Evaluare Psihologica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Evaluare Psihologica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gotia Cristian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Psihologie

Cuprins

I. Descrierea postului propus pentru selectie
1. Diagnoza mediului intern si extern (scurt istoric)
2. Misiunea
3. Organigrama Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 44, Timişoara
4. Fişa postului educatoare
II. Descrierea strategiei de evaluare
1. Ghidul de interviu
2. Ghidul de observaţii
3. Teste psihologice
4. Anamneza
III. Cotarea si interpretarea testelor si a chestionarelor
IV.Scurta caracterizare a persoanei evaluate in functie de rezultatele obtinute

Extras din document

EVALAUARE PSIHOLOGICA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 TIMISOARA

I. Descrierea postului propus pentru selectie

1. Diagnoza mediului intern si extern (scurt istoric)

- Informatii de tip cantitativ si calitativ

Gradinita cu Program Prelungit nr. 44 din Timisoara functioneaza din anul ……..intr-o zona dezvoltata a orasului, fiind situata pe strada Iosif Vulcan nr.1. Subordonata M.E.C. si I.S.J. Timis activitatea se desfasoara intr-o cladire amenajata pentru prescolarii cu varste cuprinse intre 3-6/7 ani .

Unitatea functioneaza in regim de program prelungit, intre orele 6 - 17 00, oferind copiilor inscrisi servicii de cantina, cu mic dejun, pranz si o gustare la ora 1500.

Procesul instructiv–educativ precum si activitatea administrativ-gospodareasca se deruleaza cu personal competent, angajat pe o perioada nedeterminata sau nedeterminata: personalul didactic cuprinzand: 9 educatoare din care 3 cu gradul didactic I, una cu gradul didactic II, 2 cu gradul didactic definitivat si 2 debutante,iar personalul nedidactic - 2 ingrijitaore, 1 administrator, 1 bucatareasa repatizate pe sectoare de activitate in functie de interesul institutiei. Sunt cuprinsi 104 copii cu varste de 3 – 6/7 ani, distribuiti in 4 grupe: o grupa mica, o grupa mijlocie, o grupa mare si o grupa pregatitoare.

- Descrierea grupurilor de interes si evolutia acestora

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 44 este finantata de la bugetul de stat precum si din

fondurile locale ale primariei realizandu-se in anul 2004 o serie de imbunatatiri.

Viziunea unitatii:

- Derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară, vizând următoarele aspecte:

– Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile

– Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ

– Garantarea pregătirii pentru adaptarea la viata şcolară, apoi cea socială

2. MISIUNEA

- Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.

- Acumularea de către copii a tehnicilor de munca intelectuală şi practica necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi.

- Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale.

- Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.

- Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă

3. ORGANIGRAMA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 44 TIMISOARA

1. PERSONAL DIDACTIC

- 1 director

- 9 educatoare

- 3 cu gradul didactic I

- 2 cu gradul didactic II

- 2 cu gardul didactic DEFINITIVAT

- 2 debutante

2. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

- 1 administrator

3. PERSONAL NEDIDACTIC

- 2 ingrijitoare

- 1 bucatareasa

- 1 paznic

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluare Psihologica.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE VEST FACULATATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE MASTER – MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAŢIA ORGANIZAŢIILOR