Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 29557
Mărime: 174.38KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: LAURA GORAN

Extras din document

Introducere

Analiza evoluţiilor specificesocietaţii actuale evidenţiază tendinţade extindere a fenomenelor de devianţă, delicvenţă, criminalitate, cu efecte negative asupra securităţii vieţii indivizilor, asupra ordinii sociale si normative în ansamblu.

Care sunt cauzele care generează comportamentul deviant al indivizilor, care este natura lor, cum se exprimă tulburările de compor-tament la diferite perioade de vârstă, cum se poate realize prevenirea si ameliorarea devianţei comportamentale – sunt câteva linii orientative în abordarea problemticii comportamentului deviant. Nu se poate vorbi de consiliere fără o cunoastere adecvată a subiectului si a mediului socio-cultural în care acesta traieste. Fiecare persoană trebuie să bene-ficieze de o tratare diferentiată în funcţie de specificul perso-nalităţii sale, de natura problemelor cu care se confruntă.

Din nefericire tulburările de comportament nu se întalnesc numai la personane cu handicap mintal sau de altă natură, ci şi la personae cu o dezvoltare biopsihica normală. Fenomenul devianţei se regaseşte astfel si în şcolile obişnuite, înbracând forma absenteismului , a minciunii sau a agresivităţii, violenţei. Care sunt efectele sale asupra desfasurării procesului instinctiv-educativ, cum este perceput de ceilalţi elevi, ce influenţă poate avea asupra acestora – sunt întrebări care nu îsi pot afla un raspuns uşor de acceptat. De aceea, se încearca, printr-un proces adecvat de consiliere, să se ajungă la controlul unor astfel de manifestări, la prevenirea instalării lor.

Problemateca devianţei este extrem de complexă, necesitând o abordare pluridisciplinară: sociologică, psihologică, pedagogică, medicală, juridică.

Aşadar, propunandu-şi explicarea, descifrarea si evaluarea prince-palelor cauze, mecanismul care determină apariţia fenomenului delin-cvenţă juvenilă, lucrarea de faţă oferă unele direcţii teoretice şi practice, în cunoaşterea diferitelor probleme cu care se confruntă socetatea, printer ele numărându-se şi delicvenţă juvenilă ce a luat amploare, în special delincvenţa juvenilă.

Astfel, lucrarea de fată îşi propune dezvăluirea unor posibile cauze genratoare decomportament deviant, formele de manifestare a devianţei

comportamentale - toate a cestea în scopul indentificării unor modele teoretice specifice deconsiliere şi al elaborării unor programe individuale de consiliere.

Primul capitol prezintă o caracterizare a preadolescenţei urmând aspecte precum imaginea de sine a preadolescentului, perso-nalitaea si subsistemele ei la această vârstă, dezvoltarea morală a puberului, statutul social, socializarea în familie , rolul şcolii în socializarea şi integrarea preadolescentului. Am considerat absolut necesară cunoaşterea şi înţelegerea problemelor specifice acestei perioade de vârsta întrucat în momentul intervenţiei printr-un proces de consiliere, idetificarea dificultăţilor, a situaţiilor de criză, a problemelor cu care se confruntă individual la un moment dat nu este suficentă. Se impune în acest sens o privire a multiplelor trasformări ce au loc în preadolescenţă şi al efectelor, consecinţelor lor în planul comportamental şi în planul dezvoltarii personalităţii.

În capitolul II sunt prezentaţi factorii implicaţi în declanşarea compor-tamentului deviant la puberi. De asemenea, sunt indicate aspectele psiho-pedagogice privind devianţa juvenilă precum şi formele specifice de manifetare a devianţei comportamentale a minorului.

În capitolul III se regasesc modele teoretice de consiliere a minorilor cu devianţa comportamentală, pentru ca, în următorul capitol în urma elaborarii unor studii de caz să se ofere modele individuale de consiliere.

În partea aplicativă m-am oprit asupra aspectelor de ordin calitativ, încercând să ofer posibile soluţii în rezolvarea unor cazui, situaţii particulare. Alături de cercetătile de ordin calitativ am aplicat şi metode de ordin cantitativ cu scopul indentificării cauzelor ce au favorizat apariţia comportamentalor deviante la minor.

Lucrarea de faţă se vrea a fi o complectare a ceea ce s-a scris până acum în domeniul consilierii psihopedagogice şi, în acelaşi timp o încercare de a găsi modalităţi şi soluţii eficente pentru rezolvarea acestei probleme, cu scopul reintegrării sociale şi familiale a acestor copii.

Preview document

Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 1
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 2
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 3
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 4
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 5
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 6
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 7
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 8
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 9
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 10
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 11
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 12
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 13
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 14
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 15
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 16
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 17
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 18
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 19
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 20
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 21
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 22
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 23
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 24
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 25
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 26
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 27
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 28
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 29
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 30
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 31
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 32
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 33
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 34
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 35
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 36
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 37
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 38
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 39
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 40
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 41
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 42
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 43
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 44
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 45
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 46
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 47
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 48
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 49
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 50
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 51
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 52
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 53
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 54
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 55
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 56
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 57
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 58
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 59
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 60
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 61
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 62
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 63
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 64
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 65
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 66
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 67
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 68
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 69
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 70
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 71
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 72
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 73
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 74
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 75
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 76
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 77
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 78
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 79
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 80
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 81
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 82
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 83
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 84
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 85
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 86
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 87
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 88
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 89
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 90
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 91
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 92
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 93
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 94
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 95
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 96
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 97
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 98
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 99
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 100
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 101
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 102
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 103
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 104
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 105
Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Psihologice ale Bolii asupra Personalității Femeilor Bolnave de Cancer Mamar

Motivatia alegerii temei. În literatura de specialitate problematica psihoterapiei si a impactului unei boli grave cum este cancerul mamar asupra...

Integrarea socio-profesională a Tinerilor ce Părăsesc Centrele de Plasament

“Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne” Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm! VICTOR HUGO Acest...

Studiu privind Influenta Relatiilor Familiale asupra Imaginii de Sine la Adolescenti

REZUMAT Imaginea de sine, desi greu de definit, joaca un rol esential in conduita; deseori omul apara, afirma, doreste sa creeze celor din jur o...

Consilierea și Abilitățile Consilierului Școlar

Consilierea este o relatie de colaborare în care o persoana specializata asista consiliatul în ameliorarea problemei cu care se prezinta si în...

Surse si Resurse de Relationare a Consilierului Scolar cu Elevii Ciclului Gimnazial

ELEVII CICLULUI GIMNAZIAL Consilierea psihologica este de scurta sau de lunga durata si este realizata in scopul prevenirii, remiterii sau...

Consilierea familiilor persoanelor dependente de drog si alcool

Consilierea este o relatie speciala intre o persoana(client) care solicita ajutor intr-o problema psihologica si o persoana care este instruita sa...

Copiii Ramasi Singuri Acasa ca Urmare a Plecarii Parintilor la Munca in Strainatate

Consilierea este utilizarea priceputa si principiala a relatiei interpersonale, pentru a facilita autocunoasterea, acceptarea emotionala si...

Consilierea Vocatională

Pregătirea elevilor pentru activităţile de consiliere se poate realiza cu ajutorul unor scurte exerciţii care focalizează atenţia pe noile...

Ai nevoie de altceva?