Rolul climatului din familie în educație

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 38581
Mărime: 373.79KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I

NATURA ŞI DEZVOLTAREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

1.1. Elemente definitorii: violenţă/ abuz/ agresivitate

Violenţa umanǎ este, fără îndoială, una dintre temele recurente ale societăţilor contemporane; este un fenomen complex, având determinări psihologice, sociale, culturale şi economice. În sens generic, reprezintă utilizarea forţei şi a constrângerii de către un individ, grup sau clasă socială, în scopul impunerii propriei voinţe asupra altora.

Violenţa intrafamilială îşi are originea în structura socială, tradiţii, obiceiuri şi mentalităţi (care subînţeleg superioritatea bărbatului asupra femeii).

Cu toate că e un fenomen cunoscut, nu e uşor să ajungem la o definiţie satisfăcătoare şi în acelaşi timp consensuală. Unii evocă în mod spontan folosirea forţei şi se focalizează asupra vătămărilor fizice. Având în vedere variabile juridice şi socio-instituţionale, alţii pun accentul pe transgresarea sau violarea normelor şi în special pe cele care se referă la legalitate.

Dicţionarul enciclopedic român defineşte violenţa ca fiind ,,un viciu de consimţământ, care constă în constrângerea exercitată pe cale psihică asupra unei persoane spre a o determina să facă un anumit act juridic“.

Pe lângă aceasta se aminteşte şi de o teorie a violenţei -teorie sociologică a violenţei- potrivit căreia inegalitatea socială îşi are izvorul în folosirea, pe o anumită treaptă a dezvoltării sociale, a violenţei de către unii oameni împotriva altora.

De exemplu, E. Duhring afirma despre clasele sociale că îşi au originea în supunerea prin violenţă a unei părţi a societăţii de către cealaltă (violenţa internă). Alţi sociologi burghezi, ca de pildă L.Gumplowicz, au considerat că la originea claselor şi a statutului se află supunerea unor triburi sau popoare de către altele (violenţa externă). Marxismul recunoaşte rolul violenţei în istorie, inclusiv rolul ei pozitiv în împrejurările revoluţionare, când ea devine necesară datorită împotrivirii armate a forţelor reacţionare, dar arată că atât scopul în vederea căruia e pusă în acţiune violenţa, cât şi mijloacele prin care se realizează (armatele, tehnica militară) sunt determinate în ultima analiză de condiţiile economice.

Deşi violenţa domestică e un fenomen care a însoţit dintotdeauna construirea şi dinamica familiei, intrarea ei în atenţia ştiinţelor juridice şi sociale este de dată recentă. Doar în ultimii 20 de ani, ştiinţele sociale şi reglementările legale internaţionale fac referinţă la violenţa domestică. Abordarea fenomenului de violenţă domestică s-a petrecut, ulterior generalizării, în rândurile profesioniştilor şi ale comunităţilor, a interesului privind prevenirea maltratării copilului.

Este interesant de remarcat faptul că majoritatea femeilor implicate într-o relaţie violentă conştientizează amploarea pericolului violenţei pe care o suportă, abia în momentul în care manifestările copiilor le trezesc sentimentul responsabilităţii parentale.

Principala funcţie a familiei şi a părintelui izolat –protejarea copiilor- este cel mai adesea neglijată în cazul familiilor violente. Cu toate acestea, unul dintre cele mai frecvente argumente ale femeilor care rămân în relaţie cu un partener violent este : ,,în momentele bune, el ştie să fie un tată bun, iar copiii au nevoie de amândoi parinţii”. Ideea că familia reprezintă celula de bază a societăţii apare în mod implicit în dezvoltarea măsurilor de protecţie în cazul violenţei în familie. Agresivitatea în cuplu conduce la stabilirea unui raport de forţe. Când avem de-a face cu nişte cupluri egalitare, în care puterea de decizie aparţine ambilor parteneri, dându-le sentimentul de satisfacţie, riscul de violenţă domestică e foarte scăzut. În raporturile de dominare-supunere, violenţa ia o formă punitivă. Cel care domină se bucură de o judecată morală, imatură. În majoritatea cazurilor, raportul de putere îl desemnează pe bărbat ca fiind pe poziţia dominantă, iar femeia supusă.

Limitele comportamentului social uman sunt impuse de regulile moralei. Familia, ca grup social cu existenţă privată, e guvernată de valorile, normele şi tiparele comportamentale ale adulţilor formând cuplul. Acest corp de judecaţi morale vor fi apoi, în procesul educaţiei directe şi indirecte, prin imitaţie, inoculate copiilor. Regulile morale pe care individul le achiziţionează în familie, în primul rând şi care fac parte din procesul numit ,,naşterea psihică“ a copilului, sunt actul de identitate al individului în lume, în societate. Kant cristaliza condiţiile necesare unei existenţe împlinite ca fiind cerul înstelat deasupra capului şi legea morală în inimă. Dacă privim familia ca spaţiu al satisfacerii nevoilor existenţiale ale tuturor membrilor ei, e evidentă nevoia unei morale bazate pe cunoaştere şi dragoste care să regleze relaţiile între membrii familiei. În absenţa acestei morale, cei mai slabi membri ai familiei vor fi la bunul plac al celor puternici, al unor sentimente perisabile ce pot determina incredibile oscilaţii comportamentale. O gândire morală cu principii clare, cunoaşterea şi respectarea nevoilor umane în general şi a nevoilor copilului pentru o dezvoltare normală, în special, de către toţi membrii adulţi, pot garanta calitatea vieţii familiei. Cel mai bun predictor al violenţei domestice este existenţa unui incident produs anterior momentului în care se discută riscul de violenţă în familie. Indiferent de forma pe care a luat-o manifestarea violenţei, apariţia ei în relaţiile dintre membrii familiei reprezintă o breşă ce treptat va îngădui forme şi manifestări tot mai ample, mai variate şi mai frecvente. O nevinovată remarcă de genul ,,nu-mi place cum ţi-ai aranjat părul“ sau ,,nu-mi place cum te-ai îmbrăcat “ va atrage după sine, în timp, consecinţe tot mai dramatice. Aceste remarci pot fi apreciate de cel /cea căruia îi sunt adresate ca o manifestare a interesului sau, altfel spus, a iubirii. În realitate, apare aici deja o arogare a dreptului de a impune celuilalt limitele existenţei şi ale manifestărilor, după bunul plac al celui care se simte în poziţia dominantă. Cel supus nu are dreptul la o existenţă proprie, la nevoi proprii. Existenţa şi nevoile lui se vor forma conform principiilor şi îngrădirilor impuse, adeseori arbitrat, de către cel care domină. În timp, variaţiile care apar privesc gravitatea şi perioada de timp a fazelor dintre incidente. După câţiva ani, incidentele pot fi tot mai grave, iar faza remuşcărilor, a insistenţelor pentru iertare şi împăcare tot mai scurtă, până la absenţa totală

Preview document

Rolul climatului din familie în educație - Pagina 1
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 2
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 3
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 4
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 5
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 6
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 7
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 8
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 9
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 10
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 11
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 12
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 13
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 14
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 15
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 16
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 17
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 18
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 19
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 20
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 21
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 22
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 23
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 24
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 25
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 26
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 27
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 28
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 29
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 30
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 31
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 32
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 33
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 34
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 35
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 36
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 37
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 38
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 39
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 40
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 41
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 42
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 43
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 44
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 45
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 46
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 47
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 48
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 49
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 50
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 51
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 52
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 53
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 54
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 55
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 56
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 57
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 58
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 59
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 60
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 61
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 62
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 63
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 64
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 65
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 66
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 67
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 68
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 69
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 70
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 71
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 72
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 73
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 74
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 75
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 76
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 77
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 78
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 79
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 80
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 81
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 82
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 83
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 84
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 85
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 86
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 87
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 88
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 89
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 90
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 91
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 92
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 93
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 94
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 95
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 96
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 97
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 98
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 99
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 100
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 101
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 102
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 103
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 104
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 105
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 106
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 107
Rolul climatului din familie în educație - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Rolul climatului din familie in educatie.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnicile Freinet

1. Introducere Pedagogia moderna dezvolta metode, tehnici si instrumente pedagogice al caror scop principal este acela de a ajuta elevul in...

Prevenirea insuccesului școlar

ARGUMENT Problema insuccesului şi a succesului şcolar i-a preocupat pe mulţi dascăli, părinţi, dar şi pe unii elevi. Aceştia s-au întrebat ,,De ce...

Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar

INTRODUCERE Grădiniţa, prin grupa pregătitoare a devenit veriga iniţială a învăţământului, cu sarcini instructiv-educative pentru pregătirea...

Rolul Metodelor Didactice de predare-învățare în Însușirea Cunoștințelor Matematice la Vârsta Școlară Mică

1. Rolul metodelor de predare-învăţare în însuşirea cunoştinţelor matematice la vârsta şcolară mică 1.1. Metodele didactice Metoda didactică se...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Mass-media în educație - efecte pozitive și efecte negative

Introducere În economia viitorului, o economie bazată pe cunoaştere, cea mai importantă problemă de politica internă nu constă în distribuirea...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală

Argument: motivatia alegerii temei. Într-un context în care discursul public si chiar si arealul cercetării stiintifice pare să fie invadat,...

Consilierea Mamelor Adolescente

ARGUMENT Copiii sunt lumina vietii Abia intra în adolescenta, încep sa vada lumea altfel decât cu ochii copilariei, prind aripi sa zboare spre...

Impactul parteneriatului școală-familie extinsă în formarea calităților morale la elevii de vârstă școlară mică din orfelinate

Introducere Actualitatea temei. Nu este posibilă formarea personalitătii fără a tine seama de aspectul care ar trebui să domine întreaga noastră...

Relatia Dintre Educatia Parentala si Particularitatile Sociabilitatii Prescolarului

Introducere În desfasurarea educatiei formale din gradinite, un rol din ce în ce mai important îl detine parteneriatul acestei institutii cu...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Mediul Familial

CAP I.:MEDIUL FAMILIAL 1.1.FAMILIA-definire „Familia reprezinta, in orice societate o forma de comunitate umana alcatuita din cel putin doi...

Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității

ARGUMENT Adolescenţa este perioada unor spectaculoase evoluţii şi transformări psihosomatice şi psihosociale.Este vorba de acele transformări care...

Copiii cu părinti deținuți

Introducere In cazul copiilor cu parinti detinuti, institutiile care au cel mai important rol sunt scoala si sistemele de asistenta sociala, intre...

Ai nevoie de altceva?