Proiect didactic - ocupații, meserii, profesii

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2148
Mărime: 136.00KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT Liceul Teoretic Piatra

OBIECTUL: Consiliere și orientare

PROFESOR:

CLASA: a XI - a

DATA:

SUBIECTUL LECȚIEI: Omul potrivit la locul potrivit.

TIPUL LECȚIEI: Formare de priceperi și deprinderi

SCOPUL LECȚIEI: orientarea școlară și profesională a elevilor prin dezvoltarea intereselor, aptitudinilor, aspirațiilor, trăsăturilor pozitive de personalitate

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

La sfârșitul orei elevii vor fi capabili:

O1: să cunoască propriile interese și aspirații;

O2: sa identifice anumite meserii;

O3: să identifice abilitățile personale;

O4: să coreleze abilitățile cu aspirațiile și cu cerințele meseriei preferate;

O5: să cunoască semnifiacția termenilor: ocupație, funcție, meserie, carieră, profesie și familie ocupațională.

STRATEGII DIDACTICE:

- Metode și procedee:

Se vor folosi, alternativ sau combinat, metodele și mijloace precum: conversația euristică, învățarea prin descoperire, problematizarea, chestionarea orală, explicația, învățarea prin cooperare, eseul de 5’, prezentare power point, dezbatera colectivă, observația sistematică și independentă, problematizarea, reflecția personală, analize de situații.

- Forme de organizare a activității: activitate frontală, activitate independentă, pe grupe;

- Mijloace de învătământ: fișe de lucru, tabla, videoproiectorul, markere.

RESURSE

- Resurse bibliografice:

- Băban, A. (2003). Consiliere Educațională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere, Cluj-Napoca;

- Bejan, B.; Duma, C.; Kallai, C. (2010). Învață să te dezvolți. Caiet practic de Abilități de viață pentru tineri, Arad;

- Drugaș, I. (2012). 100 de idei despre și pentru adolescenți, Editura Primus, Oradea;

- Guzun, M. (2005). 855 de Jocuri și Activități - Ghidul Animatorului, UNICEF;

- Sălăgean, D.; Eliade, S.; Plosca, M.; Bogorin, V.; Vasilescu, R. (2007). Consiliere și orientare pentru profesori și diriginți, Auxiliar didactic destinat ciclurilor primar, gimnazial și liceal, Ed. Eurodidact Cluj-Napoca.

- Resurse umane:

Din punct de vedere al capacității de învățare, clasa este relativ omogenă. Majoritatea elevilor au suficiente pentru o bună colaborare cu profesorul în vederea desfășurării cu succes a activității didactice.

- Resurse temporale: 50 minute

Preview document

Proiect didactic - ocupații, meserii, profesii - Pagina 1
Proiect didactic - ocupații, meserii, profesii - Pagina 2
Proiect didactic - ocupații, meserii, profesii - Pagina 3
Proiect didactic - ocupații, meserii, profesii - Pagina 4
Proiect didactic - ocupații, meserii, profesii - Pagina 5
Proiect didactic - ocupații, meserii, profesii - Pagina 6
Proiect didactic - ocupații, meserii, profesii - Pagina 7
Proiect didactic - ocupații, meserii, profesii - Pagina 8
Proiect didactic - ocupații, meserii, profesii - Pagina 9
Proiect didactic - ocupații, meserii, profesii - Pagina 10
Proiect didactic - ocupații, meserii, profesii - Pagina 11
Proiect didactic - ocupații, meserii, profesii - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Proiect didactic - ocupatii, meserii, profesii.doc

Ai nevoie de altceva?