Proiectele din domeniul Psihopedagogie

Abandonul școlar în perioada pandemiei de Covid-19-date existente și soluții propuse

Rezumat Lucrarea își propune să evidențieze problemele care s-au ivit in rândul profesorilor, elevilor, părinților și a autorităților din România în anul școlar 2020-2021 în condițiile pandemiei de coronavirus, precum și gestionarea acestora în contextul crizei sanitare din România. De asemenea,se incearcă... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Rolul proiectelor în învățământul preuniversitar

Introducere Trăim într-o societate aflată într-o continuă mișcare, adaptare, transformare. Societatea solicită persoane libere, creative, performante în activitate. Evident, se impune o altă viziune asupra instruirii tinerilor în școală, care să formeze la elevi competențe ce îi va ajuta să reușească într-o... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect de activitate integrată - Povestea celor trei fluturi

GRUPA MARE Tema anuală: „CÂND/ CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” Tema săptămânii: ”INSECTE” Tema zilei: „PRIETENIA FLUTURASILOR ” Tema activității : „ Povestea celor trei fluturi” Tipul de integrare : ADE (D.L.C +D.O.S) + ALA II Categoria de activitate: Activitate pe domenii experiențiale Mijloc de realizare:... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Recapitulăm cu Jack - Emoții de bază

DATA: 01.04.2021 CLASA: Pregătitoare C ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDILA, JUDEȚUL BRAȘOV PROF. ÎNV. PRIMAR ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare DISCIPLINA: Dezvoltare personală UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Sus pe vrejul de fasole! SUBIECTUL LECȚIEI: Recapitulăm cu Jack! Emoții de bază TIPUL LECȚIEI: fixare și... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Vrejul de fasole - Adunarea și scăderea în concentrul 0-20, prin numărare

DATA: 01.04.2021 CLASA: Pregătitoare C ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDILA, JUDEȚUL BRAȘOV PROF. ÎNV. PRIMAR ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Sus pe vrejul de fasole! SUBIECTUL LECȚIEI: Vrejul de fasole-Adunarea și scăderea în... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Arte vizuale și abilități practice

DATA: 01.04.2021 CLASA: Pregătitoare C ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDILA, JUDEȚUL BRAȘOV PROF. ÎNV. PRIMAR : ARIA CURRICULARĂ: Arte DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Sus pe vrejul de fasole! SUBIECTUL LECȚIEI: Vrejul de fasole-asamblare TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi și... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Drepturile omului și drepturile culturale

Școala: Liceul Andrei Șaguna Profesor: Disciplina: Educație socială (Educație interculturală) Unitatea de învățare: Unit. 1- Eu într-o lume diversă Clasa : A VI-a B Data : 10.05.2021 Tema : Drepturile omului și drepturile culturale Titlul lecției : Reguli ale societății bazate pe dreptate Tipul lecției :... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Preview

Programe de intervenție psihopedagogică la copiii cu ADHD

1. EVALUARE PSIHOPEDAGOGICĂ Școala Gimnazială Specială Huedin Subiectul: M.H.., 13 ani, clasa a VI-a. Prezentarea cazului: diagnostic ADHD Copilul M.H. provine dintr-o familie organizată, cu resurse financiare medii și cu un grad mediu de culturalizare. M.H. a prezentat încă din clasa I tulburări ușoare de... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de caz

1. Descrierea generală a cazului Numele copilului: Zaharia Alexandru Data nașterii: 23.07.2010 Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială "Spiru Haret ", Dorohoi Clasa: IV Stare general de sănătate: bună Psihodiagnostic: tulburări de comportament Cu siguranță cunoaștem sau am văzut un copil agresiv, fie la... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Impactul pandemiei SARS-COV 2 asupra educației și formării profesionale a studenților

Introducere Începând cu luna iunie 2019, 187 de state membre ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) au adoptat Declarația Centenarului pentru viitorul muncii, chemând Organizația să continue „cu vigoare neîntreruptă mandatul său constituțional pentru justiție socială, dezvoltând în continuare abordarea... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Metoda proiectului

1. INTRODUCERE În practica școlară s-au îmbunătățit metodele și tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelații eficiente între predare - învățare - evaluare și pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalității autonome, libere și creatoare. Printre metodele complementare de evaluare... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Proiect citire scriere deficiențe șevere cls a VIII-a - Sa ne reamintim literele S și T

Propunător: Prof. Psihopedagogie Specială: Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Data: 10.03.2021 Clasa: a VIII-a B, Deficiențe mintale severe, profunde și asociate Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina: Citire scriere comunicare Unitatea de învățare: Actul lexic și grafic Subiectul... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiect didactic Modul PSED

I. DATE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE - UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște - CLASA: a VII-a - ARIA CURRICULARĂ: Arte și Tehnologii - DISCIPLINA: Educație Tehnologică - UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Tehnologii moderne și influența acestora asupra viitorului omenirii.... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Joc didactic DLC - Surprizele primăverii

GRĂDINIȚA GRUPA MIJLOCIE 3 PROF. ÎNV. PREȘC. DOMENIUL DE ACTIVITATE:Domeniul Limbă și Comunicare CATEGORIA DE ACTIVITATE:Educarea limbajului TEMA : “Surprizele primăverii” MIJLOC DE REALIZARE:Joc didactic TIPUL DE ACTIVITATE:Fixarea și consolidarea cunoștințelor SCOPUL ACTIVITĂȚII: - Consolidarea... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Metode de Cercetare - Rolul jocului didactic în corectarea stigmatismului

1.Obiectivele și ipoteza cercetării Așa cum am mai afirmat pe parcursul acestei lucrări, aplicarea unor jocuri didactice speciale facilitatează corectarea sigmatismului și dezvoltarea vorbirii la preșcolari și școlarii mici. Aplicarea probelor pentru stabilirea performanțelor minimale au constituit punctul de... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview