Proiect de Lectie - Puiul de Ioan Al. Bratescu-Voinesti

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect de Lectie - Puiul de Ioan Al. Bratescu-Voinesti.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

OBIECTUL : LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

DATA : 6 MAI 2014

CLASA: a V-a

PROFESOR :

TITLUL LECŢIEI : „PUIUL”de IOAN AL. BRĂTESCU-VOINEŞTI

TIPUL LECŢIEI : DE RECEPTARE A UNEI OPERE EPICE

COMPETENŢE GENERALE:

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare

monologată şi dialogată ;

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.1. identificarea informaţiilor dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii sensului global al acestuia; 2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un discurs oral;

3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ;

4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) Cognitive: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

- să facă observaţii asupra textului;

- să distingă momentele principale ale naraţiunii, fără denumi-

rile acestora;

- să formuleze întrebări şi să răspundă corect la întrebările adre-

sate, referitoare la conţinutul de idei al textului;

- să demonstreze înţelegerea textului prin dezbaterea unor pro-

bleme pe care le ridică conţinutul de idei al textului;

- să delimiteze textul în fragmente şi să formuleze apoi ideile prin-

cipale. Se va acorda o atenţie deosebită lucrului pe text;

- să povestească oral textul;

- să-şi exprime opiniile personale.

b) Afective: - să manifeste interes pentru receptarea unui text literar;

- să dovedească toleranţă în receptarea opiniilor partenerilor de

dialog;

- interiorizarea noilor cunoştinţe în sistemul propriu de valori es-

tetice.

c) Psihomotorii: -să reacţioneze complex prin aplicarea modelului şi în alte

situaţii.

STRATEGIA DIDACTICĂ

1. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia frontală, euristică, explicaţia, învăţarea prin descoperire, problema-

tizarea, mâna oarbă, lucrul cu manualul, cvintetul, eseul de cinci minute.

2. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: activitate frontală alternativ cu activitate pe grupe şi independentă.

3. RESURSE: - capacităţile de receptare ale elevilor

- textul „Puiul” de Ioan Al. Brătescu-Voineşti

- timpul de învăţare de 50 de minute

4. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: - Limba română, manual pentru clasa a V-a, ed. Petrion

- fişe de lucru

- fişe de portofoliu

- tabla

- videoproiectorul

5. BIBLIOGRAFIE: - Carmen Iordăchescu „ Să dezlegăm tainele textelor literare”

- Ion Popa şi Marinela Popa „ Literatura română”

SCENARIUL DIDACTIC

1. ORGANIZAREA CLASEI: Se notează absenţii şi se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a acti-

vităţii

2. VERIFICAREA TEMEI ŞI ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR: Se verifică tema atât cantitativ cât

şi calitativ, prin sondaj. Elevii vor primi o fişă de lucru prin intermediul căreia

se verifică noţiunile asimilate în lecţia anterioară. ( anexa 1)

3. CAPTAREA ATENŢIEI: Se va face printr-o discuţie pe care profesorul o va iniţia şi în care îi va antrena şi

pe elevii mai puţin activi. Se adresează următoarele întrebări: La ce vă gândiţi

când auziţi cuvântul mama ? ( ideea de familie,de protecţie, de căldură sufleteas-

că, grijulie, ocrotitoare, responsabilă, afectuoasă, calmă, răbdătoare etc.)

Pot exista familii şi în lumea necuvântătoarelor? Există asemănări între familiile

din rândul animalelor şi cele din lumea oamenilor?

În continuare, elevii vor urmări un filmuleţ ce conţine o adaptare după textul

studiat urmărindu-se crearea şi menţinerea unei atmosfere care să trezească inte-

resul pentru lecţia ce urmează a fi predată.

Profesorul cere elevilor să-şi amintească paşii ce trebuie urmaţi pentru a alcătui

planul simplu de idei.

4. ANUNŢAREA SUBIECTULUI LECŢIEI ŞI A OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE: Elevii sunt anun-

ţaţi că astăzi se va continua studierea textului „Puiul” de Ioan Al. Brătescu-Voineşti

cu alcătuirea planului simplu de idei. Li se atrage atenţia că la finalul orei vor fi ca-

pabili să:( se enumeră obiectivele)

5. DESFĂŞURAREA LECŢIEI: Elevii sunt împărţiţi în grupe. Fiecare grupă va primi un plic cu fragmente din

din textul studiat, într-o ordine aleatorie. Aceştia vor avea la dispoziţie câteva

minute să citească fragmentele, să le aşeze în ordine, să le discute şi să formuleze

ideile principale în funcţie de cerinţa de pe fişa de lucru.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de Lectie - Puiul de Ioan Al. Bratescu-Voinesti.doc