Program de stabilire a coeziunii grupale si a relatiilor interpersonale pozitive in cadrul grupelor de adolescentii

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Program de stabilire a coeziunii grupale si a relatiilor interpersonale pozitive in cadrul grupelor de adolescentii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 24 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Braguta Elena

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Psihologie

Extras din document

Ansamblu uman structurat sau grupul social care este prezent în viața fiecarei persoane, poartă un rol important și denotă un impact major în dezvoltarea personalității. Colectivele de elevii sau grupurile școlare au între ele o interacțiune care este legată nu doar de procesul de învățămînt și de respectarea regulamentelor de ordine interioară impuse legal într-o instituție, dar și de dezvoltarea integră a personalității în parte, precum și de socializarea persoanei începînd cu clasele mici și care de regulă este prezentă pe parcursul întregii vieți a unei persoane.

De astfel, punem accent deosebit pe rolul grupului asupra dezvoltării personalității, întrucît omul este identificat ca persoană socială care nu poate exista și progresa în afara grupului social și a interacțiunii directe cu acesta. Pe lăngă aceste aspecte, exemplificăm asupra faptului că exercitarea acțiunii pozitive a grupului asupra persoanei, dezvoltă în persoană așa aspecte ca încrederea în sine, stima de sine, libera exprimare, debarasare sau absența complexelor de inferioritate, dezvoltarea abilităților și a potențialului ascuns și dimpotrivă exercitarea asupra persoanei a unei influențe negative poate stopa, rupe sau chiar mai rău dezvolta probleme și dificultăți care ulterior vor frîna persoana în viața de zi cu zi .

Trebuința de afiliere și apartenență într-un grup sau colectiv de adolescenți, reprezintă unul din factorii esențiali în dezvoltarea independenței atît de necesare unui tînăr. Grupul de semeni în acest caz constituie sursa de informare și antrenare a calităților și capacității referitor cerințelor pe care le impune societatea în viața unui matur. Astfel de aici putem spune că adolescentul învață cum să interacționeze corect, care este comportamentul adecvat într-o situație sau alta pe care trebuie să-l manifeste, cum trebuie să opună rezistență s-au dinpotrivă să colaboreze pentru a reuși în viață.

Coeziunea, reprezintă unul din stimuluii esențiali cu ajutorul cărora în cadrul grupului se conectează mai multe canale eficiente de colaborare și conlucrare. Ținînd cont de faptul că relațiile interpersonale se află în legătură directă cu fericirea, sănătatea fizică și cea psihologică, putem menționa direct asupra faptului că activitățile noastre zilnice și motivația școlară creste adunci cînd în cadrul grupului sunt stabilite relații interpersonale pozitive și prietenoase. Astfel cu ajutorul acestui program intenționăm să formăm sau chear să educăm în adolescenți, modalități eficiente și sănătoase de colaborare, conlucrare și interacțiune care vor permite dezvoltarea tuturor membrilor grupului, pentru ca aceștea să-și poată satisface nevoile esențiale necesare fiecărui om într-o societate sau grupși deasemenea care vor permite depășirea dificultăților de interrelaționare care sunt prezente în cadrul grupului.

Scopul programului: Dezvoltarea și consolidarea competențelor de colaborare și interacțiune armonioasă în grupurile de adolescenți.

Finalități:

La sfîrșitul ședințelor participanții:

- Posedă vizuini clare și comune despre comunicare și colaborare eficientă;

- Dețin abilități de colaborare și relaționare interpersonală pozitivă;

- Manifestă competențe de interacțiune eficientă și comunicare asertivă;

- Manifestă o coeziune a grupului mai înaltă comparativ cu indicatorii obținuți la începutul activității;

- Manifestă un climat psihologic favorabil în cadrul grupului pentru dezvoltarea armonioasă a membrilor grupului.

Grupul-țintă/ vîrsta/ nivelul:

În cadrul programului, vor fi testate inițialdouă clase de elevi a X-a ,,A” și ,,B”. În ambele clase sunt prezenți cîte 17 adolescenți cu vîrsta cuprinsă între 15-16 ani. Clasele sunt alese din cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare” orașul Drochia în concordanță cu locul de practică. Următorul pas va constitui antrenarea doar a unei clase care va fi aleasă în legătură cu indicatorii rezultatelor obținute în urma psihodiagnozei în cadrul programului de stabilire a coeziunii grupale și a relațiilor interpersonale pozitive în cadrul grupelor de adolescenții. Ulterior se va efecua testarea repetată a ambelor grupuri, pentru efectuarea unei analize comparative între grupul antrenat în program și grupul de suport și evidențierea rezultatelor și eficacității programului.

Astlel în cadrul programului vor fi antrenați 17 elevi din cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare” din orașul Drochia cu vîrstele cuprinse între 15-16 ani.

Descrierea succintă a activităților:

Programul este focusat pe formarea în cadrul grupului de adolescenți a deprinderilor sau modalităților eficiente și sănătoase de colaborare, conlucrare și interacțiune care vor permite dezvoltarea tuturor membrilor grupului, pentru satisfacerea nevoilor esențiale și dezvoltarea armonioasă a acestora. Inervenția a fost proiectată pentru șase ședințe, vizănd exerciții și activități de colaborare și interacțiune eficientă în cadrul colectivelor de elevi, și va fi efectuată în decursul a trei săptămîni a cîte două ședințe promovate în zilele de marțiși joi. Fiecare ședință este planificată cu durata de 45-60 minute și implică 17 persoane.

Ședința a I-ași a VI-a se concentrează pe psihodiagnoza realizată atît în grupa de elevi care va fi implicată în program cît și a grupei de suport, cu următoarele metode:

- Chestionarul de ,,Tendințe accentuate” Schlmieschek (1975).

- Testul ,,Sociometric” J.L.Moreno.

Ședințele a II-a și a V-a se concentrează pe un set de activități atît teoretice cît și practice care vor permite îmbunătățirea abilităților de comunicare și interacțiune eficientă în cadrul colectivului de adolescenți.

Fisiere in arhiva (1):

  • Program de stabilire a coeziunii grupale si a relatiilor interpersonale pozitive in cadrul grupelor de adolescentii.docx

Bibliografie

1. MILCU, M. Psihologia relațiilor interpersonale. București: Ed. Polirom, 2005, 232pag;
2. LAROUSSE, B. Marele dicționar al psihologiei. București: Ed. Trei, 2006, 1360 pag;
3. TURCU, F., TURCU, A. Fundamente ale psihologiei școlare. București: Ed. ALL, 1999, 184 pag;
4. ZAMFIR, E. Psihologie socială texte alese. Iași: Ed. Ankarom, 2006, 231 pag.