Toate proiectele din domeniul Psihopedagogie

 • Proiect citire scriere deficiente severe cls a VIII-a - Sa ne reamintim literele S si T

  Propunător: Prof. Psihopedagogie Specială: Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Data: 10.03.2021 Clasa: a VIII-a B, Deficiențe mintale severe, profunde și asociate Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina: Citire scriere comunicare Unitatea de învățare: Actul lexic și grafic Subiectul lecției: „Să ne reamintim literele ”S” și ”T”!” Tipul lecției: consolidare și aprofundare COMPETENȚE GENERALE 1.Dezvoltarea abilităților de receptare a mesajului oral 2....

 • Proiect didactic Modul PSED

  I. DATE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE - UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște - CLASA: a VII-a - ARIA CURRICULARĂ: Arte și Tehnologii - DISCIPLINA: Educație Tehnologică - UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Tehnologii moderne și influența acestora asupra viitorului omenirii. - SUBIECTUL: Soluții de protejare a mediului din prezent și viitor. Reciclarea și reutilizarea produselor. - DURATA ACTIVITĂȚII: 50 de minute - DATA: 12.01.2021 - TIPUL...

 • Joc didactic DLC - Surprizele primaverii

  GRĂDINIȚA GRUPA MIJLOCIE 3 PROF. ÎNV. PREȘC. DOMENIUL DE ACTIVITATE:Domeniul Limbă și Comunicare CATEGORIA DE ACTIVITATE:Educarea limbajului TEMA : “Surprizele primăverii” MIJLOC DE REALIZARE:Joc didactic TIPUL DE ACTIVITATE:Fixarea și consolidarea cunoștințelor SCOPUL ACTIVITĂȚII: - Consolidarea deprinderii de exprimare corectă și coerentă din punct de vedere gramatical, fonetic și lexical. OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Pe parcursul și la sfârșitul activității copiii vor fi capabili:...

 • Metode de Cercetare - Rolul jocului didactic in corectarea stigmatismului

  1.Obiectivele și ipoteza cercetării Așa cum am mai afirmat pe parcursul acestei lucrări, aplicarea unor jocuri didactice speciale facilitatează corectarea sigmatismului și dezvoltarea vorbirii la preșcolari și școlarii mici. Aplicarea probelor pentru stabilirea performanțelor minimale au constituit punctul de plecare în cunoașterea individualității copiilor precum și în organizarea și desfășurarea întregului demers didactic. Probele de evaluare inițială și finală au fost centrate pe copil,...

 • Activitati didactice pentru corectarea tulburarilor de vorbire

  Proiecte de activitate didactică Data: Clasa: I Obiect: Terapia tulburărilor de limbaj Diagnostic: Sigmatism interdental Subiect: Sunetul „Ș” Propunător: Zah L. Obiective operaționale: - Să pronunțe corect sunetul „ș”; - Să execute corect exercițiile pregătitoare de terapie generală și specifică; - Să recunoască existența sunetului „ș” dintr-un șir de cuvinte date, marcând cu bătaie din palme; - Să utilizeze locul sunetului „ș” în structuri verbale: silabe, cuvinte, propoziții; -...

 • Metodologia cercetarii psihopedagogice si clinice

  INTRODUCERE Conform celor mai recente definiții incluse în DSM-5 , dizabilitatea intelectuală( tulburarea intelectuală de dezvoltare) se caracterizează prin deficite semnificative atât în funcționarea cognitivă, cât și la nivelul comportamentului adaptativ, exprimat prin abilități conceptuale, sociale și pragmatice. Acestea debutează înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.( A. Roșan, 2015) Nivelul de severitate se stabilește în funcție de abilitatea funcțională, nu pe baza IQ-ului sau a...

 • Deficienta de auz

  „A fi invalid nu ar trebui să însemne a fi descalificat de la a avea acces la fiecare aspect al vieții.”-Emma Thompson Ce este deficiența de auz? Deficiența de auz face parte din categoria deficiențelor senzoriale. Termenii folosiți pentru desemnarea deficienței de auz sunt: surditate, disfuncție auditivă, hipoacuzie. Disfuncțiile auditive se manifestă ca urmare a apariției unei boli sau datorită prezenței unei anormalități într-unul dintre compartimentele urechii: externe, medii sau...

 • Proiect didactic matematica clasa a VII a CSEI - Utilizarea banilor

  Data: 30.05.2019 Aria curriculară: Matematică și științe Disciplina: Matematică Clasa: a VI-a A Școala: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Unitatea de învățare: Unități de măsură Subiectul lecției: Utilizarea banilor Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe Scopul: Formarea priceperilor și deprinderilor de utilizare a banilor, dezvoltarea interesului pentru studiul matematicii OBIECTIVE CADRU: I.DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE EXPLORARE/ INVESTIGARE ȘI...

 • Continuturi specifice invatamantului primar

  INTRODUCERE Elevii vin la scoală ca să învețe. De aceea este important să vedem care sunt caracteristicile învățării și cum ar putea ea să se producă mai bine, astfel încât să-i sprijine pe tineri în drumul lor către succes. În ultimii ani s-a produs o concentrare a atenției și a preocupărilor dinspre centrarea pe structura formală, instituționalizată a educației - școlaritatea - către procesul mai vast al învățării. Este nevoie de o nouă abordare în acest sens, de vreme ce după apariția...

 • Comportamentele dificile si deranjante - Cum le depasim

  Cum să ne purtăm cu oamenii dificili Brinkman și Kirschner identifică 10 tipuri de persoane dificile: Tancul Perfidul Grenada Atoateștiutorul Atoateștiutorul închipuit Serviabilul Nehotărîtul Taciturnul Negativistul Jeluitorul. Sugestii în comunicare cu persoanele de tip Tanc Tancul este confruntativ, găsește mereu pe cineva vinovat, este furios, nerăbdător și agresiv. Îl definim prin temperamentul coleric și nestăpînire (ca fire, după K. Leonhard). Răspunsuri...

 • Proiect didactic - Calatorim prin lume

  Unitatea de învățământ: Prof. înv.preșc: Grupa: mare Tema anuală de studiu: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?” Tema proiectului: „Călătorim prin lume” Tema săptămânii: „O călătorie pe ape” Tema activității integrate: „Călătorie pe Insula de Nicăieri” Tipul activității: verificare și consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi Forma de realizare: Activitate integrată ADP + ADE (DLC+ DȘ +DȘ1) + ALA1 +ALA2 ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: - ADP: Înt ...

 • Plan de lectie simultan - Literatura pentru copii

  Data: 04.03.2020 Unitatea de învățământ: Școala primară Dezmir Profesor învățământ primar: Clasa: a III-a și a IV-a Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplină: Limbra și literatura română Unitatea de învățare: clasa a III-a: Împreună clasa a IV-a: A ști, a face, a fi împreună Subiectul lecției: clasa a III-a: Recapitulare-părțile de vorbire clasa a IV-a: Predicatul Formă de organizare: integrată Tipul lecției: clasa a III-a: lecție de sistematizare, consolidare, fixare a...

 • Plan de lectie - Educatie civica

  DATA: 08.04.2020 UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Focșani CLASA: a IV- a B CADRU DUDACTIC: Prof. înv.primar Alexandrescu Crăița PROPUNĂTOR: ARIA CURRICULARĂ: „Om și societate” DISCIPLINA: Educație civică SUBIECTUL LECȚIEI: “Normele morale fac parte din viața mea!” TIPUL LECȚIEI: sistematizare și consolidarea cunoștințelor DISCIPLINE INTEGRATE: Limba și literatura română COMPETENȚE SPECIFICE: Educație civică 2.1. Explorarea unor valori morale care stau...

 • Plan de lectie - Inserarea tabelelor in documente Word

  A. Date generale Disciplina: TIC Clasa: a IX-a Unitatea de învățământ: Liceul Gh. Airinei București Titlul lecției: Inserarea tabelelor în documente Word Scopul lecției: Inserarea tabelelor într-un document Word și actualizarea datelor unui tabel Tipul lecției: Lecție de formare de priceperi și deprinderi Locul de desfășurare: Laboratorul de informatică Durata: 50 min 1. Conținutul activității de instruire Cod Arii de conținut Subarii de conținut C1 1. Inserarea de tabele în...

 • Program de dezvoltare a gandirii la elevii de varsta scolara medie

  Scopul programului:dezvoltarea gândiri la vârsta școlară medie. Obiectivele programului: - Dezvoltare operațiilor gândirii analiza, sinteza, comparația, generalizarea, abstractizarea; - Dezvoltarea gândirii abstracte; - Formarea la preadolescenți a capacitații de a evalua nivelul de gândire; - Formarea la preadolescenți a motivației pentru dezvoltarea nivelului propriu de gândire. Ședința nr.1 Scopul:de a îmbunătăți capacitatea de operare cu noțiunile obiectivele concrete la vârsta...

Pagina 1 din 19