Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 19037
Mărime: 206.38KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vîrtop Sorin
UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT SPECIALIZAREA INSTITUTORI-ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

Cuprins

INTRODUCERE

Motivare generală

Motivare personală

CAPITOLUL I. - IMPORTANŢA TRATĂRII DIFERENŢIATE

1.1 Definirea termenilor ,,diferenţiat” şi ,,simultan”

1.2 Importanţa şi necesitatea cunoaşterii elevilor

CAPITOLUL II. – TRATAREA DIFERENŢIATĂ ÎN CONTEXTUL

EDUCAŢIONAL ACTUAL

2.1 Tratarea diferenţiată în literatura psihopedagogică

a) funcţiile instruirii diferenţiate

b) principiile diferenţierii

c) trăsătura caracteristică a acţiunii de diferenţiere

2.2 Modalităţi de organizare în diferite sisteme de învăţământ

a) structura învăţământului în alte ţări

b)structura învăţământului în ţara noastră

2.3 Abordarea tratării diferenţiate prin teoriile educaţiei

CAPITOLUL III. – TRATAREA DIFERENŢIATĂ – MODALITATE DE

EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV-EDUCATIVE

3.1 Ipoteza de lucru şi obiectivele cercetării

3.2 Consideraţii privind tratarea diferenţiată a elevilor

a) condiţii şi cerinţe pentru organizarea învăţământului simultan şi diferenţiat

b) rolul învăţătorului în programul diferenţiat

3.3 Modalităţi de tratare diferenţiată a elevilor

a) tipuri de fişe

b) proiecte didactice

CAPITOLUL IV. – CONCLUZII

4.1 Avantaje

4.2 Dezavantaje

4.3 Propuneri

ÎNCHEIEREA

BIBLIOGRAFIE

ANEXE - Fişe psihopedagogice

Extras din document

INTRODUCERE

Şcoala nu este doar un instrument de transmitere a cunoştinţelor,ci o instituţie socială în care elevul îşi formează abilităţi de cunoaştere şi sociale.Ea trebuie privită ca un spaţiu public,ca o instituţie socială cu funcţii multiple;ca un loc hotărâtor al dezvoltării personale şi sociale a persoanei umane;ca locul în care se desfăşoară învăţarea;ca un spaţiu social;ca un spaţiu profesional;ca o instituţie legată de familie,de comunitatea locală, de societatea ca întreg.

Şcolarul trebuie cunoscut şi educat,stimulat în devenirea sa umană,sprijinit prin educaţie să-şi dezvolte potenţialul bio-psihic şi să-şi formeze atitudini care să-i servească integrării şcolare şi apoi profesionale şi sociale.Educaţia din şcoală contribuie,alături de familie,la sedimentarea primei trepte a edificiului personalităţii.O preocupare majoră este accentuarea individualizării procesului instructiv-educativ pentru recuperarea unor întârzieri,corectarea unor eventuale greşeli ale educaţiei în familie şi mai ales pentru dezvoltarea la nivel maximal a potenţialului elevilor.

Adaptarea procesului de instruire şi educare,cu numeroasele lui modalităţi sugerate în teoria pedagogică şi încercate în practica şcolară se impune din mai multe considerente:psihopedagogige(referitoare la particularităţile psihofizice ale elevilor),didactice şi de organizare şcolară sau chiar de ordin social.

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI

Motivare generală

Ciclul primar reprezintă o etapa decisivă pentru formarea tânărului şi perfecţionarea specialistului de mâine.

Una din preocupările fundamentale ale pedagogiei a fost şi este tratarea diferenţiată a elevilor,problemă care necesită şi studii psihologice (cunoaşterea capacităţilor şi aptitudinilor psihice ale elevilor),biologice (raportarea la particularităţile dezvoltării fizice individuale şi ereditare)şi sociologice (particularităţile mediului socio-cultural din care provin educaţii,relaţiile interumane).

Diferenţierea în învăţare are ca scop eliminarea unor lacune în cunoştintele şi deprinderile elevilor şi atingerea performanţelor minimale acceptate,dar şiîimbogăţirea şi aprofundarea cunoştintelor elevilor capabili de performanţe superioare.

Tratarea diferenţiată a elevilor în cadrul lecţiilor de la şcoală ajută cadrele didactice să găsească metode şi procedee optime de intervenţie,prevenire şi stimulare a elevilor şi ar contribui la o mai bună adaptare a conţinutului învăţământului şi a programei la necesităţile celor ce sunt implicaţi în procesul instructiv-educativ.

Motivare personală

Calitatea mediului şi a ambianţei scolare,climatul instituţional rigid şi inconsecvent,fluctuaţiile în aplicarea curriculum-ului şcolar, supraîncărcarea sau superficialitatea calităţii instructiv-educative generată de o diversitate de cauze,unele de natură contradictorie,constituie nu numai una dintre categoriile de cauze care influeţtează calitatea educaţiei şi instruirii elevului şi care se răsfrâng la nivelul acestuia printr :o diversitate de atitudini şi manifestări cu caracter negativ.

Problematica unei tratări diferenţiate trebuie să aiba în vedere o categorie largă de acţiuni şi de factori şcolari şi extraşcolari repuşi împreună,care avuţi în vedere ca puncte de reper să conducă la o activitate instructiv-educativă eficientă.

Situaţia pe care o întâlnesc în activitatea instructiv-educativă de zi cu zi este una generatoare de elemente care pun în evidenţă necesitatea unei activităţi diferenţiate.

O primă categorie de factori o reprezintă mediul social-geografic şi cultural în care se află situată instituţia de învăţământ în care îmi desfăşor activitatea.

Instituţia de învăţământ,Şcoala cu clasele I-IV Bobu din comuna Scoarţa,judeţul Gorj,pune în faţa cadrelor didactice toate elementele necesare unei tratări diferenţiate.Astfel,în cadrul instituţiei funcţionează ciclul preşcolar (22 de elevi) şi ciclul primar (26 de elevi).

Instituţia de învăţământ în care îmi desfăşor activitatea oferă toate condiţiile necesare unei tratări diferenţiate şi dispune de următoarele cadre didactice:

-Subsemnatei,C1 care mă ocup de activitatea claselor I şi a III-a(în clasa I sunt înscrişi 4 elevi,iar în clasa a III-a 5 elevi ) ;

-C2 care se ocupă de activitatea claselor a II-a şi a IV-a (în clasa a II-a fiind 10 elevi,iar în clasa a IV-a fiind 7 elevi );

-C3 care se ocupă de activitatea ciclului preşcolar. După modul de grupare al claselor, aceasta este prima formă de tratare diferenţiată (reglementată prin lege ).

Astfel într-o singură sală de clasă îşi desfăşoară simultan activitatea două clase diferite :clasele I şi a III-a şi clasele a II-a şi a IV-a care aparţin ciclului primar.

Din punct de vedere curricular aceştia se situează în două cicluri curriculare diferite:clasele I şi a II-a aparţin ciclului curricular al achiziţiilor fundamentale,iar clasele a III-a şi a IV-a aparţin ciclului curricular de dezvoltare.

Pe de altă parte,la nivelul calitativ,putem distinge la nivelul clasei, elevi cu ritm diferit de învăţare(moderat,lent,foarte lent).Seria diferenţiată şi simultană sunt două categorii de activităţi de bază atât pentru cadrele didactice care-şi desfăşoară activitatea ,cât şi pentru elevi.

Dacă activitatea simultană are deja o tradiţie,în ceea ce priveşte tratarea diferenţiată aplicarea curentă a acestei perspective la nivelul activităţii de zi cu zi de la clasă este încă de dată recentă în învăţământul nostru.

Preview document

Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 1
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 2
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 3
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 4
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 5
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 6
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 7
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 8
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 9
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 10
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 11
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 12
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 13
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 14
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 15
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 16
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 17
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 18
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 19
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 20
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 21
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 22
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 23
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 24
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 25
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 26
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 27
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 28
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 29
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 30
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 31
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 32
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 33
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 34
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 35
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 36
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 37
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 38
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 39
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 40
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 41
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 42
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 43
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 44
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 45
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 46
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 47
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 48
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 49
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 50
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 51
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 52
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 53
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 54
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 55
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 56
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 57
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 58
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 59
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 60
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 61
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 62
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 63
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 64
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 65
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 66
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 67
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 68
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 69
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 70
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 71
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 72
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 73
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 74
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 75
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 76
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 77
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 78
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 79
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 80
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 81
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 82
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 83
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 84
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 85
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 86
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 87
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 88
Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Problematica Tratarii Diferentiate in Invatamantul Simultan.doc

Alții au mai descărcat și

Modalitati de Activizare, Diferentiere si Individualizare a Elevilor la Lectiile de Matematica

INTRODUCERE IMPORTANŢA MATEMATICII CA ŞTIINŢĂ ” Între ştiinţă şi viaţă există o legătură indestructibilă… cu cât ştiinţa slujeşte viaţa, cu atât...

Însușirea Operațiilor de Adunare și Scădere cu Numere Naturale și a Proprietăților Acestora

CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII GENERALE 1. Importanţa şi rolul matematicii în pregătirea şcolarului mic pentru viaţa cotidiană Într-o societate...

Modalitati de Diferentiere si Individualizarea Activitatii Instructiv-Educative

INTRODUCERE “Copilul nu se naşte nici bun, nici rău din punct de vedere intelectual, ca şi din punct de vedere moral, ci stăpân al destinului său”...

Formarea Deprinderilor de Exprimare Orală a Elevilor din Clasa a ii-a

ARGUMENT Statutul limbii române are o însemnatate deosebita în formarea si educarea mladitelor neamului. Limba noastra româneasca este atât de...

Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi

Metodele de învățământ reprezintă căile folosite de cadrul didactic pentru a-i sprijini pe elevi să descopere lumea înconjurătoare. Acestea...

Legenda - Strategii Metodice si Didactice

Introducere Un critic si estetician Italian, Benedetto Groce (1866-1952) afirmă că micii cititori preferă cărţile mediocre, întrucât ei nu ar avea...

Metodologia Organizarii și Desfasurarii Jocului Didactic Matematic în Ciclul Primar

ARGUMENT În contextul noii societăţi, dreptul la educaţie a devenit realizabil pentru toţi copiii, iar nevoia de cultură - o condiţie a...

Rolul, Locul și Metodologia Jocului Didactic Matematic

Modele de proiecte didactice propuse pentru evaluarea sumativa I. MOTIVATIA ALEGERII TEMEI Am optat în alegerea temei pentru jocul didactic...

Ai nevoie de altceva?