Proiecte Pedagogice

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 3431
Mărime: 68.24KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Simionescu Gheorghe, Damian Iulia
Proiecte pedagogice la DPPD. Facultatea Ingineria produselor alimentare, anul 3 sem 2.

Extras din document

Propunător:

Data: 01/04/2008

Clasa: a X- a E

Liceul: Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", Bacău

Disciplina: Chimie organică

Unitatea de învăţare: Alcooli

Tema: Glicerina

Tipul lecţiei: mixtă

Scopul lecţiei: Recapitularea, predarea, însuşirea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind metanolul, etanolul, glicerina

Competenţe specifice:

Folosirea termenilor de specialitate

Recunoaşterea şi compararea diferitelor structuri ale substanţelor studiate

Identificarea proprietăţilor specifice ale substanţelor

Competenţe operaţionale:

1. Cognitive:

C1: Să definească corect noţiunile de: “metanol”, “etanol” “glicerină”

C2: Să identifice glicerina după compoziţia şi structura ei

C3: Să scrie corect formulele structurale ale “glicerinei”

C4: Să scrie corect reacţia de nitrare ale glicerinei

C5: Să participe activ la realizarea lecţiei

2. Afective:

A1: Să manifeste interes şi atenţie pentru activitatea efectuată la curs

A2: Să manifeste curiozitate de a cunoaşte mai multe despre glicerină

A3: Dezvoltarea atenţiei, spiritului de observaţie şi de investigare a realităţii, imaginaţiei, gândirii creatoare

3. Psihomotorii:

PM1: dezvoltarea deprinderilor de lucru în laboratorul de chimie

PM2: Să utilizeze corect instrumentele, aparatura şi sticlăria de laborator

PM2: Să aplice cunoştinţele acumulate şi în afara programului şcolar

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, dialog profesor-elev, dialog elev-elev, dialog elev-grup de elevi, chestionar, teste interactive.

Mijloace de învăţământ: manualul, referate, fise de lucru, ustensile de laborator si substante chimice de laborator, teste interactive, modelarea.

Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual.

Resurse:

- Bibliografice: Oficiale: planul cadru, programa şcolară

Didactice: manualul şcolar

Ştiinţifice: C.D.Neniţescu - “ Chimie organică”

- Umane: Clasa de elevi

- Temporal: 50 minute

- Psihice: Nivel de informare şi formare intelectuală

- Materiale: Manualul, referate

Preview document

Proiecte Pedagogice - Pagina 1
Proiecte Pedagogice - Pagina 2
Proiecte Pedagogice - Pagina 3
Proiecte Pedagogice - Pagina 4
Proiecte Pedagogice - Pagina 5
Proiecte Pedagogice - Pagina 6
Proiecte Pedagogice - Pagina 7
Proiecte Pedagogice - Pagina 8
Proiecte Pedagogice - Pagina 9
Proiecte Pedagogice - Pagina 10
Proiecte Pedagogice - Pagina 11
Proiecte Pedagogice - Pagina 12
Proiecte Pedagogice - Pagina 13
Proiecte Pedagogice - Pagina 14
Proiecte Pedagogice - Pagina 15
Proiecte Pedagogice - Pagina 16
Proiecte Pedagogice - Pagina 17
Proiecte Pedagogice - Pagina 18
Proiecte Pedagogice - Pagina 19
Proiecte Pedagogice - Pagina 20
Proiecte Pedagogice - Pagina 21
Proiecte Pedagogice - Pagina 22
Proiecte Pedagogice - Pagina 23
Proiecte Pedagogice - Pagina 24
Proiecte Pedagogice - Pagina 25
Proiecte Pedagogice - Pagina 26
Proiecte Pedagogice - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • pr 1.doc
  • pr 2.doc
  • pr 3.doc
  • pr. 2.1.doc
  • pr. 3.1.doc
  • pr1.1.doc

Alții au mai descărcat și

Fișă de Evaluare a Unui Manual

I. Date de identificare : 1. Domeniul de referinţă: Liceu, clasa a XI a 2. Denumirea manualului: Chimie C1 3. Autori: Elena Alexandrescu,...

Proiect de lecție

I. DATE GENERALE: Disciplina: Chimie. Clasa: a XII-a. Unitatea de invatare: Compusi organici cu importanta practica. Titlul lectiei: Polimeri...

Proiect de activitate didactică - alcani

A. DATE GENERALE Disciplina: Chimie Organică Clasa: X Unitatea de învăţare: Hidrocarburi Titlul lecţiei: Definirea, nomenclatura şi...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Rolul comunicării educaționale în formarea tactului pedagogic al cadrului didactic

ARGUMENT In ultimul timp, pe baza cercetatorilor si a experientei de zi cu zi, se pune tot mai mult accentul pe influienta deosebita pe care o are...

Managementul Proiectelor Educaționale

Revoluţionarea educaţiei, înţeleasă ca fundament al realizării progresive a obiectivelor societăţii cunoaşterii, statuează, in acest context,...

Portofoliu de Evaluare Finală

PERSONALITATEA PROFESORULUI SI A ELEVULUI Formarea personalitatii elevilor nu se poate realiza decat prin educatori cu o temeinica pregatire...

Conținuturi specifice învățământului primar

INTRODUCERE Elevii vin la scoală ca să învețe. De aceea este important să vedem care sunt caracteristicile învățării și cum ar putea ea să se...

Portofoliu Pedagogie

Autoevaluarea activităţii de pregătire pedagogică Una dintre cele mai importante etape în formarea mea ca professor, în trecerea de la statutul de...

Portofoliu de Evaluare Finală

1. Fişă de consiliere privind rezolvarea unei probleme cu care se confruntă un elev 81 2. Fişă pentru orientarea în carieră 83 IX. Proiect de...

Aspecte generale ale optimizării curriculum-ului

Obiectivul lucrării de față este acela de a prezenta componentele importante ale curriculum-ului şi anume: conţinuturile învăţământului. Întrucât...

Proiectarea pedagogică

1. Proiecterea pedagogica, activitate de anticipare si pregatire a demersurilor pedagogice Printre problemele Carora cercetarea psihopedagogica a...

Ai nevoie de altceva?