Tehnicile Picturii - Presarea

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Tehnicile Picturii - Presarea.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Pictura, Pedagogie

Extras din document

DATA: 28.03.2014

CLASA: a II – a E

ÎNVĂŢĂTOR: Zaharov Daniela

ARIA CURRICULARĂ: Arte

DISCIPLINA: Educaţie plastică

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Tehnicile picturii

SUBIECTUL: Culorile primăverii

TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ :

3.1. -să realizeze pete de culoare folosind tehnici specifice picturii;

3.2. -să realizeze compoziţii decorative şi compoziţii plastice folosind elemente de limbaj plastic studiate;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

OO 1 – să obţină pata picturală prin aplicarea culorii umede şi apoi îndoirea foii de desen; OO 2 – să sugereze forme naturale, prin intervenirea cu o tuşă de penel asupra formelor obţinute; OO 3 – să compare lucrările, evidenţiind calitatea obţinerii petei picturale; OO 4 – să lucreze ordonat şi curat;

RESURSE:

a. metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul plastic, observaţia;

b. materiale: foi, acuarele, pensoane, planşe;

c. forme de organizare: frontală, individuală;

FORME DE EVALUARE: observarea curentă, aprecierea verbală, chestionarea orală, proba practică, evaluarea reciprocă;

BIBLIOGRAFIE:

- Educaţia plastică în învăţământul primar – Sugestii metodice pentru învăţători, Rotaru Maria, Dumbravă Maria, Editura ,, Gheorghe Cârţu Alexandru”, Craiova, 1996

- Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică, Ioan Nicola, Domnica Farcaş, E.D.P., Bucureşti, 1993

- Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 2004

Etapele lecţiei OO. Actvitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Resurse Forme de evaluare

Met. și proc. Materiale Forme de org.

1. MOMENT ORGANIZATORIC

2 minute

Se pregătesc planşele şi materialele necesare orei de educaţie plastică.

Verifică dacă au ceea ce le trebuie pentru această lecţie.

Conversaţia

Frontală

2. ACTUALI

ZAREA CUNOŞ

TINŢE

LOR

3 minute

Verific oral , pe baza unor planşe, câteva noţiuni plastice însuşite anterior:

- Care sunt culorile principale?

- Dar cele secundare?

- Cum se obţin ?

- Cum se numesc albul şi negrul?

- Când le folosim?

- Care sunt culorile calde?

- Dar cele reci?

- Cum obţinem nuanţele?

Răspund la întrebări pe baza cunoştinţelor acumulate în orele de educaţie plastică. Observă planşele prezentate şi indică elementele plastice.

- R, G, A;

- O, V, Vi;

- …prin amestecul culorilor principale;

- …nonculori;

- ..când dorim să închidem sau să deschidem o culoare;

- R, G, O;

- A, V, Vi;

- …amestecând culorile vecine în ,,Steaua culorilor”;

- R – V, A – O, G – Vi;

- …prin amestecul culorilor complementare;

- …folosind multă culoare şi mai puţină apă;

- …cu mai puţină culoare şi mai multă apă;

Conversaţia

Explicaţia

Conversaţia

Frontală

Chestionare orală

Apreciere verbală

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnicile Picturii - Presarea.docx