Proiect didactic CLR Vulpea si puisorul

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect didactic CLR Vulpea si puisorul.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

DATA: 13.04.2016

UNITATEA DE APLICAȚIE: Şcoala Gimnazială Nr.11 Oradea

CLASA: a II-a

INSTITUTOR/ÎNVĂȚĂTOR: Prof. înv. primar Vaşadi Monica

PROPUNĂTOR:

OBIECTUL: Comunicare în limba română

SUBIECTUL: ,,Puişorul şi vulpea” după Ion Pas

UNITATEA TEMATICĂ: ,,Din viaţa prietenilor necuvântători”

TIPUL LECȚIEI: Comunicare de noi cunoştinţe

OBIECTIV FUNDAMENTAL: Dobândirea unor noi cunoştinţe şi deprinderi de exprimare orală prin studierea textului ”Puișorul și vulpea” după Ion Pas, precum şi familiarizarea copiilor cu scrierea şi pronunţarea corectă a cuvintelor care conţin litera „x”;

COMPETENŢE GENERALE:

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute;

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare.

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate;

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat;

1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate;

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut;

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut;

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

OO1 – să identifice animalele descrise, precum şi unele trăsături ale acestora;

OO2 – să citească corect, expresiv şi fluent textul ,,Puişorul şi vulpea” după Ion Pas;

OO3 – să demonstreze înţelegerea cuvintelor noi, alcătuind propoziţii cu acestea;

OO4 – să demonstreze înţelegerea textului, prin povestirea pe scurt a acestuia;

OO5 – să-şi însuşească scrierea şi pronunţarea corectă a cuvintelor care conţin litera „x”;

OO6 – să identifice valoarea educativă a lecţiei ,,Puişorul şi vulpea”;

STRATEGII DIDACTICE:

• Resurse procedurale:

Metode şi procedee:

M1 - Expunerea

M2 – Braingstorming

M3 – Explozia stelară

P1 – Conversația

P2 – Explicația

P3 – Observația

• Resurse materiale: Fişa pentru captarea atenţiei; Caiet de lucru; Caiet de clasă; Mască vulpe şi pui; Planşă stea; Planşa suport pentru proverbe;

• Forme de organizare: frontal, individual

Resurse umane: 30 elevi

Resurse de timp: 45 minute

Forme şi strategii de evaluare:

a) evaluare formativă (aprecieri verbale, scrise, autoevaluare)

b) evaluare de proces (exercițiile rezolvate)

c) evaluare de produs (aprecieri verbale finale)

BIBLIOGRAFIE:

 Mihăilescu, C., Piţilă, T., (2015), Comunicare în limba română-Caiet de lucru, Editura ART, Bucureşti;

 Ministerul Educației Naționale (2013), Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română– clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București;

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect didactic CLR Vulpea si puisorul.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE DOMENIUL: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR, ORADEA ANUL III, ZI