Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 18014
Mărime: 4.65MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Adrian
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI FILIALA: RÂMNICU VÂLCEA

Cuprins

INTRODUCERE .4

Motivaţia temei.4

CAPITOLUL I: Evoluţia artelor plastice din

antichitate până în prezent.9

I.1. Începuturile artelor plastice.9

I.2. Primii reprezentanţi ai picturii româneşti.13

CAPITOLUL II: Instrumente şi materiale.17

II.1. Rolul şi locul mijloacelor de învăţământ pentru

realizarea educaţiei plastice.17

II 2. Instrumente, materiale şi tehnici de lucru prin

care stimulăm interesul şcolarului în ciclul primar

pentru educaţia plastică.21

CAPITOLUL III: Principalele elemente de limbaj

plastic .32

III.1. Punctul.32

III.2. Linia.37

III.3. Pata de culoare.41

III.4. Culorile.46

III.5. Contrastele de culoare.55

III.6. Semnificaţia culorilor.62

CAPITOLUL IV : Tehnici ale picturii.72

CONCLUZII.92

ANEXE.96

BIBLIOGRAFIE.113

Extras din document

INTRODUCERE

MOTIVAŢIA TEMEI

Şcoala este singurul loc unde elevul poate căpăta cunoştinţe de artă în mod organizat, unde poate fi educat prin limbajul artistico-plastic care provoacă stări empatice si atitudini estetice.

Astfel în clasele I-IV se pun bazele viitoarei culturi artistico-plastice a elevilor prin introducerea primelor noţiuni specifice. Ele sunt atât de lărgirea orizontului lor de informaţii (cunoştinţe artistico-plastice) cât şi de iniţierea lor treptată în actul de creaţie plastică.

În lucrarea de faţă mi-am propus să arăt tehnicile folosite în desen şi pictură, cu scopul de a cultiva receptivitatea copilului pentru artă prin punerea în contact direct cu imagini structurale de certă valoare artistică pe care elevul le poate înţelege şi descifra.

Am acordat prioritate problemelor fundamentale şi actuale ale desenului şi implicit creşterea randamentului în acest domeniu, constatând că există un număr redus de exemplificări pentru temele plastice propuse.

Deoarece sărăcia de informaţii este cel mai mare obstacol în calea dezvoltării creativităţii plastice a elevilor, se impun, ca o condiţie a acesteia, dobândirea unor cunoştinţe privind expresivitatea elementelor de limbaj, tehnicile de lucru specifice activităţilor artistico-plastice, cunoaşterea diferitelor modalităţi de organizare a spaţiului plastic precum şi însuşirea unui vocabular plastic adecvat.

Am observat că ori de câte ori are în mână un creion sau cretă, copilul este tentat să „configureze” ceva, de multe ori fără să ştie ce anume, numai din plăcerea de a se exprima pe această cale. În acest sens, grădiniţa, şcoala, instituţiile cultural-artistice, mass-media, monumentele şi clădirile ce prezintă interes artistic, muzeele, expoziţiile de pictură, cercurile de arte plastice, concursurile (desen pe asfalt), parcul, întregul mediu ambiant oferă copiilor nenumărate surse de „inspiraţie”. Întâlnirea cu personalităţi artistice (scriitori, muzicieni, pictori) le oferă o deschidere în tainele artelor, pregătindu-i să vibreze la frumuseţea exprimată în poezii, cântece, în picturi cu aspecte ale naturii în instantanee ale diferitelor tipuri de activităţi şi acţiuni umane îndeosebi ale celor relevant creatoare.

Privind activitatea mea de învăţătoare, am lăsat copiilor deplina libertate de exprimare, stimulându-i şi sugerându-le fără a le impune sau a le înăbuşi creaţia personală. Consider că desenul lor autentic le reprezintă personalitatea, interesele, preferinţele şi pentru aceasta le-am pus la îndemână materiale şi tehnici diversificate pentru a-i ajuta să-şi formeze modalităţi proprii de exprimare.

Pablo Picasso aprecia că „arta este lumina sufletului” dar, referindu-se la multiplele ei formule, valenţe şi subtilităţi, obişnuia să atenţioneze că „Mulţi privesc, puţini văd”.

Liviu Rebreanu menţiona în paginile romanului „Adam şi Eva” că „sufletul nu are nevoie de cuvinte pentru a înţelege”. Însă, pentru a ajunge la perceperea frumuseţii naturale şi a celei artistice a sufletului cu lumea spirituală, elevul trebuie educat în spiritul frumosului, astfel încât să nu i se pară de neînţeles un album cu reproduceri după creaţiile unor mari pictori, să nu respingă ideea de a merge la un concert sau la o lansare de carte. Încercăm, prin educaţie estetică, să formăm oameni capabili să comunice între ei prin ceea ce păstrează mai bun şi mai frumos în fiinţa lor.

Observând lumea înconjurătoare şi receptând-o cu fantezia propriei vârste, orizontul cunoaşterii se îmbogăţeşte cu emoţionante impresii pe care numai arta le poate oferi şi determina ca fenomene psihice, sufleteşti. Fiecare pas făcut pe drumul cunoaşterii prin intermediul artei ne înalţă spiritul, ne face viaţa mai bună şi mai frumoasă cultivând în jurul nostru relaţii civilizate, bunul gust, toleranţa şi dorinţa de perfecţiune.

Preview document

Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 1
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 2
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 3
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 4
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 5
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 6
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 7
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 8
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 9
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 10
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 11
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 12
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 13
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 14
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 15
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 16
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 17
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 18
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 19
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 20
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 21
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 22
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 23
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 24
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 25
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 26
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 27
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 28
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 29
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 30
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 31
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 32
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 33
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 34
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 35
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 36
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 37
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 38
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 39
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 40
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 41
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 42
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 43
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 44
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 45
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 46
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 47
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 48
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 49
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 50
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 51
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 52
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 53
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 54
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 55
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 56
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 57
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 58
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 59
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 60
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 61
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 62
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 63
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 64
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 65
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 66
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 67
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 68
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 69
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 70
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 71
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 72
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 73
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 74
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 75
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 76
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 77
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 78
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 79
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 80
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 81
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 82
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 83
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 84
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 85
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 86
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 87
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 88
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 89
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 90
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 91
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 92
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 93
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 94
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 95
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 96
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 97
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 98
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 99
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 100
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 101
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 102
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 103
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 104
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 105
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 106
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 107
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 108
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 109
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 110
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 111
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 112
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 113
Tehnici de Lucru în Desen și Pictură de-a Lungul Timpului - Pagina 114

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de Lucru in Desen si Pictura de-a Lungul Timpului.doc

Alții au mai descărcat și

Educatia Artistico-Plastica

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Importanta abordarii acestei teme deriva din importanta frumosului pentru viata.Culoarea este esentiala...

Formarea Priceperilor si Deprinderilor Practice in Invatamantul Prescolar

ARGUMENT PSIHOPEDAGOGIC Vârsta preşcolară este fără îndoială temelia educativă a întregii vieţi . Datorită vârstei mici educaţia capătă la...

Plan de Dezvoltare Personala pentru un Elev cu Grave Probleme de Stima de Sine

Date de identificare: Numele: Varsta: 11 ani Scolarizarea: clasa a IV-a Unitatea de invatamant: Liceul National „ Mihai Eminescu”, Iasi...

Educația Estetică

Educatia estetica reprezinta „activitatea de formare – dezvoltare a personalitatii umane prin intermediul frumosului din arta, societate, natura,...

Educatia Permanenta

1. Aspecte generale legate de educatia permanenta Dezvolatarea intro proportie geometrica a volumului de cunostinte in domeniile stiintei ,...

Educatia Estetica

Educatia reprezinta obiectul de studiu specific pedagogiei care vizeaza activitatea de formare - dezvoltare a personalitatii umane, avand ca...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Pedagogie

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE Definiţii ale educaţiei (prof. Dr. Petru Lisievici) Un domeniu atât de complex precum este educaţia poate...

Ai nevoie de altceva?