Proiectele din domeniul Psihopedagogie

Proiect didactic - Drepturile omului și drepturile culturale

Școala: Liceul Andrei Șaguna Profesor: Disciplina: Educație socială (Educație interculturală) Unitatea de învățare: Unit. 1- Eu într-o lume diversă Clasa : A VI-a B Data : 10.05.2021 Tema : Drepturile omului și drepturile culturale Titlul lecției : Reguli ale societății bazate pe dreptate Tipul lecției :... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Programe de intervenție psihopedagogică la copiii cu ADHD

1. EVALUARE PSIHOPEDAGOGICĂ Școala Gimnazială Specială Huedin Subiectul: M.H.., 13 ani, clasa a VI-a. Prezentarea cazului: diagnostic ADHD Copilul M.H. provine dintr-o familie organizată, cu resurse financiare medii și cu un grad mediu de culturalizare. M.H. a prezentat încă din clasa I tulburări ușoare de... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de caz

1. Descrierea generală a cazului Numele copilului: Zaharia Alexandru Data nașterii: 23.07.2010 Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială "Spiru Haret ", Dorohoi Clasa: IV Stare general de sănătate: bună Psihodiagnostic: tulburări de comportament Cu siguranță cunoaștem sau am văzut un copil agresiv, fie la... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Preview

Impactul pandemiei SARS-COV 2 asupra educației și formării profesionale a studenților

Introducere Începând cu luna iunie 2019, 187 de state membre ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) au adoptat Declarația Centenarului pentru viitorul muncii, chemând Organizația să continue „cu vigoare neîntreruptă mandatul său constituțional pentru justiție socială, dezvoltând în continuare abordarea... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Metoda proiectului

1. INTRODUCERE În practica școlară s-au îmbunătățit metodele și tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelații eficiente între predare - învățare - evaluare și pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalității autonome, libere și creatoare. Printre metodele complementare de evaluare... citește mai departe

27 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Proiect citire scriere deficiente severe cls a VIII-a - Sa ne reamintim literele S si T

Propunător: Prof. Psihopedagogie Specială: Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Data: 10.03.2021 Clasa: a VIII-a B, Deficiențe mintale severe, profunde și asociate Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina: Citire scriere comunicare Unitatea de învățare: Actul lexic și grafic Subiectul... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Preview

Proiect didactic Modul PSED

I. DATE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE - UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște - CLASA: a VII-a - ARIA CURRICULARĂ: Arte și Tehnologii - DISCIPLINA: Educație Tehnologică - UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Tehnologii moderne și influența acestora asupra viitorului omenirii.... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Joc didactic DLC - Surprizele primaverii

GRĂDINIȚA GRUPA MIJLOCIE 3 PROF. ÎNV. PREȘC. DOMENIUL DE ACTIVITATE:Domeniul Limbă și Comunicare CATEGORIA DE ACTIVITATE:Educarea limbajului TEMA : “Surprizele primăverii” MIJLOC DE REALIZARE:Joc didactic TIPUL DE ACTIVITATE:Fixarea și consolidarea cunoștințelor SCOPUL ACTIVITĂȚII: - Consolidarea... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Metode de Cercetare - Rolul jocului didactic în corectarea stigmatismului

1.Obiectivele și ipoteza cercetării Așa cum am mai afirmat pe parcursul acestei lucrări, aplicarea unor jocuri didactice speciale facilitatează corectarea sigmatismului și dezvoltarea vorbirii la preșcolari și școlarii mici. Aplicarea probelor pentru stabilirea performanțelor minimale au constituit punctul de... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Preview

Activitati didactice pentru corectarea tulburarilor de vorbire

Proiecte de activitate didactică Data: Clasa: I Obiect: Terapia tulburărilor de limbaj Diagnostic: Sigmatism interdental Subiect: Sunetul „Ș” Propunător: Zah L. Obiective operaționale: - Să pronunțe corect sunetul „ș”; - Să execute corect exercițiile pregătitoare de terapie generală și specifică; - Să... citește mai departe

19 pagini 4 puncte Extras Preview

Metodologia cercetării psihopedagogice și clinice

INTRODUCERE Conform celor mai recente definiții incluse în DSM-5 , dizabilitatea intelectuală( tulburarea intelectuală de dezvoltare) se caracterizează prin deficite semnificative atât în funcționarea cognitivă, cât și la nivelul comportamentului adaptativ, exprimat prin abilități conceptuale, sociale și... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Deficienta de auz

„A fi invalid nu ar trebui să însemne a fi descalificat de la a avea acces la fiecare aspect al vieții.”-Emma Thompson Ce este deficiența de auz? Deficiența de auz face parte din categoria deficiențelor senzoriale. Termenii folosiți pentru desemnarea deficienței de auz sunt: surditate, disfuncție auditivă,... citește mai departe

28 pagini 4 puncte Extras Bibliografie

Proiect didactic matematica clasa a VII a CSEI - Utilizarea banilor

Data: 30.05.2019 Aria curriculară: Matematică și științe Disciplina: Matematică Clasa: a VI-a A Școala: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Unitatea de învățare: Unități de măsură Subiectul lecției: Utilizarea banilor Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe Scopul: Formarea... citește mai departe

26 pagini 5 puncte Extras Preview

Conținuturi specifice învățământului primar

INTRODUCERE Elevii vin la scoală ca să învețe. De aceea este important să vedem care sunt caracteristicile învățării și cum ar putea ea să se producă mai bine, astfel încât să-i sprijine pe tineri în drumul lor către succes. În ultimii ani s-a produs o concentrare a atenției și a preocupărilor dinspre centrarea pe... citește mai departe

74 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comportamentele dificile si deranjante - Cum le depasim

Cum să ne purtăm cu oamenii dificili Brinkman și Kirschner identifică 10 tipuri de persoane dificile: Tancul Perfidul Grenada Atoateștiutorul Atoateștiutorul închipuit Serviabilul Nehotărîtul Taciturnul Negativistul Jeluitorul. Sugestii în comunicare cu persoanele de tip Tanc Tancul este... citește mai departe

47 pagini 5 puncte Extras