Proiect de lecție - evaluarea metodelor predare-învățare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1626
Mărime: 19.94KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Data:16 noiembrie 2011

Propunatori:stundenti:

Disciplina: Pedagogie

Clasa: a-X-a

Tema: “Evaluarea metodelor de predare-invatare “

Scopul lectiei: Dobândirea cunoştinţelor referitoare la tipologia metodelor de predare-invatare si la specificul acestora

Obiective operaţionale. Elevii vor fi capabili:

O1: Sa defineasca in maniera corecta conceptul de metoda didactica;

O2: Sa identifice corect care sunt formele traditionale ale metodelor predare-invatare specifice limbii romane;

O3: Sa identifice corect formele moderne ale metodelor de predare-invatare pecifice limbii romane;

O4: Sa defineasca corect si sa aplice corect fiecare metoda moderna de predare-invatare ;

STRATEGIA DIDACTICĂ

- RESURSE PROCEDURALE:

- metode şi procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, exerciţiul de creativitate (brainstorming), explicaţia didactică, expunerea, problematizarea.

- forme de organizare: frontal, individual, grupuri de elevi

- RESURSE MATERIALE:

- Tabla, fisa de lucru;

- Prezentare Power Point- tabel cu insumarea metodelor traditionale si a celor moderne;

- Calculatorul- folosit in indentificarea metodelor prezente in citate deja selectate;

- C.D.- prezentari, conferinte in care se folosesc metodele prezentate in sala de clasa.

Material bibliografic: - Ioan Jinga, Elena Istrate, ,,Manual de pedagogie”, Ed. All, Bucureşti,2001

Ioan Cerghit, ,,Metode de învăţământ”, E.D.P., Bucureşti,1973

Constantin Cucoş, Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 1996

Chereja Florica, ,,Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul primar”,Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti 2004

DESFÃŞURAREA ACTIVITÃŢII:

Nr.

Crt. ETAPELE LECŢIEI Ob. op. CONŢINULTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI STRATEGIA DIDACTICĂ

DOZARE METODE ŞI PROCEDEE FORME DE ORGANIZARE RESURSE

MATE

RIALE

1. Moment organizatoric

(5 minute) Consemnează absenţele.

Verifică existenţa resurselor materiale. conversaţia frontal

Captarea atentiei

(3 minute)

Comunicarea subiectului şi obiectivelor lecţiei

(2 minute

Pentru început, captarea atenţiei elevilor pentru lecţia aceasta se poate face prin metoda brainstorming-elevii definind ce este metoda didactica.

Prin însuşirea cunoştinţelor predate astazi veti sti:

ce este metoda didactica, care sunt metodele didactice atat cele traditionale cat si cele moderne, care este specificul acestor metode.

Preview document

Proiect de lecție - evaluarea metodelor predare-învățare - Pagina 1
Proiect de lecție - evaluarea metodelor predare-învățare - Pagina 2
Proiect de lecție - evaluarea metodelor predare-învățare - Pagina 3
Proiect de lecție - evaluarea metodelor predare-învățare - Pagina 4
Proiect de lecție - evaluarea metodelor predare-învățare - Pagina 5
Proiect de lecție - evaluarea metodelor predare-învățare - Pagina 6
Proiect de lecție - evaluarea metodelor predare-învățare - Pagina 7
Proiect de lecție - evaluarea metodelor predare-învățare - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Proiect de Lectie - Evaluarea Metodelor Predare-Invatare.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND MOTIVAREA ALEGERII TEMEI „Ai toată viaţa...

Rolul Metodelor Didactice de predare-învățare în Însușirea Cunoștințelor Matematice la Vârsta Școlară Mică

1. Rolul metodelor de predare-învăţare în însuşirea cunoştinţelor matematice la vârsta şcolară mică 1.1. Metodele didactice Metoda didactică se...

Proiect lecție - Adunarea și scăderea numerelor naturale până la 10

DATA: 20.11.2017 PROF. ÎNV. PRIMAR : CLASA: I UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :Școala Gimnazială Putineiu ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi explorarea...

Educația Tehnologică

EDUCATIA TEHNOLOGICA ÎN SECOLUL VITEZII I.MOTIVATIA ALEGERII TEMEI: EDUCATIA TEHNOLOGICA Dezvoltarea tehnologica, progresele stiintifice si...

Metode tehnici și instrumente de evaluare în învățământul primar

I. EVALUAREA ÎN EDUCAŢIE În acţiunile umane, mai ales in cele întreprinse deliberat, evaluarea este un fapt obiectiv. Întreaga existenţă a omului...

Proiect didactic CLR Vulpea și puișorul

DATA: 13.04.2016 UNITATEA DE APLICAȚIE: Şcoala Gimnazială Nr.11 Oradea CLASA: a II-a INSTITUTOR/ÎNVĂȚĂTOR: Prof. înv. primar Vaşadi Monica...

Proiect de lecție - Fluturașii veseli

CLASA: Pregătitoare A DATA: UNITEATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR: ARIA CURRICULARĂ: Arte şi tehnologii DISCIPLINA: Arte...

Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării

1. Didactica. Teoria procesului de invatamant • Definitii, conexiuni si delimitari Didactica. Teoria instruirii. Introducere Teoria instruirii –...

Te-ar putea interesa și

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Proiectare didactică

Capitolul I Delimitări conceptuale Proiectarea activității instructiv-educative/ proiectarea didactică reprezintă ansamblul de procese și...

Managementul Lecției în Instituțiile de Învățământ Primar

INTRODUCERE Şcoala românească contemporană este preocupată să găsească soluţiile cele mai potrivite si eficiente din punct de vedere pedagogic,...

Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii

1. INTRODUCERE Meseria, aceasta îndeletnicire cu caracter permanent pe care o practica orice muncitor pe baza unei calificări corespunzătoare,...

Portofoliu de Evaluare Finală

I. Psihologia educaţiei I.1. Stilurile de invatare I.2. Identificarea stilurilor de invatare al fiecarui elev din cls. XI A I. 1. STILURILE DE...

Reacții cu Transfer de Protoni

1. INTRODUCERE 1.1. Rolul şi locul chimiei ca disciplină de învăţământ în aria curriculară Reforma cuprinzătoare a învăţamântului este necesară...

Portofoliu de evaluare finală - DPPD

I. DENUMIREA: Constituirea de Grupuri Locale de Tineret în mediul rural II. JUSTIFICAREA PROIECTULUI: Se vorbeşte permanent de lărgirea cadrului...

Strategiile Didactice Specifice Sistemului de Învățământ din România Având în Vedere Schimbările Aduse Acestuia

Didactica specială sau aplicată, numită până de curând şi metodica predării, este o disciplină ştiinţifică integrată în sistemul ştiinţelor...

Ai nevoie de altceva?