Toate proiectele din domeniul Psihologie

 • Interviul motivational

  FĂRĂ MOTIVAȚIE, NU EXISTĂ TRANSFORMARE Motivația, ca fenomen psihic, și-a câștigat în timp atenția cuvenită, astfel încât acum se recunoaște faptul că nu se poate vorbi de activitate sau acțiune umană fără a lua în calcul și motivul pentru care au fost săvârșite acestea. De fapt, atunci când spunem că am înțeles de ce cineva s-a comportat într-un anumit fel înseanmă că am deslușit motivul acțiunii sale. Transformarea personală presupune efort și acțiuni îndreptate în direcția renunțării la...

 • Participarea in organizatie

  INTRODUCERE Când omul participă, descoperă că actele sale au un sens, că atitudinile sale sociale sunt înțelese de alții, iar contactele sale sunt apreciate. Participarea afectează profund personalitatea umană, punându-i în mișcare valorile esențiale (Allport, 1945). Participarea este un cuvînt folosit adesea în zilele noastre; ea are înțelesuri variate în contexte diferite. În cazul muncii în comunitate, participarea înseamnă că întreaga comunitate, inclusiv cei care de obicei nu se...

 • Efectul imediat al literaturii asupra trasaturilor de personalitate

  Abstract Cercetarea prezentă are ca obiectiv surprinderea efectului pe care literatura îl poate avea asupra personalității cititorilor, dar și efectul secundar prin producerea anumitor schimbări la nivel emoțional. Ipotezele formulate și demersul metodologic au fost realizate având ca reper studiul realizat de Djikic, Oatley, Peterson și Zoeterman (2009). La studiu au participat 30 de persoane, ulterior în prelucrarea datelor au fost folosite răspunsurile oferite doar de 29 dintre...

 • Evaluare initiala Grupa Mare

  Evaluarea initială pe care am realizat-o la inceputul semestrului I, an școlar 2018- 2019, respectiv în perioada 10.09.2018 - 21.09.2018 a avut drept scop evaluarea cunoștințelor , priceperilor și abilităților dobândite, socializarea copiilor în cursul anului școlar anterior. Altfel spus, a fost o evaluare a gradului de dezvoltare al copiilor în raport cu tematica parcursă. Evaluarea initială stabilește nivelul de pregătire a preșcolarilor în momentul inițierii unui anumit program, acesta...

 • Copiii cu frati vs copiii singuri la parinti

  1.Premise teoretice Modelele de învățare socială susțin faptul în cazul copiilor cu frați există câteva tipuri de experiențe de învățare care pot fi utile în relațiile lor din afara familiei (Parke & Buriel, 1998). Prin interacțiunile cu frații, copiii învață despre ei înșiși precum și despre alții, cu implicații în dezvoltarea cognitivă și emoțională a copiilor, în competența generală psihosocială, precum și în capacitatea de a interacționa eficient cu cei din jur (Brody, 1998). În...

 • Conceptul gindirea pozitiva

  Conceptul gîndirea pozitivă Gândul este cea mai puternică forță de pe pământ. El este cea mai puternică armă din arsenalul unui yoghin. Gândurile constructive transformă, înnoiesc și modelează. Nimic nu exprimă mai bine atitudinea unui ins față de viață decît felul în care el percepe lumea și realitatea. Faptul că un om este un optimist incorigibil sau că pentru un fleac crede că vine sfîrșitul lumii, nu se datorează numai circumstanțelor exterioare. Mai mare importanță o are interpretarea...

 • Proiect de interventie - Psihologia sanatatii

  Poluarea - efecte la nivelului cogniției și comportamentului Poluarea aerului este o toxină din mediul înconjurător care conține un mixt complex de materii, gaze, metale și compuși organici. Poluarea particulelor este implicată puternic în apariția morbidității și mortalității cardiopulmonare și rămâne o problemă de interes global care afectează sănătatea și care poate fi modificată (Mills NL et al. 2009, Brook RD, et al. 2010)1,2. În multe regiuni ale lumii, indivizii sunt expuși la...

 • Relatia dintre cognitiile irationale si stima de sine in alegerea carierei la adolescenti

  A lua o decizie în domeniul carierei înseamnă a alege o soluție de orientare școlară și profesională din mai multe variante posibile. Această alegere poate valorifica potențialul existent sau poate duce pe un drum greșit, un drum spre eșec profesional și social. Procesul de luare a deciziei nu se desfășoară întotdeauna logic, pe baza raționamentelor inductive sau deductive. Natura umană implică utilizarea unei strategii „psiho-logice” în cadrul căreia alegerea se face pe baza experienței, a...

 • Program de stabilire a coeziunii grupale si a relatiilor interpersonale pozitive in cadrul grupelor de adolescentii

  Ansamblu uman structurat sau grupul social care este prezent în viața fiecarei persoane, poartă un rol important și denotă un impact major în dezvoltarea personalității. Colectivele de elevii sau grupurile școlare au între ele o interacțiune care este legată nu doar de procesul de învățămînt și de respectarea regulamentelor de ordine interioară impuse legal într-o instituție, dar și de dezvoltarea integră a personalității în parte, precum și de socializarea persoanei începînd cu clasele mici...

 • Psihologia sanatatii

  Manageri de proiect: Durata de desfășurare: 15 februarie-15 mai 2016 Proiectul de față își propune să aducă la cunoștință problematică stresului la nivelul organizațiilor și potențiale strategii de coping care ar putea fi implementate în mediile corporatiste. În zilele noastre, odată cu dezvoltarea societății și cu progresul tehnologic, oamenii sunt nevoiți să se confrunte cu noi solicitări și cu cerințe variate, fapt ce contribuie la creșterea nivelului de stres. În ceea ce privește...

 • Plan de consiliere a unui copil cu parinte plecat la munca in strainatate

  Studiu de caz: Criză de identitate- plan de intervenție individual (Numele autorului este confidențial) DESCRIEREA PROBLEMEI Elevul M.M. din clasa a VII-a, de la o școală din mediul urban prezintă deficiențe de adaptare și integrare socială, reflectată fiind această situație printr-o criză de identitate și agresivitate exprimată față de grupul de copii de la școală. OBIECTIVE a)determinarea cauzelor b)eliminarea cauzelor c)propunerea unui proiect educativ de intervenție ABORDAREA...

 • Tulbularile anxioase

  Ce sunt tulburarile anxioase ? Tulburarile anxioase cuprind acele tulburari care au in comun frica excesiva si anxietatea precum si perturbarile de comportament asociate. Frica reprezinta raspunsul emotional la un pericol. Evident, aceste doua stari se suprapun dar sunt si diferite, frica fiind mai frecvent asociata cu cresteri rapide ale stimularii vegetative, necesara in situatii de lupta sau fuga, cu alte cuvinte de pericol imediat, si un comportament de salvare, iar anxietatea se...

 • Cercetare sociometrica realizata asupra unui departament de resurse umane

  Înțelegerea și cunoașterea grupurilor de muncă permite coordonarea eficientă a acestora, orientarea membrilor în direcția dorită, optimizarea relațiilor funcționale și repoziționarea membrilor. Tehnicile de examinare a grupurilor sunt necesare în diverse contexte sociale: - necesitatea conturării unui profil psihosocial al grupului de muncă; - identificarea culturii de grup; - nevoia de stimulare a grupului și de sporire a gradului de participare a membrilor la activitatea profesională; -...

 • Influenta genului asupra stilul de comunicare

  Rezumat Scopul acestei cercetări este de a analiza stilul de comunicare, pentru a observa dacă există diferențe între stilul de comunicare al bărbaților și cel al femeilor. Eșantionul pe care am lucrat a fost constituit din 90 de subiecți, dintre care 45 bărbați și 45 femei, cu vârste cuprinse între 20 si 30 de ani. Instrumentul utilizat a fost chestionarul de “Analiză a Stilului de Comunicare”cu 60 de itemi și răspunsuri dihotomice de tipul A/F. Studiul a fost structurat pe sistemul...

 • Raport psihologic

  1. Date de identificare ale subiectului: Mariana Pop în vârstă de 44 de ani este funcționară la C.E.C. Este divorțată de 5 ani și locuiește cu fiul ei de 20 de ani în Cluj-Napoca. 2. Întrebarea de referință pentru care se face evaluarea psihologică: Evaluarea subiectului, Mariana Pop a fost cerută de fiul ei în vederea stabilirii unui diagnostic în urma manifestărilor psihopatologice. 3. Teste administrate: Pentru stabilirea unui diagnostic au fost administrate următoarele teste:...

Pagina 1 din 40