Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 32988
Mărime: 148.53KB (arhivat)
Publicat de: Anghel Kovacs
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lec. Univ. Dr. Mircea Adrian Marica
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI MASTER: PSIHODIAGNOZA COMPLEXĂ A PERSOANLITĂŢII

Cuprins

 1. ARGUMENT.
 2. CAPITOLUL 1
 3. Problematica cunoaşterii ştiinţifice.
 4. 1.1. Conceptul de cunoaştere.
 5. 1.2. Forme ale cunoaşterii.
 6. 1.3. Caracteristicile cunoaşterii ştiinţifice.
 7. 1.4. Ipoteza ştiinţifică.
 8. 1.5. Teoria ştiinţifică.
 9. CAPITOLUL 2
 10. Perspective de abordare a obiectului cunoaşterii psihologice.
 11. 2.1. Modelul psihanalitic.
 12. 2.2. Modelul trăsăturilor.
 13. 2.3. Modelul behaviorist.
 14. 2.4. Modelul umanist.
 15. 2.5. Modelul cognitivist.
 16. CAPITOLUL 3
 17. Metodele cunoaşterii psihologice.
 18. 3.1. Conceptul de metodă.
 19. 3.2. Specificul şi clasificarea metodelor psihologice.
 20. 3.3. Metodele utilizate în cunoaşterea psihologică.
 21. 3.4. Orientarea nomotetică vs idiografică în cunoaşterea psihologică.
 22. CAPITOLUL 4
 23. Metodologia cercetării.
 24. 4.1. Obiectivele cercetării.
 25. 4.2. Prezentarea şi descrierea instrumentelor cercetării.
 26. 4.3. Studiu de caz I.
 27. 4.4. Studiu de caz II.
 28. CONCLUZII.
 29. BIBLIOGRAFIE.
 30. ANEXE.

Extras din proiect

Argument

Psihologia este una dintre ştiinţele umane şi poate cea mai reprezentativă dintre ele, prin originalitatea şi complexitatea naturii obiectului său. Psihologia ca ştiinţă care ne învaţă să cunoaştem omul şi ne ajută să-l înţelegem, ca domeniu al cunoaşterii umane, a fost încă de la început tributară filosofiei din care s-a desprins treptat, cu mult efot şi foarte târziu. Se considera că fenomenele psihice, fiind interioare fiinţei umane, nu pot fi abordate şi înţelese decât în limitele metodei introspective, care este o reflecţie filosofică de un tip particular adaptată acestui scop.

Dincolo însă de psihologia filosofică (orientarea idiografică), se profila o psihologie ştiinţifică (orientarea nomotetică) în sfera căreia erau luate în considerare aspectele biologice şi sociale ale fiinţei umane, încercându-se o explicare a acesteia prin latura sa obiectivă. S-a lărgit astfel considerabil modul de înţelegere a proceselor de conştiinţă, nu numai raportându-le la experienţa vieţii interioare, ci extinzându-le la relaţiile persoanei cu mediu, cu lumea şi viaţa socială.

În orice domeniu de cunoaştere umană atingerea obiectivelor este condiţionată de valoarea metodelor utilizate. Specificul investigaţiilor psihologice, complexitatea obiectului, particularităţile faptelor studiate, lipsa unei teorii unitare asupra personalităţii au determinat o continuă lărgire a mijloacelor de cercetare, noi modalităţi de utilizare a procedeelor existente, dar şi serioase controverse între psihologi sau reproşuri şi critici venite din exterior.

Teoria ştiinţifică ocupă un loc central, ca mod de organizare, în arhitectonica ştiinţei, încât se poate considera, într-o viziune oarecum simplificatoare, că ştiinţa contemporană este reductibilă la ,,ansamblul tuturor teoriilor pe care le cuprinde”(Mehlberg, 1970, apud Pârvu, 1982 ).

Importanţa teoriilor pentru ştiinţă a fost formulată de M. Bunge (1974, apud Pârvu, 1982) în maxima ,,nu există teorie, nu există ştiinţă”.Toate acestea ne indică rolul deosebit pe care îl joacă în ştiinţa contemporană teoria ca formă principală a organizării cunoaşterii, ca unitatea ei metodologică şi de semnificaţie.

După cum subliniază numeroşi epistemologi contemporani, ,,o particularitate a ştiinţei secolului al XX-lea este accea că cea mai importantă activitate ştiintifică -cea mai adâncă şi cea mai fertilă- se centrează în jurul teoriilor, nu al întrebărilor izolate, al datelor, al clasificărilor. Problemele sunt puse şi datele sunt colectate în lumina teoriei şi cu speranţa conceperii unor noi ipoteze care ar putea, la rândul lor, să fie extinse sau sintetizate în teorii”.

Deşi toate aceste studii de specialitate au demonstrat în mod obiectiv şi riguros existenţa relaţiei dintre ştiinţă şi teorie, prin lucrarea de faţă ,,Modele epistemologice ale cunoaşterii psihologice” ne-am propus să aducem un aport modest în ceea ce priveşte importanţa diverselor teorii în cunoaşterea psihologică şi aplicabilitatea lor în diverse ramuri ale psihologiei (psihoterapie şi psihologie educaţională).

Scopul acestei lucrări este de a evidenţia impactul modelului cognitivist şi al modelului behaviorist în două ramuri diferite ale psihologiei: psihoterapia cognitiv-comportamentală şi psihologia educaţională.

Lucrarea este structurată în patru capitole, primele trei descriu stadiul actual al cunoaşterii şi anume:

Capitolul I: Problematica cunoaşterii ştiinţifice,

Capitolul II: Perspective de abordare a obiectului cunoaşterii psihologice,

Capitolul III: Metodele cunoaşterii psihologice,

Capitolul IV: Studii de caz; Concluzii, care prezintă şi subliniază dominanţa unor modele teoretice în anumite ramuri ale psihologiei (modelul behaviorist în psihoterapie şi psihologie educaţională).

CAPITOLUL 1

PROBLEMATICA CUNOAŞTERII ŞTIINŢIFICE

1.1. CONCEPTUL DE CUNOAŞTERE

Orice teorie asupra cunoaşterii urmăreşte în mod premeditat sau realizează implicit o determinare a conceptului cunoaşterii. Numeroşi filosofi întreprind încercări frontale de clarificare şi precizare a conceptului, ca punct de plecare în analiza unor teme consacrate, cum sunt cele ale originii, întinderii sau valorii cunoaşterii.

În opera unor filosofi contururile cnceptului pot fi desprinse prin evidenţierea supoziţiilor ce susţin puncte de vedere şi consideraţii privitoare la diferite aspecte ale problemei cunoşterii. Flonta (1994), consideră că o tratare sistematică a problemei cunoaşterii va trebui să înceapă cu prezentarea şi discuţia critică a cîtorva din cele mai reprezentative încercări de a răsunde la intrebarea: ,,Ce este cunoaşterea?”

Conceptul cunoaşterii împărtăşeşte soarta multor concepte ale gândirii comune, pe care oamenii ştiu să le mânuiască, adică să le aplice adecvat în diferite împrejurării, fără să fie în stare să le determine cât de cât mulţumitor. Ei pot să distingă net o situaţie în care sunt de acord să aplice conceptul de cunoaştere de altele in care nu vor aplica acest concept, chiar dacă pot fi puşi în încurcătură când este vorba de a aplica conceptul în unele situaţii intermediare în raport cu acestea. Ei vor aplica conceptul cunoaşterii ştiinţei şi nu-l vor aplica unor produse ale imaginaţiei, cum sunt basmele.

In cazul termenului de cunoaştere, ca şi a altor termeni de care se interesează filoozofii, o împrejurare care îngreunează orice incercare de precizare şi clarificare este sfera lor foarte largă de aplicare. Este cunoscut faptul că există o mare varietate de activităţi şi de rezultate ale activităţilor omeneşti cărora le aplicâm termenul cunoaştere şi este clar că nu putem spera să desprindem una sau mai multe trăsături comune tuturor acestora.

Preview document

Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 1
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 2
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 3
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 4
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 5
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 6
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 7
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 8
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 9
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 10
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 11
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 12
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 13
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 14
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 15
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 16
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 17
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 18
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 19
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 20
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 21
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 22
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 23
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 24
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 25
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 26
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 27
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 28
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 29
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 30
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 31
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 32
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 33
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 34
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 35
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 36
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 37
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 38
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 39
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 40
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 41
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 42
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 43
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 44
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 45
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 46
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 47
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 48
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 49
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 50
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 51
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 52
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 53
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 54
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 55
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 56
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 57
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 58
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 59
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 60
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 61
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 62
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 63
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 64
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 65
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 66
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 67
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 68
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 69
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 70
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 71
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 72
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 73
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 74
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 75
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 76
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 77
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 78
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 79
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 80
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 81
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 82
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 83
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 84
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 85
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 86
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 87
Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Modele Epistemologice ale Cunoasterii Psihologice.doc

Alții au mai descărcat și

Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic

INTRODUCERE Personalitatea este unitatea bio- psiho- socială constituită în procesul adaptării individului la mediu şi care determină un mod...

Rolul examenului psihologic în reorientarea profesională a persoanelor disponibilizate

CAPITOLUL I. Educaţia adulţilor, educaţia permanenta, educaţia de-a lungul întregii vieţi 1.1 Noţiuni introductive Terminologia care descrie...

Aspecte Psihologice ale Superstițiilor Comune Prezente în Cogniția Studenților

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI În condiţiile societăţii informaţionale, societatea învăţării şi societatea cunoaşterii se...

Natura psihicului uman

Fenomenele psihice sunt in prezent considerate cele mai complexe fenomene din universul cunoscut, fiind foarte diferite toate celelalte fenomene....

Rolul Psihologului Clinician

Putine domenii ale stiintei au generat atâta valoare si impostura ca domeniul clinic. Este interesant cum astazi, în secolul internetului si al...

Rolul imaginației în educație

In vederea realizarii proiectului, voi incerca pentru inceput sa abordez separate cele doua notiuni: educatia si imaginatia. EDUCATIA Cuvântul...

Metode, tehnici, procedee de evaluare psihologică

1.Fundamente teoretice Evaluarea poate fi definită ca „procedeul prin care se determină valoarea aproximativă a unui obiect” ( Dicționarul...

Psihologia vârstelor

Cuvant inainte Aceasta lucrare miniaturala de altfel, de Psihologia varstrelor, incearca sa calauzeasca atat prin continut cat si prin modul de...

Te-ar putea interesa și

Managementul Învățării

INTRODUCERE Tema din prezenta lucrare de diploma este self-managementul învatarii, este o tema foarte interesanta în alegerea careia am avut mai...

Strategii de dezvoltare a turismului privind stațiunea Vatra Dornei

INTRODUCERE Tema din prezenta lucrare de diplomă este self-managementul învăţării, este o temă foarte interesantă în alegerea căreia am avut mai...

Formarea-dezvoltarea competenței de învățare autodirijată la elevii claselor I-IV

INTRODUCERE Tema din prezenta lucrare de diplomă este Formarea/dezvoltarea competenţei de învaţare autodirijată la elevii claselor I-IV, este o...

Dreptul, știința și filosofia

Raportul dintre stiinta si filosofie a constituit în deceniile secolului al XX-lea obiectul unor largi analize si al unor vii si interesante...

Psiholingvistică

CURS 1. CARACTERIZARE GENERALĂ A PSIHOLINGVISTICII Obiective: La sfârşitul acestei unităţi de învăţare, studenţii vor fi capabili să: -...

Psihologia educatională

Statutul epistemologic al stiintelor educatiei Termenul folosit: stiintele educatiei. ,,Nevoia de a cunoaste mai bine copilul si de a tine seama...

Fundamentele Psihologiei

CAP.I. SISTEMUL PSIHIC UMAN Sistemul psihic uman (SPU) reprezintă un “ansamblu autoreglabil de stări şi procese structurate pe baza principiilor...

Filosofie

I. Specificul si rosturile filosofiei "În timp ce în stiinta e vorba despre lucruri chiar atunci când se vorbeste despre om (omul adica e privit...

Ai nevoie de altceva?