Proiect didactic - Sanatate de la toate

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect didactic - Sanatate de la toate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

GRUPA: pregătitoare(6-7 ani)

PROIECTUL: Sănătate de la toate.

TEMA SÂPTÂMÎNII: Vreau să fiu sănătos!

TEMA ZILEI: In căutarea secretului sănătăţii.

DURATA: o zi

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, în grup , individual.

ARIA CURRICULARĂ: Educaţia pentru sănătate.

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

TRANZIŢII :joc „Mergem-mergem"

- joc „Copil mare-copil mic"

- joc „Microfonul fermecat"

- joc „Spălăm dinţişorii"

- joc „Microfonul fermecat”

RUTINE: respectarea regulilor de comportare în grupă,ajutor reciproc şi comunicare.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

- Să identifice factorii ce menţin sănătatea, acţiunile pe care le poate întreprinde personal pentru a fi sănătos;

- Să manifeste emoţii pozitive şi curiozitate în cadrul jocurilor de mişcare;

- Să relateze despre trebuinţele omului în mediul natural;

- Să utilizeze comunicarea grafică în diverse forme pentru exprimarea gîndurilor, emoţiilor;

- Să identifice , să accepte şi să respecte un stil de viaţă sănătos.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Cognitive:

- Să identifice obiectele şi activităţile ce contribuie la păstrarea sănătăţii;

- Să analizeze factorii ce menţin starea de sănătate;

- Să stabilească influența alimentației asupra stării de sănătate;

- Să conștientizeze necesitatea folosirii obiectelor de igienă personală;

Socio-afective:

- Să ia atitudine pozitivă față de alimentația corectă și sănătoasă;

- Să manifeste spirit de echipă și atitudine grijulie față de colegi;

Psihomotrice:

- Să aplice reguli de igienă a mâinilor;

- Să facă amestec de culori;

- Să realizeze lucrările practice;

să efectueze mișcările sugerate de poezii;

- STRATEGII DIDACTICE: demonstrația, conversația euristică, observarea, exercițiul, problematizarea, experimentul, algoritmizarea, tehnicile: „Ciorchinele”, „Piramida”, „Reportajul”, „Lotus”, „Poster”, „Turul Galeriei”.

RESURSE: imagini cu siluete ale microbilor, microscop, imagini cu obiecte de igienă personală, imagini cu alimente sănătoase, săpun, paie pentru cocktail, foi de hârtie albă şi colorată, căciulite colorate, floare de tei, măceş, sipeţel, balon, CD, guaşă de trei culori, paletă, periuţe, xerox cu imagini de legume şi fructe.

Moment

organizatoric

I.

Evocarea

II. Realizarea sensului

III. Reflecție

IV. Extindere Amenajarea spațiului educativ pentru realizarea demersului didactic, pregătirea materialelor pentru centrele de interes.

Copiii intră în sala de grupă din antreu cu un recitativ ritmic efectuând mișcările sugerate de poezie:

Pe drepte cărărușe /Noi mergem piciorușe

Sărim odată și încă odată, și încă odată,

Și în iarbă b-u-u-u-x !!!

Salutul:

Soarele cât e de soare,

Obiceiuri bune are,

Când în zori și - arată fața

Zice:„ Buna dimineața!”

Pomii încă-s somnoroși,

Dar răspund politicoși

Plini de rouă sclipitoare,

Buna dimineața soare!

Cip-cirip, cip-cirip,

Vrăbiuța s-a trezit,

Se apropie nițel,

Să salute-un băiețel!

(băiețeii intră în cerc și se salută unul cu altul dând mână și rostind numele copilului cu care se salută)

Cip-cirip, cip-cirip,

Vrăbiuța s-a trezit,

Și se-apropie drăguța

Să salute și fetița!

(fetițele intră în cerc și se îmbrățișează rostind numele fetiței cu care se îmbrățișează).

Unu-doi, unu-doi

Faceți toți la fel ca noi,

Față-n față ne-așezăm

Și cu toți ne-mbrățișăm!

(fiecare copil se îmbrățișează cu copiii alăturați sie)

Se realizează momentul de surpriză:

- Un balon împlut cu heliu aduce un mesaj video de la împăratul VITAMINUS al IV-lea cu rugămintea de a-i ajuta Ţara Sănătății.

- Vizionarea mesajului video şi descoperirea temei.

- Citirea scrisorii de însoţire a CD-ului.

Se anunţă tema: „In căutarea secretului sănătăţii".

Mergem în ajutorul picilor din Ţara Sănătății.

Educatoare dă indicații copiilor:

- Pentru a afla secretul sănătăţii, din toate orăşelele trebuie să primim câte o cheiţă ca să deschidem lacătele de la sipeţelul cu secretul sănătăţii. Dar ca să primim cheițele noi trebuie să îndeplinim sarcinile, care ne stau în cale.

Pentru a se împărți în centre copii aruncă un zar cu fețele colorate ca și căciulițele pe care copiii le vor pune pe cap. Și cu cifre, care indică numărul de copii necesar la centre, fiind indicii după care se vor împarți în centre de activitate.

Înainte de drum, copiii îşi pun căciuliţele fermecate de diferite culori ce-i fac „invizibili":

Tranziţie:

Joc „Cărarea sănătăţii":

Mergem:

- pe buturugi rotunde de culoare verde,

- pe frunze de nufăr cu cifra 5 pe ele,

- sărim peste pârâiaș,

- pe căpăcele de la peturi,

- pe cărărușa din nasturi,

- peste râpă,

- pe sub pod,

- prin tunel etc.

Căciuliţele verzi se opresc Orăşelul„Curățeniei"-

Centrul „Științe”

Sarcini:

- să observe microbi sub microscop;

- să identifice microbul ascuns pe foaie;

- să-l evidențieze și să-l coloreze;

- să-l închidă într-o lădiță ermetică;

- să realizeze un Ciorchine cu alimente sănătoase;

- să realizeze o Piramidă cu obiectele de igienă;

Căciuliţele roşii se opresc în Orășelul Culorilor - Centrul „Arte”.

Sarcina:

- să obțină culorile necesare prin amestec și să coloreze fructele și legumele ecologice;

Căciuliţele roze se opresc în Orăşelul

„Fitobar" - Centrul „Menaj”

Sarcina:

- să prepare fitoceai din flori de tei, măceșe, miere după rețetă;

Căciuliţele oranj se opresc în Orăşelul „Regimul zilei"- Centrul „Joc de masă"

Sarcina:

- să construiască puzzle cu regimul zilei şi să-1 comenteze

Căciuliţele galbene se opresc în

Orăşelul „Clăbucilor veseli"- Centrul ,Apă şi nisip"

Sarcina:

- să coloreze apa cu guașă;

- s-o amestece cu săpun lichid;

- să facă din săpuneală colorată clăbuci cu ajutorul paiului şi să imprime pe foaia de hârtie imaginea microbilor buni ce se află în săpuneală.

Căciulițele roșii se opresc în Orășelul Prosopelului - Centrul „Alfabetizare”

Sarcini:

- să găsească din multitudinea de litere - literele care compun cuvântul SĂNĂTATE;

- să găsească imagini cu obiecte care încep cu sunetele din cuvântul dat:

SĂNĂTATE

S - sac, suc, soare etc.

- să realizeze un Poster;

Căciulițele albastre - se opresc în Orășelul Buretelor sprințare - Centrul „Joc de rol”

Sarcini:

- să dramatizeze „Peripețiile lui Microbici și Bacterică” - teatrul de umbre.

Cu ajutorul tehnicii „Turul galeriei" : de la fiecare centru copiii obţin câte o cheiţă pentru sipeţelul cu secretul sănătăţii.

Tranziție:

Jocul „Cum spălăm"

Noi suntem copii cuminți,

Știm să ne spălăm pe dinți.

Dimineața la sculare

Și-nainte de culcare,

Ne spălăm pe verticală

Și apoi pe orizontală.

Pasta , peria de dinți

Sunt prieteni nelipsiți.

(prin mişcări adecvate, după cuvintele recitate, copiii demonstrează acţiunile ce trebuie efectuate la spălarea dinţilor cu periuțe și pastă de dinți)

Cu cheiţele dobândite din fiecare centru de activitate, educatoarea deschide sipeţelul, în care se află secretul - o floare.

Pe fiecare petală este scrisă o regulă. Copiii fac comentariu:

Ca să fim sănătoşi, trebuie să:

- ne alimentăm sănătos;

- păstrăm igiena personală;

- ne călim organismul;

- ne odihnim;

- respectăm regimul zilei;

- păstrăm vestimentaţia şi

încălţămintea în ordine și curățenie;

- facem sport;

- ne comportăm frumos şi corect în societate.

La fundul sipeţelului se află surpriza: fructele ce conţin multe vitamine, care sunt izvorul sănătăţii.

Tranziție:

Joc „Microfonul fermecat"

Copii în microfon îşi împărtăşesc impresiile despre activitate

Rutina: Copiii merg la WC, spală mâinile.

Se aşează la masă să servească fructele şi ceaiul cu miere. Apoi pleacă la plimbare.

Traseu aplicativ

Joc de socializare

Problemati

zare

Conversație

Vizionarea

CD-ului

Joc

Explicație

Povață

Problemati

zare

Exerciţiu

Parcurs aplicativ

Observarea

Ptoblemati

zarea

Exercițiu

Tehnicile Piramida și Chiorchinele

Exercițiu

Lucru practic

Lucru practic

Problematizarea

Algoritmizarea

Problematizarea

Experiment

Observarea

Exercițiu

Algoritmizarea

Problematizarea

Exercițiu

Tehnica Poster

Dramatiza

re

Tehnica Turul galeriei

Joc

Exercițiu

Tehnica

Lotus

Conversație

Surpriza

Joc

Tehnica Reportajul

Balon cu heliu

Cd cu Imprimarea

Scrisoare

Zar cu fețele colorate ți cu cifre pe el

Căciulițe de diferite culori

Buturugi mici sub formă rotundă

Cărărușă din căpăcele de la peturi

Flori din hârtie cu numere pe ele

Tunel

Funie

Arcă

Microscop Sticla cu microb pentru observare

Fișe individuale

Creioane

Măști

Imagini cu alimente și obiecte de igienă

Guașă foi de hârtie

Desene

Măceșe,.flori de tei, miere,ceainic, linguri, ceainic

Problematizarea

Guașă

Săpun lichid

Pai pentru cocktailuri

Foi de hârtie

Pahare din plastic

Imagini cu desene

Litere

Coală mare de hârtie

Lipici

Umbre

Lanternă

Ecran

Cheițe din carton

Periuțe

Pastă de dinți

Mingi pentru masaj

Lotus din carton colorat

Reguli imprimate pe hârti

Sipețel din lemn

O ladă cu fructe

Frontal

Frontal

Frontal

Frontal

Frontal

Frontal

Frontal

Grup mic

individual

Perechi

Grup mic

Grup mic

Grup mic

Perechi

Individual

Grup mare

Grup mic

Frontal

Aprecierea comporta

mentului verbal și non-verbal

Observarea modului de relaționa

re a

copiilor

Observarea

comporta

mentului

copiilor

Aprecierea capacității copiilor de accepta corect mesajul

Aprecieri asupra modului de executare a jocului

Aprecierea acţiunilor copiilor

Evaluarea

capacității copiilor de a realiza sarcinile date

Aprecierea colaborării

în grup

Aprecierea gradului de interes manifestat pentru

experiment

Apreciez coordonarea

acțiunilor motrice executate de copii

Evaluarea capacității de verbalizare a propriei opinii

Aprecieri

pozitive,

stimulative de încurajare

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect didactic - Sanatate de la toate.docx