Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică

Proiect
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 34831
Mărime: 248.25KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Fratiman Livia
UNIVERSITATEA ANDREI SAGUNA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA

Cuprins

CUPRINS 3

INTRODUCERE 5

PARTEA I – ASPECTELE TEORETICE ALE CERCETĂRII

CAPITOLUL I: ŞCOLARUL MIC

1.1. CARACTERIZARE GENERALĂ :

1.1.1 Trăsături de specificitate ale şcolarului mic 11

1.1.2 Copilul şi familia 14

1.1.3 Copilul şi realitatea socială 15

1.2. MODELELE EDUCATIVE :

1.2.1 Model familial 16

1.2.3 Comparaţie privind modelele educative între Centrul

de Plasament şi Şcoală de masă 21

1.3. RELAŢIA ADAPTARE-FRUSTRARE-AGRESIVITATE

1.3.1- Definirea conceptelor şi relaţia dintre ele 25

CAPITOLUL II : PROBLEMATICA AGRESIVITĂŢII ÎN PSIHOLO-

GIE, PSIHOPEDAGOGIE ŞI PSIHOPATOLOGIE

2.1. NORMALITATE ŞI DEVIANŢĂ ÎN CONDUITA SOCIALĂ :

2.1.1 Definirea conceptelor normalitate, devianţă 34

2.1.2 Profilul personalităţii deviantului 36

2.2. AGRESIVITATE ŞI COMPORTAMENT AGRESIV :

2.2.1 Agresivitatea – prezentare generală ...... 38

2.2.2Teorii explicative ale funcţionalităţii agresivităţii 43

2.3. FORMELE DE MANIFESTARE ALE AGRESIVITĂŢII :

2.3.1 Fenomene-simptom de manifestare 45

1)Excitabilitatea 45

2)Impulsivitatea 45

3)Propulsivitatea 45

4)Violenţa 45

5)Comportamente aberante ... 45

2.3.2 Agresivitatea verbală 49

1) Calomnia 49

2) Denigrarea 49

3) Ironia 49

4) Sarcasmul 49

2.4. AGRESIVITATEA ÎN CADRUL GRUPULUI :

1) Ocuparea şi apărarea unor părţi ale spaţiului 49

a) teritoriul individual 49

b) distanţa individuală 49

2) Disputarea obiectelor 49

3) Rivalitatea 50

4) Agresivitatea explorativă 50

5) Agresivitatea educativă 50

6) Concurenţa 50

7) Reacţia de respingere a anormalului 50

8) Agresivitatea verbală 50

CAPITOLUL III : COMPORTAMENTUL AGRESIV CA FORMĂ DE

ADAPTARE ŞI COMPENSARE A FRUSTRĂRII

3.1. Agresivitatea – comportament de adaptare 52

3.2. Comportamentul agresiv – formă de contra-reacţie la

frustrare 56

PARTEA A-II-A – ASPECTELE PRACTICE ALE CERCETĂRII

CAPITOLUL IV : METODOLOGIA CERCETĂRII

4.1. Obiectivele cercetării 66

4.2. Ipotezele cercetării 68

4.3. Organizarea activităţii de cercetare 69

4.4. Metode şi tehnici de cercetare 71

CAPITOLUL V : PRELUCRAREA DATELOR CERCETĂRII 75

CAPITOLUL VI : CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 101

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 106

Extras din document

INTRODUCERE

Societatea asigură individului cadrul dezvoltării personalităţii sale, modele de gândire ( mentalităţi ) şi de comportament, relaţii interpersonale şi mijloace de trai, toate acestea reunite într-un ansamblu unitar, într-un sistem foarte bine organizat prin care individul devine dependent de cadrul social.

Viaţa individuală, ca şi cea comunitară sunt într-o măsură foarte mare influenţate de societate, astfel încât individul poartă pecetea modelelor socio-culturale cărora el le aparţine. Prin aceste modele, mai mult sau mai puţin interiorizate de individ, el se adaptează cerinţelor societăţii.

Dar, aşa cum societatea prin intermediul sistemului de valori ale modelului socio-cultural contribuie la formarea şi menţinerea personalităţii umane în limitele unor tipare specifice, în egală măsură omul – prin acţiunile, deciziile şi conduitele sale – poate influenţa societatea.

Modelele socio-culturale oferite de societate sunt foarte importante mai ales pentru copiii a căror personalitate este în formare. În acest sens un rol deosebit revine familiei care reprezintă primul mediu social de contact al copilului şi, totodată, primul model de cultură şi educaţie. Ori, astăzi a crescut foarte mult numărul familiilor dezorganizate, al copiilor străzii, pierind modelele sociale, culturale şi morale pozitive, primând – ca atare – cele negative, adoptându-se, în final, agresivitatea ca formă de adaptare.

Pe acest fond au loc următoarele aspecte :

1) o mare schimbare în perioada şcolarităţii mici, schimbare determinată de aşa-numita “perioadă de criză”, perioadă de referinţă pentru dezvoltarea generală, “seculară” ( numită de Tunner ) a copilului, însoţită de caracteristicile specifice vârstei ( dezvoltare psiho-socială, dezvoltare cognitivă, morală ), pe de o parte, iar pe de altă parte, aspectele mai “fragile” din personalitatea copilului sau a familiei de apartenenţă în aceste perioade de trecere, de “criză” ( morale, concepţie despre lume şi viaţă, etc. );

2) se formează structuri de comportament, structuri morale, mentalităţi.

Toate aceste aspecte enumerate anterior determină formarea şi dezvoltarea agresivităţii şi a comportamentului agresiv, constituind, totodată, motivele alegerii temei.

Tot în rândul motivelor aş mai putea adăuga şi interesul şi curiozitatea privind modul de manifestare al agresivităţii la copilul de vârstă şcolară mică privat de prezenţa unei familii şi ţinut în diverse instituţii ( case de copii, centre de plasament, etc. ). În aceste instituţii de educaţie, diferitele tipuri de agresivitate se manifestă pregnant.

Prin urmare, în viaţa socială există o creştere a agresivităţii. Această problemă a agresivităţii – fie că este vorba de acţiuni colective sau individuale – preocupă în cel mai înalt grad contemporaneitatea.

La nivel social-global există studii de sociopsihobiologie care estimează că secolul în care trăim este saturat în frustrări şi agresivitate.

Aceasta este dată de înmulţirea fără precedent a surselor cu potenţial generator, sensibilizator şi declanşator al unor trăiri disconfortante pentru individ şi comunitate. Cerinţele adresate omului, în general, vis-à-vis de mecanismele sale adaptative se multiplică şi solicită consumuri uriaşe de energie. Ca atare, decompensările emoţionale sunt frecvente, iar aceasta reclamă asistenţă terapeutică şi educaţională specializată.

Fiecare secol generează fricile sale. Astfel, OSCAR MOORE scria despre bolile contemporaneităţii, despre frustrările pe care le generează şi, în consecinţă, despre comportamentele de adaptare. Ca atare, putem afirma că nu cunoaştem felul societăţii în care noi trăim. Panica morală se ridică la violenţă, crimă, la denigrarea şi dezintegrarea familiei. Oamenii de ştiinţă constată că mulţi cred că lumea este un loc pentru care merită să te baţi. Dar problema este cât de bine putem duce “bătălia”, cât de bine ne putem adapta în această lume.

Problemele adaptative, generate de îmbibarea în frustrări, anxietăţi şi agresiuni a perioadei de timp pe care o trăim se datorează şi accelerării fără precedent a schimbărilor din mediul natural, dar, mai ales, social la toate nivelurile vieţii.

În consecinţă, asistăm la dezechilibre existenţial-funcţionale în plan intern-subiectiv şi extern-comportamental, la dezordini biopsihologice, la sindroame de inadaptare, la comportamente alienate, antisociale şi agresive.

Capitalismul modern şi transformările moderne, cu care ne confruntăm în ultimul timp, au condus la schimbarea tiparelor de muncă şi de comportament, ceea ce a atras după sine insecuritatea şi grija zilei de mâine. Ca atare, oamenii, indiferent de vârstă, se confruntă tot mai mult cu testări şi figuri autoritare producătoare de frustrări. Efectele defavorabile ale acestor aspecte se resimt în modificarea echilibrelor socio-adaptative, în creşterea prevalenţei stărilor de tensiune mintală, agresiuni psiho-somatice cu efecte dezadaptative, maladaptative, inadaptative, în planul întregii evoluţii a fiinţei umane.

Agresiunile cresc în permanenţă ca frecvenţă, fapt ilustrat de atacuri fizice, violuri, incest, în care sunt cuprinşi deopotrivă adulţi şi copii, fapt ce conduce la o rată crescută a stress-ului posttraumatic, la o serie de frustrări. Efectele frustrării asupra adaptării socio-umane tind să capete, în ultimul deceniu, o formă cu totul particulară în centru şi estul Europei.

În România, după anul 1990, fenomenele discutate sunt generate de modificările de mari proporţii a echilibrelor de la toate nivelurile vieţii şi organizării sociale. Ele apar ca o consecinţă a perturbării ordinii obişnuite a lucrurilor şi ritmurilor de viaţă, a climatului ambiental-familial…

Schimbările sociale mari ( şomaj, greve, schimbarea tiparelor de viaţă, etc. ) se soldează cu întreruperea comportamentelor umane individual organizate şi cu distrugerea optimismului şi speranţei. Ele conduc la violenţă şi agresiune

( DOLLARD ). Acest model de realitate evidenţiază un tip de discrepanţă care a furnizat modificări cognitive, surescitare, conducând la violenţă, agresivitate, supărare, lipsă de speranţă ( SPIELBERGER ).

Neputinţa, dezorganizarea, întreruperea, acestea afectează sistemele emoţionale şi motivaţionale ale oamenilor iar ele operează semnificativ în cadrul sistemelor de personalitate (MANDLER & WATSON). În permanenţă ne confruntăm cu situaţii emoţionale periculoase, definite ca alterare bruscă în câmpul forţelor sociale în care există individul, astfel încât se schimbă expectaţiile lui faţă de sine însuşi şi faţă de relaţiile sale cu alţii.

Cercetând fenomenele în zona mai specială a delincvenţei juvenile, putem dobândi răspunsuri deosebit de semnificative. Agresivitatea, sub miile ei faţete, este pretutindeni în raporturile delincventului cu lumea, ilustrând, în fond, indiferenţa sa afectivă în raport cu celălalt individ ca fiinţă omenească.

Vă întrebaţi, probabil, de ce raportul şcolaritate mică – agresivitate ? Vă răspund : deoarece şcolaritatea mică reprezintă o perioadă de modelare şi formare a personalităţii adulte, acum se poate interveni cu succes în acest sens.

Preview document

Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 1
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 2
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 3
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 4
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 5
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 6
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 7
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 8
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 9
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 10
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 11
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 12
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 13
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 14
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 15
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 16
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 17
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 18
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 19
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 20
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 21
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 22
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 23
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 24
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 25
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 26
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 27
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 28
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 29
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 30
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 31
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 32
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 33
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 34
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 35
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 36
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 37
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 38
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 39
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 40
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 41
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 42
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 43
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 44
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 45
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 46
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 47
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 48
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 49
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 50
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 51
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 52
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 53
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 54
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 55
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 56
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 57
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 58
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 59
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 60
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 61
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 62
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 63
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 64
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 65
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 66
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 67
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 68
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 69
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 70
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 71
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 72
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 73
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 74
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 75
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 76
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 77
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 78
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 79
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 80
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 81
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 82
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 83
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 84
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 85
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 86
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 87
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 88
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 89
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 90
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 91
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 92
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 93
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 94
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 95
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 96
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 97
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 98
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 99
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 100
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 101
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 102
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 103
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 104
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 105
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 106
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 107
Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Agresivitatea - Forma de Adaptare si Contra-Reactie la Frustrare la Copiii Institutionalizati de Varsta Scolara Mica.doc

Alții au mai descărcat și

Cadrul violenței școlare în România - școala între instanță de educare și mediu favorizant pentru violență

I INTRODUCERE Violenţa în şcoli este un fenomen care frământă toate societăţile şi se produce la toate şcolile de diferite niveluri, spectrul ei...

Nivelul de depresie al persoanelor private de libertate vs. persoane libere

INTRODUCERE Din punctul meu de vedere, depresia este o tulburare foarte gravă, căreia nu i se acordă atenția necesară, având în vedere că numărul...

Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare

Introducere Societatea contemporană este caracterizată de două tendinţe contradictorii, pe deoparte mediul social protejează individul, iar pe de...

Violența școlară - violența profesor-elev

CAPITOLUL 1 DEVIANŢA ŞCOLARĂ- ABORDARE GENERALĂ 1.1. Delimitarea conceptului de devianţă şcolară Devianţa şcolară este un fenomen care se...

Particularitățile Tulburărilor de Comportament la Preadolescenții Deficienți Mintali

INTRODUCERE În urma activităţii desfăşurate în cadrul Complexului Social al Copilului cu Handicap Hunedoara, în care sunt ocrotiţi copii cu...

Influența desenelor animate asupra comportamentului agresiv al copiilor

În societatea contemporană copilul preșcolar ia contact tot mai strâns cu mediul de grădiniță, diferit de cel familial și, în același timp ia...

Studiul fenomenelor deviante pe categorii de vârstă, sex și medii sociale

1. DELINCVENTA CA FORMA DE DEVIANTA SOCIALA Delincvenţa este o formă de devianţă socială negativă, definită adesea şi prin termenii de...

Violența în Familie

1. Violenta 1.1 Concepte generale Conceptul acoperă, atât în reglementările juridice, cât şi în practică, grade diferite de vizibilitate şi de...

Te-ar putea interesa și

Predominanța agresivității între centrul de plasament și modelul familial

PREDOMINANTA AGRESIVITATII INTRE CENTRUL DE PLASAMENT SI MODELUL FAMILIAL CAPITOLUL I . INTRODUCERE Societatea asigura individului cadrul...

Ai nevoie de altceva?