Violența Domestică

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 33623
Mărime: 814.75KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stoltz Gabriela

Cuprins

Argument 4

Capitolul 1 – Familia : Identitate fundamentală pentru individ şi societate 5

Capitolul 2 – Violenţa domestică 15

2.1 -Violenţa domestică – Delimitări conceptuale 15

2.2 - Tipologia violenţei domestice 20

2.3 - Factorii cauzali ai violenţei domestice 22

2.4 - Efectele violenţei domestice asupra femeilor 23

2.5 - Violenţa împotriva femeilor în familie 26

2.6 - Principii de bază de etică şi securitate recomandate in cercetarea 28

asupra violenţei domestice

Capitolul 3 - Cauzele si formele de manifestare ale violenţei domestice 34

Capitolul 4 - Metodologia cercetării 52

4.1 - Obiective şi ipoteze 52

4.1.1 - Obiective şi ipoteze pentru Chestionarul „ Sine – Alţii ” 52

4.1.2 - Obiective şi ipoteze pentru “Chestionarul Violenţa Domestică” 52

4.1.3 - Obiective şi ipoteze pentru Studiile de caz 53

4.2 - Metode de investigare şi de prelucrare a datelor 53

4.3 – Studii de caz 53

4.3.1 - Tentativa de omor asupra soţiei 53

4.3.2 - Uciderea soţiei 55

4.3.3 – Tentativa de omor asupra bărbatului 56

4.4 - Lotul de cercetare 58

4.5 - Analiza rezultatului cercetării 58

4.5.1- Rezultatele chestionarului “ Sine – Alţii ” 58

4.5.2- Rezultatele chestionarului „Violenţa Domestică” 59

Concluzie 69

Anexe 70

Bibliografie 102

Extras din document

ARGUMENT

În societate, omul nu poate trăi singur, izolat. El se raportează permanent la alţii, acţionează împreună cu ei, stabileşte relaţii ; pentru a fi el însuşi, omul trebuie să se depăşească ca strictă individualitate, să se determine şi să se structureze social. Individul se naşte ca un ”candidat la umanitate’’(H.Pieron) şi se construieşte ca personalitate, orientat fiind spre lume şi spre propria fiinţă prin realizarea unei complementarităţi între planul extern si cel intern, ceea ce permite o mai bună înţelegere a eu-lui, ca factor de raportare la lumea în care trăieşte, dar şi ca modalitate de integrare internă a personalităţii.

Familia este cea mai veche formă de asociere umană, grup de persoane unite prin căsătorie sau rudenie, grup social al cărui membrii sunt legaţi prin raporturi de vârstă, căsătorie sau adopţie, trăiesc împreună, cooperează şi cresc copii.

Violenţa poate fi considerată o variabilă intermediară , ea cumulând efectele unor factori sociali şi psihologici. Violenţa nu rezolvå tensiunile în familie, ci le amplifică.

În secolul XXI violenţa reprezintă, de asemenea, o ameninţare serioasă a drepturilor omului şi, în măsura în care are consecinţe negative asupra sănătaţii, asupra dreptului la viaţă şi a dreptului (fiecărui individ) de a fi tratat cu respect.

Violenţa domestică reprezintă o serie de comportamente sistematic repetate, de atac fizic, agresivitate verbală si psihologică, sexuală si economică, pe care un partener le manifestă asupra celuilalt în cadrul oficializat al familiei sau in relaţia de convieţuire in acelaşi spaţiu.

Violenţa domestică se află la originea numeroaselor maladii fizice şi psihice, a consultatiilor, spitalizårilor si incapacitåtilor temporare de muncå, precum şi a unui consum ridicat de medicamente şi de alte servicii de sănătate.

Lucrarea, în partea teoretică, prezintă conceptul general de familie şi care este semnificaţia acesteia pentru individ şi pentru societate din punct de vedere psihologic , sociologic si juridic. Prezentarea continuă cu conceptual general de violenţå si de violenţă domestică , cauzele şi formele de manifestare ale violenţei domestice .

Lucrarea , în partea practică, se referă la o cercetare asupra atitudinile oamenilor in legatură cu violenţa şi atitudinile victimelor violenţei domestice despre violenţå . Cercetarea a fost realizatå pe un lot de 80 subiecţi pe care s-au aplicat o serie de chestionare.

Scopurile principale al acestei lucrări au fost: de a scoate în evidenţă importanţa familiei pentru omenire , de a arăta ceea ce este violenţa domestică , rolul negativ pe care îl are violenţa domestică într-o familie .

Omul zilelor noastre îşi cunoaşte mai bine capacităţile, îşi organizează mai bine cotele de eficienţă, a devenit mai pragmatic şi îşi planifică viitorul.

CAPITOLUL 1

FAMILIA – INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ PENTRU INDIVID ŞI PENTRU SOCIETATE

Familia reprezintă una din cele mai vechi forme de asociere umană cu implicaţii fundamentale pentru indivizi şi pentru societate . Ea este o formă de comunicare bazată pe relaţii afective , respect reciproc , întrajutătoare a cărei funcţii sociale asigură continuitatea speciei umane si evoluţia societăţii .

Pentru orice tip de societate instituţia familiei coexistă fiind definită prin universalitate şi conştiinţa colectivă, în cadrul căreia caracterul comun al relaţiilor permite perpetuarea modulului cultural ce caracterizează societatea respectivă .

Familia este un grup natural caracterizat prin stabilirea structurală durabilă în timp , alcatuită din femei si barbaţi , părinţi şi copii , bunici si nepoţi ,uniţi prin legături trainice de căsătorie, sânge sau rudenie ori prin forme specifice de organizare a relaţiilor dintre ei.

Raporturile create în familie constituie un model specific de solidaritate si integrare socială care implică indivizi aflaţi într-o interacţiune reciprocă şi permanentă .

Familia este cea mai importantă şi cea mai dinamică structură a vieţii sociale , ea fiind influenţată de legile generale de dezvoltare a societăţii si de întregul proces istoric delimitând apariţia tipurilor istorice de familie, înså esenţa acesteia rămânând întotdeauna aceeaşi .

Murdock ( 1949 ) considera familia ca fiind : ’’ Grupul social ai cărui membrii sunt legaţi prin legăturii de sânge , căsătorie sau adopţie şi care trăiesc împreună, cooperează sub aspect economic şi au grijă de copii ’’ .

Definirea noţiunii de familie a ridicat întotdeauna dificultăţi, ea putând fi definită din punct de vedere psihologic, sociologic cât şi din punct de vedere juridic.

Ca fenomen social familia reprezintă grupul social fundamental care asigură menţinerea continuităţii culturale prin procreere , prin îngrijirea şi educarea copiilor precum şi prin menţinerea continuităţii culturale prin transmiterea către descendenţi a limbii , a obiceielor şi a normelor de conduită.

Familia , ca formă specifică de comunitate umană , reprezintă grupul de persoane unite prin căsătorie, filiaţie sau rudenie care se caracterizează prin comunitate de viaţă şi interese . Familia este o realitate socială prin comunitate de viaţa dintre soţi , pårinţi si copii , precum şi alte rude .

Familia este o forma de relaţii sociale dintre oameni legaţi între ei prin căsătorie sau rudenie. Relaţiile de familie sunt foarte complexe , complexitate pe care nu o regăsim la alte categorii de relaţii sociale . În cadrul relaţiilor de familie apar aspecte morale , psihologice, fiziologice si economice, între membrii acesteia formându-se o comunitate de viaţå şi interese. Din familie fac parte soţii , pårinţii şi copii precum şi uneori , alte persoane între care există relaţii de rudenie .

Preview document

Violența Domestică - Pagina 1
Violența Domestică - Pagina 2
Violența Domestică - Pagina 3
Violența Domestică - Pagina 4
Violența Domestică - Pagina 5
Violența Domestică - Pagina 6
Violența Domestică - Pagina 7
Violența Domestică - Pagina 8
Violența Domestică - Pagina 9
Violența Domestică - Pagina 10
Violența Domestică - Pagina 11
Violența Domestică - Pagina 12
Violența Domestică - Pagina 13
Violența Domestică - Pagina 14
Violența Domestică - Pagina 15
Violența Domestică - Pagina 16
Violența Domestică - Pagina 17
Violența Domestică - Pagina 18
Violența Domestică - Pagina 19
Violența Domestică - Pagina 20
Violența Domestică - Pagina 21
Violența Domestică - Pagina 22
Violența Domestică - Pagina 23
Violența Domestică - Pagina 24
Violența Domestică - Pagina 25
Violența Domestică - Pagina 26
Violența Domestică - Pagina 27
Violența Domestică - Pagina 28
Violența Domestică - Pagina 29
Violența Domestică - Pagina 30
Violența Domestică - Pagina 31
Violența Domestică - Pagina 32
Violența Domestică - Pagina 33
Violența Domestică - Pagina 34
Violența Domestică - Pagina 35
Violența Domestică - Pagina 36
Violența Domestică - Pagina 37
Violența Domestică - Pagina 38
Violența Domestică - Pagina 39
Violența Domestică - Pagina 40
Violența Domestică - Pagina 41
Violența Domestică - Pagina 42
Violența Domestică - Pagina 43
Violența Domestică - Pagina 44
Violența Domestică - Pagina 45
Violența Domestică - Pagina 46
Violența Domestică - Pagina 47
Violența Domestică - Pagina 48
Violența Domestică - Pagina 49
Violența Domestică - Pagina 50
Violența Domestică - Pagina 51
Violența Domestică - Pagina 52
Violența Domestică - Pagina 53
Violența Domestică - Pagina 54
Violența Domestică - Pagina 55
Violența Domestică - Pagina 56
Violența Domestică - Pagina 57
Violența Domestică - Pagina 58
Violența Domestică - Pagina 59
Violența Domestică - Pagina 60
Violența Domestică - Pagina 61
Violența Domestică - Pagina 62
Violența Domestică - Pagina 63
Violența Domestică - Pagina 64
Violența Domestică - Pagina 65
Violența Domestică - Pagina 66
Violența Domestică - Pagina 67
Violența Domestică - Pagina 68
Violența Domestică - Pagina 69
Violența Domestică - Pagina 70
Violența Domestică - Pagina 71
Violența Domestică - Pagina 72
Violența Domestică - Pagina 73
Violența Domestică - Pagina 74
Violența Domestică - Pagina 75
Violența Domestică - Pagina 76
Violența Domestică - Pagina 77
Violența Domestică - Pagina 78
Violența Domestică - Pagina 79
Violența Domestică - Pagina 80
Violența Domestică - Pagina 81
Violența Domestică - Pagina 82
Violența Domestică - Pagina 83
Violența Domestică - Pagina 84
Violența Domestică - Pagina 85
Violența Domestică - Pagina 86
Violența Domestică - Pagina 87
Violența Domestică - Pagina 88
Violența Domestică - Pagina 89
Violența Domestică - Pagina 90
Violența Domestică - Pagina 91
Violența Domestică - Pagina 92
Violența Domestică - Pagina 93
Violența Domestică - Pagina 94
Violența Domestică - Pagina 95
Violența Domestică - Pagina 96
Violența Domestică - Pagina 97
Violența Domestică - Pagina 98
Violența Domestică - Pagina 99
Violența Domestică - Pagina 100
Violența Domestică - Pagina 101
Violența Domestică - Pagina 102
Violența Domestică - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Violenta Domestica.doc

Alții au mai descărcat și

Gradul de manifestare și studiul cauzalității alcoolismului asupra personalității alcoolistului - fenomene psihosociale

INTRODUCERE Problema întrebuinţării alcoolului e destul de actuală la momentul dat. În zilele noastre întrebuinţarea băuturilor alcoolice umane se...

Violența în Familie

1. Violenta 1.1 Concepte generale Conceptul acoperă, atât în reglementările juridice, cât şi în practică, grade diferite de vizibilitate şi de...

Violenta Scolara - Cauze si Modalitati de Prevenire

1.INTRODUCERE. Violenţa scolara este doar una dintre manifestarile violentei cotidiene. Dezbaterile privind relatia între conceptul de „drept la...

Violenta in Familie

“Amploarea fenomenului violenţei în familie reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale cu care trebuie să se confrunte societatea...

Familia Monoparentală

Familia monoparentală este o componentă care există în societate și care își pune amprenta asupra copiilor care cresc cu un singur părinte și...

Empatia

O mare varietate de definitii si metafore au fost oferite de literature de specialitate cu privire la empatie, incluzand: “Empatia este eul...

Violenta Conjugala si Efectele ei Asupra Femeii Victime

Prezenta cercetare isi propune sa precizeze care sunt efectele violentei conjugale asupra femeii. Violenta conjugala reprezinta o ranire de doua...

Neuropsihologia Atenției

NEUROPSIHOLOGIA ATENTIEI Exista numeroase puncte de vedere care ar putea fundamenta o teorie moderna a procesului atentiei. În decursul istoriei...

Te-ar putea interesa și

Violența în România

1. INTRODUCERE Cu o jumatate de secol in urma, violenta strazii, a unor grupuri indepartate de oameni, ramanea exterioara, cunoasterea ei fiind...

Violența Domestică

ARGUMENT p. 2 CAPITOLUL I. Definiţii şi teorii asupra violenţei domestice p. 3 I.1. Violenţa domestică- definiţii şi scurt istoric p. 3 I. 2....

Femeia, victimă a violenței domestice

Cap 1. Introducere 1.1. Abordări cu privire la violenta domestica Pe parcursul secolului XX, situaţia femeilor s-a ameliorat treptat. Acest lucru...

Violenta Domestica asupra Femeii

Si-au unit destinele acum 33 de ani, intr-un sat din Moldova. Au venit in Valea Jiului, sotul s-a angajat, iar ea a crescut cinci copii ca niste...

Violența Domestică

I. INTRODUCERE – CE CERCETĂM? Violenţa domestică este o problemă de ordin atât naţional, cât şi mondial. Conform cercetărilor şi datelor...

Activitati Desfasurate de Politie pentru Prevenirea si Combaterea Violentei Intrafamiliale

CAPITOLUL I Delimitari conceptuale privind violenta intrafamiliala 1 1 Consideratii generale Violenta intrafamiliala, un concept nou, un subiect...

Opiniile Tinerilor din Republica Moldova Privitor la Violența Domestică

Introducere Actualitatea temei: În societate, omul nu poate trăi singur, izolat. El se raportează permanent la alţii, acţionează împreună cu ei,...

Cresterea Cazurilor de Violenta Domestica

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE Perioada de tranzitie din Romania s-a caracterizat printr-o amplificare fara precedent a violentei in familie, iar...

Ai nevoie de altceva?