Text Argumentativ

Imagine preview
(6/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Text Argumentativ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bradatan Ionut

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Pedagogie, Romana

Extras din document

Cursul optional Textul argumentativ se adreseaza elevilor de clasa a X-a, liceu, indiferent de filiera sau de profil, propunându-si sa aprofundeze, în contextul modelului comunicativ-functional caruia i se subsumeaza disciplina limba si literatura româna, cea de-a treia dintre competentele generale mentionate în programa scolara: argumentarea scrisa si orala a unor opinii în diverse situatii de comunicare.

Într-o perspectiva largita, necesitatea unui astfel de curs e data, pe de-o parte, de realitatea îngrijoratoare a deteriorarii evidente a limbii române utilizate de absolventii de gimnaziu, atât în comunicarea orala, cât mai ales în cea scrisa. Pe de alta parte, cursul vine în întâmpinarea nevoii reale a elevilor de a-si cultiva competentele de comunicare scrisa, într-o societate în care textului scris i se acorda o importanta sporita prin însasi diversificarea modalitatilor de interrelationare umana (Internet, posta electronica, mesaje telefonice etc.) A fi un bun comunicator presupune, deci, pe lânga reale abilitati de comunicare orala, si capacitatea de a formula nuantat si precis mesajul în scris, adaptându-l specificului situatiei de comunicare, utilizând eficient resursele persuasive (conative) ale limbajului.

În sens restrâns, necesitatea acestui curs optional e data de nevoia de a modela unitar deprinderile de argumentare logica ale elevilor. Dificultatile cu care ei se confrunta în structurarea coerenta a unui demers interpretativ, stângaciile lor în formularea, respectiv în sustinerea unui punct de vedere personal – legat de textele studiate sau de o problematica mai larga – se datoreaza atât lipsei de exercitiu, cât si, foarte adesea, absentei unor modele argumentative eficiente.

Acest curs optional îsi propune sa familiarizeze elevul cu întregul „instrumentar” al argumentatiei (structuri si tehnici argumentative în texte literare si nonliterare, tipuri de argumente, verbe evaluative, adverbe de mod / predicative ca marci ale subiectivitatii evaluative, cuvinte cu rol argumentativ; structuri sintactice în argumentare etc.), prin analiza unor texte argumentative – literare si nonliterare – si prin practicarea exercitiului de redactare. Se urmareste, astfel, actualizarea valorilor si a atitudinilor mentionate în programa scolara: stimularea gândirii autonome, reflexive si critice în raport cu diversele mesaje receptate, formarea unor reprezentari culturale privind evolutia si valorile literaturii române, cultivarea unei atitudini pozitive fata de comunicare si a încrederii în propriile abilitati de comunicare, abordarea flexibila si toleranta a opiniilor si a argumentelor celorlalti, dezvoltarea interesului pentru comunicarea interculturala.

Prin temele de argumentare diverse pe care le poate aborda, cursul optional Textul argumentativ constituie cadrul teoretic în interiorul caruia se cristalizeaza un demers reflexiv personal, coerent, bine articulat, care implica si numeroase competente de transfer. Crearea deschiderilor inter- si transdisciplinare prin propunerea unor subiecte de redactare variate include în perimetrul scolar preocuparile particulare ale elevilor si largeste sfera lor de interes, incluzând o larga problematica socio-umana, culturala, literara.

De asemenea, cursul optional Textul argumentativ vizeaza formarea si consolidarea unor valori si atitudini ( precum: spirit critic, toleranta fata de opiniile si optiunile celorlalti, discernamânt, capacitatea de a lua decizii în functie de evaluarea corecta a unei situatii si de argumentarea punctului de vedere personal etc.) legate nu numai de raportarea elevilor la textul literar sau nonliterar, ci si de atitudinea lor fata de realitatile curente, fata de probleme morale si sociale cu care se pot confrunta zilnic. Se urmareste, astfel, responsabilizarea tinerilor în procesul de formare a propriei personalitati, în adoptarea unui sistem solid de valori care sa le ghideze coerent comportamentul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Text Argumentativ.doc

Alte informatii

Programa pentru curs optional