DIDACTICE ŞI FUNDAMENTAREA LOR PSIHOPEDAGOGICĂ Principiile didactice sunt norme generale şi fundamentale care orientează...

Principiile Didactice

În limba latina termenul " principium- ii" înseamna baza, fundament, început, comandament, imperativ. Putem considera principiile didactice drept...

Elemente de didactica domeniului Științe

Capitolul I. Conceptul de educație din perspectiva didacticilor speciale 1.1. Reflecții teoretice prealabile Educația este o creație a...

Didactică

Didactica - Procesul de învățământ Obiective: - Să definească didactica - Să definească procesul de învățământ - Să analizeze procesul de...

Ai nevoie de altceva?