Proiecte Pedagogice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiecte Pedagogice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere doc de 27 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Simionescu Gheorghe, Damian Iulia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

Propunător:

Data: 01/04/2008

Clasa: a X- a E

Liceul: Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", Bacău

Disciplina: Chimie organică

Unitatea de învăţare: Alcooli

Tema: Glicerina

Tipul lecţiei: mixtă

Scopul lecţiei: Recapitularea, predarea, însuşirea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind metanolul, etanolul, glicerina

Competenţe specifice:

Folosirea termenilor de specialitate

Recunoaşterea şi compararea diferitelor structuri ale substanţelor studiate

Identificarea proprietăţilor specifice ale substanţelor

Competenţe operaţionale:

1. Cognitive:

C1: Să definească corect noţiunile de: “metanol”, “etanol” “glicerină”

C2: Să identifice glicerina după compoziţia şi structura ei

C3: Să scrie corect formulele structurale ale “glicerinei”

C4: Să scrie corect reacţia de nitrare ale glicerinei

C5: Să participe activ la realizarea lecţiei

2. Afective:

A1: Să manifeste interes şi atenţie pentru activitatea efectuată la curs

A2: Să manifeste curiozitate de a cunoaşte mai multe despre glicerină

A3: Dezvoltarea atenţiei, spiritului de observaţie şi de investigare a realităţii, imaginaţiei, gândirii creatoare

3. Psihomotorii:

PM1: dezvoltarea deprinderilor de lucru în laboratorul de chimie

PM2: Să utilizeze corect instrumentele, aparatura şi sticlăria de laborator

PM2: Să aplice cunoştinţele acumulate şi în afara programului şcolar

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, dialog profesor-elev, dialog elev-elev, dialog elev-grup de elevi, chestionar, teste interactive.

Mijloace de învăţământ: manualul, referate, fise de lucru, ustensile de laborator si substante chimice de laborator, teste interactive, modelarea.

Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual.

Resurse:

- Bibliografice: Oficiale: planul cadru, programa şcolară

Didactice: manualul şcolar

Ştiinţifice: C.D.Neniţescu - “ Chimie organică”

- Umane: Clasa de elevi

- Temporal: 50 minute

- Psihice: Nivel de informare şi formare intelectuală

- Materiale: Manualul, referate

Fisiere in arhiva (6):

  • pr 1.doc
  • pr 2.doc
  • pr 3.doc
  • pr. 2.1.doc
  • pr. 3.1.doc
  • pr1.1.doc

Alte informatii

Proiecte pedagogice la DPPD. Facultatea Ingineria produselor alimentare, anul 3 sem 2.