Asistența Maternală a Copiilor cu Autism

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 29010
Mărime: 303.85KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Argumentul 4

CAPITOLUL I

AUTISMUL. PERSPECTIVE TEORETICE

I.1. Definiri conceptuale. 6

I.2. Cauze ale apariţiei autismului 10

I.3. Simpatologia autismului 11

I.4. Diagnosticul patologiei autiste 17

I.5. Tratamentul şi evoluţia copilului cu autism 19

I.5.1. Limbajul şi comunicarea copiilor cu autism 22

I.5.1.1.Aspecte generale legate de comunicarea şi limbajul copiilor cu autism 23

I.5.1.2.Dificultati specifice de comunicare 25

I.5.1.3.Tulburările de limbaj propriu-zise 26

I.5.2. Teorii reprezentative autismului 28

CAPITOLUL II

ASISTENŢA MATERNALĂ. PERSPECTIVE TEORETICE

II.1.Asistenţa maternală. Definiri conceptuale 30

II.2.Profesia de asistent maternal. Criterii şi etape ale atestării 31

II.2.1. Evaluarea iniţială a asistentului maternal 34

II.2.2. Procesul de pregătite a asistentului maternal profesionist 35

II.2.3. Atestarea asistentului maternal profesionist 36

II.2.4. Plasarea şi îngrijirea copilului la asistentul maternal profesionist 37

II.2.4.1. Procesul de potrivire 37

II.2.4.2. Rolul şi responsabilităţile asistentului maternal profesionist 39

II.2.4.3. Decizia de plasament/încredinţare 40

II.2.4.4.Mutarea propriu zisă a copilului la asistentul maternal profesionist 41

II.2.5. Urmărirea plasamentului/încredinţării 42

II.3. Copilul persoană atestată 44

II.3.1. Identificarea copilului care beneficiază de serviciile de plasament/încredinţare 44

II.3.2. Nevoile de bază ale copilului care beneficiază de serviciile de asistentă maternală 44

II.4. Teorii representative asistenţei maternale 46

II.4.1. Teoria îngrijirii 46

II.4.2. Teoria ataşamentului 47

II.4.3. Teoria identităţii 48

CAPITOLUL III

ASPECTE LEGISLATIVE

III. Legislaţie 49

CAPITOLUL IV

ASPECTE METODOLOGICE ALE TEMEI

IV.1. Scopul cercetării 52

IV.2. Obiective şi ipoteză 52

IV.3 Metode şi tehnici folosite 52

IV.4.1. Tehnica documentării în asistenţa socială 53

IV.4.2. Tehnica studiului de caz 53

IV.4.3. Metoda observaţiei 54

IV.4.4. Metoda interviului 54

CAPITOLUL V

ANALIZA REZULTATELOR CERCETĂRII

V.1. Prezentarea şi analiza studiilor de caz ale copiilor ocrotiţi de asistenţi maternali profesionişti 58

V.2. Prezentarea şi analiza studiilor de caz ale copiilor din Centrul de

Plasament 70

Concluzii finale 102

Anexe 104

Bibliografie 105

Extras din document

ARGUMENT

Încredinţarea copilului la un asistent maternal este o masură de protecţie de tip familial realizată în interesul superior al copilului aflat în dificultate. Prin această măsură de protecţie copilul este ocrotit în cadrul unei familii, alta decât cea biologică, de către o persoana special selectată şi pregătită în acest scop.

Plasarea copiilor în afara propriei lor familii este un fenomen complex. Pentru plasarea copiilor trebuie luate în considerare nevoile şi personalitatea copiilor plasaţi.

Am ales această temă deoarece consider că acesti copii cu autism necesită mai multă atenţie, mai mult sprijin din partea societăţii, din partea persoanelor specializate. Din păcate, aceşti copii trăiesc într-o lume aparte, nu pot comunica şi relaţiona cu cei din jurul lor ,fără ajutorul unor specialişti, a unor îngrijiri speciale. De multe ori anormalităţile comportamentale sunt observabile de la cele mai fragede vârste. Dacă în primele luni de viaţă copilul autist are un comportament normal, treptat el îşi pierde interesul faţă de mediul în care trăieşte, se închide în sine. În funcţie de gradul handicapului,copilul răspunde din ce în ce mai puţin la stimulii exteriori

Copiii cu autism sunt uneori foarte sensibili şi pot reacţiona puternic la sunete, atingeri, mirosuri sau imagini. Aceşti copii se pot ataşa exagerat de unele obiecte, fac diferite mişcări stereotipe cum ar fi legănarea, răsucirea mâinilor. Însă sunt şi copii care au un comportament agresiv şi chiar automutilant.

Tema studiată şi analizată în această lucrare este ”asistenţa maternală a copiilor cu autism”. Motivele pentru care am ales această temă sunt diverse şi le voi prezenta succint în cele ce urmează. Ceea ce ma determinat să aleg acest subiect au fost cazurile de încredinţarea a copiilor cu autism , la asistenţi maternali profesionişti din Scânteia, judeţul Iaşi. Observând periodic persoane, întâmplări şi evenimente legate de subiectul asistenţei maternale , de modul cum sunt educaţi , îngrijiţi acesti copii, mi-am propus să aprofundez într-o cercetare elebotară pe această tematică. Am considerat problematica asistenţei maternale un subiect incitant, în acelaşi timp relevant pentru asistenţa socială. Scopul acestei lucrări este de a vedea dacă aceşti copii cu deficienţe sunt la fel de bine îngrijiţi, crescuţi ca nişte copii fără deficienţe.

În acest scop am realizat în primul capitol o documentare teoretică cu privire la autism , caracteristicile copiilor cu autism , la limbajul şi comunicarea cu aceşti copii, la tulburările acestor copii.

În capitolul doi am realizat o documentare teoretică, în care am clarificat noţiunea de asistent maternal profesionist, am descris ctiteriile şi etapele atestării , precum şi particularităţile copilului ca persoană asistată.

Într-un următor capitol al treilea am făcut precizări referitoare la principalele acte normative care reglementează asistenţa maternală şi protecţia copilului aflat în dificultate.

Capitolul al patrulea cuprinde noţiuni legate de metodologia cercetării. Datele studiului au fost culese prin metoda interviului şi tehnica studiului de caz , completate cu observaţia participativă şi documentarea teoretică. În ultima parte a lucrării respectiv capitolul al cincilea,am prezentat principalele concluzii rezultate în urma documentării şi cercetării empirice.

Copiii indiferent de starea lor de sănătate fie dobandită genetic fie apărută pe parcurs, reprezintă în esenţă viitorul societăţii în care trăim. Noi cei maturi, pentru rezultate cât mai eficiente avem datoria de a-i proteja şi de a le oferi sprijin şi condiţii optime în tot ceea ce fac.

Autismul este o boală destul de severă, care duce de multe ori la marginalizare , la respingere. Acest lucru se doreşte a fi evitat prin îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială, încercând să se evite pe cât posibil instiuţionalizarea.

CAPITOLU L I

AUTISMUL.PERSPECTIVE TEORETICE

I.1.Autismul Definiri conceptuale

Copiii pe care astăzi îi considerăm autişti sunt cunoscuţi de sute de ani, sub diferite denumiri, originea lor fiind învăluită în mister.

Autismul a apărut în conştiinţa opiniei publice în ultimii ani ca urmare a unor frecvente rapoarte ale Mass Mediei. Acestea reflectau o creştere a numărului de pacienţi cu autism ce necesitau tratament. Astăzi asistăm la o continuă cerere de servicii pentru persoanele care suferă de autism, la toate vârstele, indiferent de severitatea acestei boli.

Preview document

Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 1
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 2
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 3
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 4
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 5
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 6
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 7
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 8
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 9
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 10
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 11
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 12
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 13
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 14
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 15
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 16
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 17
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 18
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 19
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 20
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 21
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 22
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 23
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 24
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 25
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 26
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 27
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 28
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 29
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 30
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 31
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 32
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 33
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 34
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 35
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 36
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 37
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 38
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 39
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 40
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 41
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 42
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 43
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 44
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 45
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 46
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 47
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 48
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 49
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 50
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 51
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 52
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 53
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 54
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 55
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 56
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 57
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 58
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 59
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 60
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 61
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 62
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 63
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 64
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 65
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 66
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 67
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 68
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 69
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 70
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 71
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 72
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 73
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 74
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 75
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 76
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 77
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 78
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 79
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 80
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 81
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 82
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 83
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 84
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 85
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 86
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 87
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 88
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 89
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 90
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 91
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 92
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 93
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 94
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 95
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 96
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 97
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 98
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 99
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 100
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 101
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 102
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 103
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 104
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 105
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 106
Asistența Maternală a Copiilor cu Autism - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Asistenta Maternala a Copiilor cu Autism.doc

Alții au mai descărcat și

Modalități de îmbogățire a vocabularului deficienților mentali

I. LIMBAJUL VERBAL ( conexiuni şi funcţii ) Singura fiinţă care îşi reglează conştient relaţiile cu natura şi cu societatea este omul. La el nu se...

Reușita școlară și Anxietatea la Adolescenți

Introducere Actualitatea cercetarii. Anxietatea reprezintă o problemă foarte frecvent întîlnită în viaţa de zi cu zi. Aproximativ 25% din...

Respectul de sine și motivația la adolescenți. Relația cu părinții și necesitatea acesteia

Introducere Actualitatea temei. Copilul este începutul tuturor sensurilor umane, această ființă plăpândă, necesită o tratare delicată și un...

Comportamentul Deviant al Copiilor Proveniți din Centrele de Plasament

Capitolul I - Comportamentul deviant I.1. Ce este comportamentul deviant ? Una dintre problemele acute cu care se confruntǎ civilizaţia actualǎ o...

Specificul managementului în asistența maternală din Județul Galați

INTRODUCERE Psihologia copilului şi factorii care influenţează comportamentul acestora încă de la naştere a constituit subiect de cercetare pentru...

Studiu de caz - analiza personalității

DATE DE IDENTIFICARE : 1. Nume şi prenume : P. A. 2. Vârsta : 7 ani 3. Sex : bărbătesc 4. Naţionalitatea : română PREZENTAREA PROBLEMEI :...

Patologii complexe neuropsihice - autismul, sindromul Asperger - teorii tradiționale și moderne privind diagnosticul și terapia

INTRODUCERE "Să fii autist nu înseamnă să fii neuman. Însă înseamnă să fii un străin. Înseamnă că ceea ce este normal pentru mine, nu este normal...

Implicațiile Psihocomportamentale ale Copiilor Orfani și Abandonați Ajunși în Stradă

IMPLICAŢIILE PSIHOCOMPORTAMENTALE ALE COPIILOR ORFANI ŞI ABANDONAŢI AJUNŞI ÎN STRADĂ „Copiii străzii nu ajung şi pe strada copilăriei.”...

Te-ar putea interesa și

Studiu asupra Sistemului de Protecție Socială în România

INTRODUCERE În contextul inexistenţei unui consens privind termenul de "servicii sociale" utilizat la nivel european, mai ales în condiţiile în...

Caiet de practică - centrul de recuperare a copilului cu handicap sever Galata

I. DEFINIŢIE: C.R.C.H.S. „Galata” este un serviciu de tip rezidenţial, destinat reabilitării şi integrării sociale personalizate a copiilor cu...

Centru pentru Copii cu Autism

Centru pentru copiii cu autism ,,Visul pescăruşului” I. Introducere Autismul este o boală din ce în ce mai întâlnită în zilele noastre,...

Copilul Maltratat

Maltratarea copilului este orice ranire cu intentie a unui copil. Maltratarea copilului include atat neglijarea cat si abuzul. Neglijare este...

Copilul - victimă a abuzului

Copilul este o fiinţă în devenire, cu nevoi şi interese specifice. Pentru a se dezvolta armonios, pentru a deveni un adult echilibrat şi adaptat,...

Asistența social a persoanelor cu nevoi speciale

Introducere Asistenţa socială a persoanelor cu nevoi speciale reprezintă o componentă fundamentală a asistenţei generale acordate acestor...

Ai nevoie de altceva?