Fisa Postului si Psiho-profesiograma

Imagine preview
(6/10 din 7 voturi)

Acest proiect trateaza Fisa Postului si Psiho-profesiograma.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Psihologie

Extras din document

Fisa individuala a postului

DIRECTOR UNITATE DE ÎNVATAMÂNT

I. Identificarea si definirea postului de munca:

1 Denumirea postului: DIRECTOR

2 Codul COR: 122910

3 Compartimentul: învatamânt preuniversitar

4 Obiectivul specific al muncii:

- Proiectarea, organizarea, desfasurarea , monitorizarea si controlul activitatilor si actiunilor la nivelul unitatii de învatamânt

II. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATIONALA:

Pozitia postului în cadrul structurii organizatiei

A. Postul imediat superior: inspector scolar

Postul imediat inferior : director adjunct

B. Subordonari:

Are în subordine : cadre didactice, personal didactic auxiliar, nedidactic

Este înlocuit de : directorul adjunct

Înlocuieste pe : nu este cazul

Relatii :

A. Ierarhice:- de subordonare: inspectorul scolar general, inspector scolar general adjunct, inspector de management si evaluare institutionala

-de coordonare : personalul didactic , didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învatamânt

B. Functionale:

-cu inspectorii scolari

-cu personalul de specialitate din Inspectoratul Scolar , C.C.D.si C.A.J.P.

C. De colaborare :

-cu alti furnizori de educatie si de formare, structuri consultative din învatamânt, sindicate, O.N.G.-uri, cadre didactice, elevi, parinti

III CONDITII MATERIALE ALE MUNCII:

Calculator

Telefon si fax

Copiator

IV ACTIVITATILE SPECIFICE SI SARCINILE POSTULUI DE MUNCA

A. ATRIBUTII PE DOMENII DE COMPETENTA

1 CURRUCULUM

- Functia de proiectare:

a. elaboreaza proiectul de curriculum al scolii privind aplicarea curriculum-ului national si dezvoltarea regionala /locala de curriculum

b. elaboreaza proiectul activitatilor extracurriculare

- Functia de organizare

a. procura documentele curriculare oficiale, manualele, auxiliarele curriculare, carti pentru biblioteca, material didactic

b. asigura baza logistica pentru activitatile extracurriculare si concursurile scolare

- Functia de conducere operationala

a. aplica documentele curriculare aprobate ( curriculum-ul national si curriculum-ul la decizia scolii )

b. aproba orarul unitatii de învatamânt

- Functia de control /evaluare

a. monitorizeaza oferta educationala a scolii, comparativ cu indicatorii de performanta stabiliti prin proiectul de curriculum ( national, la decizia scolii)

b. monitorizeaza desfasurarea activitatilor extracurriculare si a concursurilor scolare

c. asigura organizarea examenelor , testelor nationale, corigenta, diferente

d. asigura întocmirea documentelor si rapoartelor tematice( curente si speciale ) solicitate de Inspectoratul Scolar , de Ministerul Educatiei si Cercetarii, de Casa Corpului Didactic sau de autoritati locale

e. asigura arhivarea si pastrarea documentelor scolare oficiale

- Functia de motivare

a. asigura fundamentarea dezvoltarii locale de curriculum pe specificul local /regional

- Pentru functia de implicare /participare

a. încurajeaza actiuni ale cadrelor didactice privind îmbunatatirea curriculum-ului national sau a curriculum-ului la decizia scolii

- Functia de formare /dezvoltare profesionala sau personala

a. acorda consultanta ( în problemele de curriculum ) pentru cadrele didactice din unitatea de învatamânt pe care o conduce

- Functia de formare a grupului/dezvoltarea echipei

a. organizeaza catedrele si echipele de proiect, în functie de necesitatile unitatii de învatamânt

-Functia de negociere / rezolvare a conflictelor

a. rezolva “conflictele de prioritate „ dintre cadrele didactice, în interesul elevilor

2 RESURSE UMANE

-Functia de proiectare

a. elaboreaza proiectul de dezvoltare a resurselor umane( recrutare, selectie, utilizare, motivare, disponibilizare)

b. raspunde de stabilirea /operationalizarea criteriilor de recrutare, utilizare si disponibilizare

-Functia de organizare

a. pune în aplicare procedurile legale referitoare la ocuparea posturilor si a catedrelor vacante

b. realizeaza cuprinderea în procesul de învatamânt a tuturor copiilor si tinerilor de vârsta scolara( a celor înmatriculati sau a celor ce apartin circumscriptiei scolare )

c. coordoneaza activitatea de consiliere a elevilor

d. raspunde de asigurarea asistentei sanitare si a protectiei muncii în unitatea scolara

-Functia de conducere operationala

a. încheie contractul de munca cu personalul didactic si nedidactic

b. raspunde de normarea si utilizarea personalului din subordine

c. realizeaza fisa postului pentru personalul angajat

d. rezolva contestatii, initiaza sau pune în aplicare masuri de sanctionare a abaterilor disciplinare

e. pune în aplicare masuri referitoare la pensionare sau disponibilizare

Fisiere in arhiva (1):

  • Fisa Postului si Psiho-profesiograma.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE