Proiect didactic AVAP clasa pregatitoare - 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect didactic AVAP clasa pregatitoare - 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Pictura

Extras din document

PROPUNĂTOR:

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR:

DATA: 29.11. 2017

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 8, Suceava

CLASA: Pregătitoare "Ștrunfii fericiți"

ARIA CURRICULARĂ: Arte și tehnologii

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice

UNITATEA TEMATICĂ: Noi suntem români

SUBIECTUL: 1 Decembrie - Ziua Națională a României

TIPUL DE LECȚIE: formare de priceperi și deprinderi

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată (AVAP, CLR, MM)

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: cultivarea sentimentului patriotic prin îmbogățirea cunoștințelor istorice, precum și consolidarea unor abilități practice specifice vârstei utilizând tehnici învățate

COMPETENȚE GENERALE:

AVAP

1.Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare

2. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici elementare diverse

CLR

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare

4. Redactarea de mesaje îndiverse situații de comunicare

MM

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:

AVAP

1.3. Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual

2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar

2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale, în aplicații simple, specifice artelor vizuale

2.5. Exprimarea utilității obiectelor realizate prin efort propriu

CLR

1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în comtexte de comunicare cunoscute

2.2. Transmiterea unor informații referitoare la sine și la universul apropiat, prin mesaje scurte

4.1.Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate

4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare

MM

2.1. Cântarea în colectiv, asociind mișcarea sugerată de text

OBIECTIVELE OPERAȚIONALE:

La sfârșitul activității didactice, elevii vor fi capabili:

- O1 - să identifice simbolurile naționale (drapel, stemă, imn, costum popular românesc) manifestând respect față de acestea;

- O2 - să identifice materialele de lucru necesare realizării lucrărilor;

- O3 - să respecte etapele de lucru în realizarea lucrărilor practice;

- O4 - să mânuiască corect instrumentele de lucru;

- O5 - să decupeze corect după contur părțile componente ale costumului popular;

- O6 - să ansambleze pe siluetă materialul decupat (prin lipire);

- O7 - să decoreze siluetele dovedind creativitate și originalitate.

STRATEGII DIDACTICE:

- Metode și procedee: conversația, explicația, observația, demonstrația, exercițiul, munca independentă, Turul galeriei

- Mijloace de învățământ: laptop și videoproiector pentru materialul pptx și asigurarea fondului muzical, ecusoane, planșa România, hârtie colorată, carioci, foarfece, lipici, siluete românași/româncuțe, bețe pentru frigărui, pamblică Tricolor, planșă demonstrativă, bucată de polistiren, stegulețe

- Modalități de organizare a activității: frontal, individual

RESURSE PROCEDURALE

- temporale: 45 min.

- umane: 33 elevi

- spațiale: sala de clasă

- Forme si tehnici de evaluare: observația, analiza produselor realizate

RESURSE BIBLIOGRAFICE

- Programa școlară aprobată de Ministerul Educației Naționale pentru Arte vizuale si abilitati practice, Limbă și comunicare, Muzică și mișcare clasa pregătitoare, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03. 2013.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect didactic AVAP clasa pregatitoare - 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei.docx