Proiect de Lectie - Discursul Argumentativ

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1813
Mărime: 42.89KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Mocanu
Proiect didactic pentru clasa a IX-a, colegiu, specializare filologie intensiv

Extras din document

Definiţie

Specie a genului oratoric şi constă într-o expunere orală sau scrisă a unei teme în faţa unui auditoriu.

Scopul lui este de a convinge auditoriul în privinţa temei abordate prin argumente bine înlănţuite, într-o gradaţie care merge spre con¬cluzii.

Trăsături

- claritatea ideilor

- logica şi coerenţa argumentării

- gradaţia ascendentă spre concluzie

- eleganţa limbajului

- poate avea formă monologică sau dialogică (o adresare către un interlocutor real/imaginar)

Structura discursului argumentativ

A. Premisa – formularea ipotezei/opiniei care să exprime cu claritate ideea/tema ce urmează a fi susţinută (definirea temei, formularea unui adevăr general, a unei declaraţii de intenţie)

B. Argumentaţia propriu-zisă – strategia persuasivă graduală de susţinere cu dovezi, exemple, opinii de autoritate, comparaţii cu alte situaţii/teme/efecte asemănătoare

C. Concluzia – care să reia ipoteza pentru susţinerea/ demontarea acesteia

Tehnici de argumentare

- raţionamentul deductiv- pornind de la exemplul concret către generalizare

- raţionamentul inductiv - pornind de la situaţia generală către concret, susţinută prin argumente.

- ilustrarea argumentelor de ordin general cu exemple care pot aborda problematica în mod antitetic

- citarea unor surse de referinţă: istorici, critici, filozofi, literaţi

- apelul la experienţa personală sau a mentorilor spirituali (părinţi, profesori)

- invocarea utilităţii şi a aplicabilităţii problematicii respective

- urmărirea unor asemănări şi diferenţieri care vizează logica şi coerenţa argumentării

- formularea ideii ca paradox

- reluarea unor sintagme şi sublinierea ideii prin insistenţă

- rezumarea ideilor

Procedee retorice asociate

- paralelismul sintactic

- antiteza (opinia celui care redactează/opinia altora)

- cumulul enumerativ (cu ajutorul conectorilor retorici: în primul rând…, apoi…)

- interogaţii

- exclamaţii

- comparaţii

- elemente lingvistice ale insistenţei sau ale emfazei:

- adverbe/locuţiuni adverbiale: desigur, fără îndoială, fireşte, probabil, pesemne, cu siguranţă … - verbe de opinie: a crede, a considera, a aprecia , a opina, a presupune, a socoti etc

Conectori

1. coordonatori – copulativi: şi, nici, precum şi...

– disjunctivi: ori, fie, sau....

– adversativi: ci, dar, iar, însă, or...

– conclusivi: aşadar, deci, prin urmare...

2. subordonatori – diferite conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale specializate pentru introducerea unor

propoziţii circumstanţiale

- cauzale: deoarece, fiindcă, din cauză că...

- condiţionale: dacă, de vreme ce, când...

- finale: ca să, pentru ca să,....

- consecutive: încât, aşa că....

- concesive: deşi, chiar dacă, şi dacă, cu toate că...

3. conectori retorici: adverbe şi locuţiuni adverbiale de nuanţă sau de insistenţă: totuşi, chiar, numai,

dar, mai întâi, în plus, mai exact, cu alte cuvinte, în primul rând...

Preview document

Proiect de Lectie - Discursul Argumentativ - Pagina 1
Proiect de Lectie - Discursul Argumentativ - Pagina 2
Proiect de Lectie - Discursul Argumentativ - Pagina 3
Proiect de Lectie - Discursul Argumentativ - Pagina 4
Proiect de Lectie - Discursul Argumentativ - Pagina 5
Proiect de Lectie - Discursul Argumentativ - Pagina 6
Proiect de Lectie - Discursul Argumentativ - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Axa lectiei.doc
  • Discursul arg.doc
  • Fisa de lucru.doc
  • Pag 3 Proiect.doc
  • Proiect.doc
  • SCENARIU DIDACTIC.doc

Alții au mai descărcat și

Un Cadru Didactic Democratic

MOTTO “Profesorul doar îţi deschide uşa; tu decizi dacă intri”( proverb chinezesc). 1 Stiluri de predare Pedagogia se particularizează, în...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Pedagogia Comunicării

Aptitudinea de a comunica şi capacitatea de a beneficia de efectele acestui proces sunt competenţe extrem de importante într-o lume a...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Simbolismul bacovian

INTRODUCERE Actualitatea temei. Vreme îndelungată simbolismul a fost perceput în poezia română în plan general, într-un orizont mai relaxat, fără...

Proiecte de educație ecologică în Județul Bistrița Năsăud

INTRODUCERE De ce se pune accent pe educaţie de mediu? Pentru că, în prezent, mai mult de 5.3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu...

Modul Pedagogic

Omul este o tema predilecta studiata de foarte multe discipline cum ar fi biologia, istoria, sociologia, etc. Toate acestea au insa puncte de...

Particularități lingvistice în textul publicistic-politic

I. 1. Introducere. Argument. Cuvânt înainte Prin alcătuirea acestui proiect doresc să analizez amănunţit o serie de texte publicistice şi...

Ai nevoie de altceva?