Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal

Proiect
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 23109
Mărime: 1.69MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1. Rezumat 4

2. Prezentare generala 5

2.1 Conceptul de tulburare de personalitate 5

2.2 Tulburarea de personalitate schizotipală: istoric şi caracteristici esenţiale 6

3. Criterii de diagnostic 9

3.1 Criterii de diagnostic DSM – IV 9

3.2 Criterii de diagnostic ICD – 10 10

3.3 Diagnostic categorical vs diagnostic diferential 12

3.4 Variaţii ale personalităţii schizotipale 15

4. Diagnostic diferenţial 17

5. Metode de diagnoză 18

6. Prevalenţă 19

7. Elemente şi tulburări associate 20

8. Elemente specifice culturii, etăţii şi sexului 24

9. Pattern familial 24

10. Evoluţie şi prognostic 25

11. Mecanisme etiopatogenetice 26

11.1 Perspectiva biologica 27

11.2 Perspectiva psihodinamica 28

11.3 Perspectiva interpersonala 29

11.4 Perspectiva cognitive-comportamentala 29

12. Terapia tulburării de personalitate schizotipală 32

12.1 Farmacoterapia 32

12.2 Terapiile psihodinamice 33

12.3 Terapia interpersonala 33

12.4 Terapia cognitiv – comportamentala 33

12.5 Terapia cognitiv – comportamentala in tulburarea de personalitate schizotipala

12.6 Scopuri ale tratamentului 34

12.7 Interventie 34

13. Preventie 35

14. Studiu de caz 37

15. Plan de prevenţie 44

16. Bibliografie 51

17. Anexe 54

Extras din document

1. Rezumat

Prin intermediul proiectului de faţă ne propunem să prezentăm, pe de o parte, aspectele generale şi specifice ale tulburării de personalitate schizotipală, iar pe de altă parte, să atragem atenţia asupra importanţei programelor preventive în cazul persoanelor considerate ca făcând parte din populaţia cu risc pentru a dezvolta această tulburare de personalitate.

Persoanele cu tulburare de personalitate schizotipală sunt caracterizate prin: (a) comportament excentric, (b) experienţe insolite de tipul iluziilor corporale şi a pseudohalucinaţiilor, (c) fenomene de percepţie delirantă, (d) gândire dominată de raţionamente de tip magic, de idei de referinţă sau superstiţii, (e) limbaj bizar, vag, incoerent şi (f) rigiditate afectivă.

În lucrarea de faţă propunem un proiect de prevenţie individualizat pentru cazul unui adolescent de 14 ani cu o predispoziţie ereditară şi factori de mediu favorizanţi dezvoltării unor caracteristici de personalitate schizotipală.

Sub aspect structural, în partea de început a lucrării de faţă am prezentat istoricul şi o descriere generală a tulburării de personalitate schizotipală, am continuat cu prezentarea criteriilor de diagnostic, a diagnosticului diferenţial, a principalelor metode utilizate pentru diagnosticarea tulburării de personalitate schizotipală şi a teoriilor explicative şi am încheiat cu studiul de caz şi programul preventiv pe care îl propunem.

Care sunt trăsăturile caracteristice ale tulburării de personalitate schizotipală- Care sunt mediile sau factorii genetici care favorizează dezvoltarea acestui tip de tulburare de personalitate- Cum explică diferitele modele teoretice caracteristicile tulburării de personalitate schizotipală şi metodele adecvate de intervenţie şi tratament- Care sunt metodele şi strategiile adecvate pentru prevenirea dezvoltării tulburării de personalitate schizotipală- Acestea sunt câteva dintre întrebările care au suscitat interesul cercetătorilor pentru această tulburare şi astfel câteva din întrebările la care veţi găsi răspuns în această lucrare.

2. Prezentare generală

2.1 Conceptul de „tulburare de personalitate”

Conform DSM-IV o tulburare de personalitate este un pattern durabil de experienţă internă şi de comportament care deviază considerabil de la cererile culturii individului, este pervasiv şi inflexibil, are debutul în adolescenţă sau precoce în perioada adultă, este stabil în cursul timpului şi duce la detresă sau deteriorare.

Trăsăturile de personalitate sunt patternuri durabile de percepere, relaţionare şi gândire despre ambianţă şi sine însuşi, care sunt manifestate într-o gamă largă de contexte sociale şi personale. Numai când trăsăturile de personalitate sunt inflexibile şi dezadaptative, şi cauzează deteriorare funcţională sau detresă subiectivă semnificativă constituie tulburări de personalitate.

Criteriile de diagnostic pentru o Tulburare de Personalitate

A. Un pattern durabil de experienţă internă şi de comportament care deviază considerabil de la cerinţele culturii individului. Acest pattern se manifestă în două (sau mai multe) din următoarele domenii:

(1) cunoaştere (adică modurile de a se percepe şi interpreta pe sine, alte persoane şi evenimentele);

(2) afectivitate (adică, gama, intensitatea, labilitatea şi adecvarea răspunsului emoţional);.

(3) funcţionare interpersonală;

(4) controlul impulsului.

B. Patternul durabil este inflexibil şi pervasiv în raport cu o gamă largă de situaţii personale şi sociale.

C. Patternul durabil duce la o detresă sau deteriorare semnificativă clinic în domeniul social, profesional ori în alte domenii importante de funcţionare.

D. Patternul este stabil şi de lungă durată, iar debutul său poate fi trasat retrospectiv cel puţin până în adolescenţă sau la începutul perioadei adulte.

E. Patternul durabil nu este explicat mai bine ca manifestare sau consecinţă a unei alte tulburări mentale.

F. Patternul durabil nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe (de ex., un drog de abuz, un medicament) sau ale unei condiţii medicale generale (de ex., traumatism cranian)

Manual de diagnostic şi statistică, editia a IV-a revizuită, 2000, pag. 689

Tulburările de personalitate sunt împărţite în trei grupe pe baza similitudinilor descriptive. Grupa A include tulburările de personalitate paranoidă, schizoidă şi schizotipală. Indivizii cu aceste tulburări apar adesea ca bizari sau excentrici. Grupa B include tulburările de personalitate antisocială, borderline, histrionică şi narcisistică. Indivizii cu aceste tulburări apar adesea ca teatrali

Preview document

Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 1
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 2
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 3
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 4
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 5
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 6
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 7
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 8
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 9
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 10
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 11
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 12
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 13
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 14
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 15
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 16
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 17
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 18
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 19
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 20
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 21
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 22
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 23
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 24
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 25
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 26
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 27
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 28
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 29
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 30
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 31
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 32
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 33
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 34
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 35
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 36
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 37
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 38
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 39
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 40
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 41
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 42
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 43
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 44
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 45
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 46
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 47
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 48
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 49
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 50
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 51
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 52
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 53
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 54
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 55
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 56
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 57
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 58
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 59
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 60
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 61
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 62
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 63
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 64
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 65
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 66
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 67
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 68
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 69
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 70
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 71
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 72
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 73
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 74
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 75
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 76
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 77
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 78
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 79
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 80
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 81
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 82
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 83
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 84
Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal.doc

Alții au mai descărcat și

Depresia

Cap.1 Rezumat Am ales lucrarea cu titlul “Depresia”, unde am si exemplificat cu ajutorul studiilor de caz, depresia in cazul dependentilor de...

Influențe ale relației terapeut-pacient

INTRODUCERE Lucrarea de faţă tratează relaţia dintre terapeut şi pacient, obiectivele terapiei şi face o diferenţiere a relaţiei dintre pacient şi...

Violența în Familie

1. Violenta 1.1 Concepte generale Conceptul acoperă, atât în reglementările juridice, cât şi în practică, grade diferite de vizibilitate şi de...

Consilierea și Prevenirea Fenomenului Suicidal la Adolescenți

INTRODUCERE Sinuciderea, ca fenomen, nu este strict legata de o cauza izolată, decât în aparenta; ea cumulează un întreg complex biografic. Actul...

Studiu de Caz - Tulburare prin Anxietate

PREZENTARE DE CAZ -: tulburare prin anxietate generalizata la un pacient cu structura de personalitate obsesiva REZUMAT Prezentul studiu prezinta...

Proiect de Preventie în Tulburarea de Personalitate de Tip Evitant

Rezumat Persoanele cu tulburare de personalitate de tip evitant sunt hipersensibilie la umilinta si dezaprobarea sociala si cauta protectie in...

Personalități Accentuate în Viață și în Literatură

PERSONALITĂŢI ACCENTUATE ÎN VIAŢĂ ŞI ÎN LITERATURĂ Activitatea desfăşurată de zi cu zi ne pune în contact cu alte persoane, acestea fiind...

Testul arborelui

Ideea folosirii „desenului arborelui” ca instrument de psihodiagnostic îi aparţine lui Emile Jucker, consilier de orientare profesională la Fägswil...

Ai nevoie de altceva?