Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 85 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Psihologie

Cuprins

1. Rezumat 4
2. Prezentare generala 5
2.1 Conceptul de tulburare de personalitate 5
2.2 Tulburarea de personalitate schizotipală: istoric şi caracteristici esenţiale 6
3. Criterii de diagnostic 9
3.1 Criterii de diagnostic DSM – IV 9
3.2 Criterii de diagnostic ICD – 10 10
3.3 Diagnostic categorical vs diagnostic diferential 12
3.4 Variaţii ale personalităţii schizotipale 15
4. Diagnostic diferenţial 17
5. Metode de diagnoză 18
6. Prevalenţă 19
7. Elemente şi tulburări associate 20
8. Elemente specifice culturii, etăţii şi sexului 24
9. Pattern familial 24
10. Evoluţie şi prognostic 25
11. Mecanisme etiopatogenetice 26
11.1 Perspectiva biologica 27
11.2 Perspectiva psihodinamica 28
11.3 Perspectiva interpersonala 29
11.4 Perspectiva cognitive-comportamentala 29
12. Terapia tulburării de personalitate schizotipală 32
12.1 Farmacoterapia 32
12.2 Terapiile psihodinamice 33
12.3 Terapia interpersonala 33
12.4 Terapia cognitiv – comportamentala 33
12.5 Terapia cognitiv – comportamentala in tulburarea de personalitate schizotipala
12.6 Scopuri ale tratamentului 34
12.7 Interventie 34
13. Preventie 35
14. Studiu de caz 37
15. Plan de prevenţie 44
16. Bibliografie 51
17. Anexe 54

Extras din document

1. Rezumat

Prin intermediul proiectului de faţă ne propunem să prezentăm, pe de o parte, aspectele generale şi specifice ale tulburării de personalitate schizotipală, iar pe de altă parte, să atragem atenţia asupra importanţei programelor preventive în cazul persoanelor considerate ca făcând parte din populaţia cu risc pentru a dezvolta această tulburare de personalitate.

Persoanele cu tulburare de personalitate schizotipală sunt caracterizate prin: (a) comportament excentric, (b) experienţe insolite de tipul iluziilor corporale şi a pseudohalucinaţiilor, (c) fenomene de percepţie delirantă, (d) gândire dominată de raţionamente de tip magic, de idei de referinţă sau superstiţii, (e) limbaj bizar, vag, incoerent şi (f) rigiditate afectivă.

În lucrarea de faţă propunem un proiect de prevenţie individualizat pentru cazul unui adolescent de 14 ani cu o predispoziţie ereditară şi factori de mediu favorizanţi dezvoltării unor caracteristici de personalitate schizotipală.

Sub aspect structural, în partea de început a lucrării de faţă am prezentat istoricul şi o descriere generală a tulburării de personalitate schizotipală, am continuat cu prezentarea criteriilor de diagnostic, a diagnosticului diferenţial, a principalelor metode utilizate pentru diagnosticarea tulburării de personalitate schizotipală şi a teoriilor explicative şi am încheiat cu studiul de caz şi programul preventiv pe care îl propunem.

Care sunt trăsăturile caracteristice ale tulburării de personalitate schizotipală- Care sunt mediile sau factorii genetici care favorizează dezvoltarea acestui tip de tulburare de personalitate- Cum explică diferitele modele teoretice caracteristicile tulburării de personalitate schizotipală şi metodele adecvate de intervenţie şi tratament- Care sunt metodele şi strategiile adecvate pentru prevenirea dezvoltării tulburării de personalitate schizotipală- Acestea sunt câteva dintre întrebările care au suscitat interesul cercetătorilor pentru această tulburare şi astfel câteva din întrebările la care veţi găsi răspuns în această lucrare.

2. Prezentare generală

2.1 Conceptul de „tulburare de personalitate”

Conform DSM-IV o tulburare de personalitate este un pattern durabil de experienţă internă şi de comportament care deviază considerabil de la cererile culturii individului, este pervasiv şi inflexibil, are debutul în adolescenţă sau precoce în perioada adultă, este stabil în cursul timpului şi duce la detresă sau deteriorare.

Trăsăturile de personalitate sunt patternuri durabile de percepere, relaţionare şi gândire despre ambianţă şi sine însuşi, care sunt manifestate într-o gamă largă de contexte sociale şi personale. Numai când trăsăturile de personalitate sunt inflexibile şi dezadaptative, şi cauzează deteriorare funcţională sau detresă subiectivă semnificativă constituie tulburări de personalitate.

Criteriile de diagnostic pentru o Tulburare de Personalitate

A. Un pattern durabil de experienţă internă şi de comportament care deviază considerabil de la cerinţele culturii individului. Acest pattern se manifestă în două (sau mai multe) din următoarele domenii:

(1) cunoaştere (adică modurile de a se percepe şi interpreta pe sine, alte persoane şi evenimentele);

(2) afectivitate (adică, gama, intensitatea, labilitatea şi adecvarea răspunsului emoţional);.

(3) funcţionare interpersonală;

(4) controlul impulsului.

B. Patternul durabil este inflexibil şi pervasiv în raport cu o gamă largă de situaţii personale şi sociale.

C. Patternul durabil duce la o detresă sau deteriorare semnificativă clinic în domeniul social, profesional ori în alte domenii importante de funcţionare.

D. Patternul este stabil şi de lungă durată, iar debutul său poate fi trasat retrospectiv cel puţin până în adolescenţă sau la începutul perioadei adulte.

E. Patternul durabil nu este explicat mai bine ca manifestare sau consecinţă a unei alte tulburări mentale.

F. Patternul durabil nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe (de ex., un drog de abuz, un medicament) sau ale unei condiţii medicale generale (de ex., traumatism cranian)

Manual de diagnostic şi statistică, editia a IV-a revizuită, 2000, pag. 689

Tulburările de personalitate sunt împărţite în trei grupe pe baza similitudinilor descriptive. Grupa A include tulburările de personalitate paranoidă, schizoidă şi schizotipală. Indivizii cu aceste tulburări apar adesea ca bizari sau excentrici. Grupa B include tulburările de personalitate antisocială, borderline, histrionică şi narcisistică. Indivizii cu aceste tulburări apar adesea ca teatrali

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Preventiv pentru Tulburarea de Personalitate de Tip Schizotipal.doc