Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 31324
Mărime: 3.16MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioana Andrei

Cuprins

ARGUMENT.p. 4

CAPITOLUL I – EDUCAŢIA PREŞCOLARĂ ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE

1.1. Educaţia preşcolară şi perspectivele dezvoltării personalităţii.p. 8

1.2. Rolul educaţiei în formarea personalităţii.p. 11

1.2.1. Relaţia maturizare.p. 11

1.2.2. Relaţia educaţie-dezvoltare.p. 13

1.3. Rolul autoeducaţiei în formarea personalităţii.p. 14

1.4. Dezvoltarea stadială a personalităţii.p. 14

1.4.1. Conceptul de stadii ale dezvoltării personalităţii. p. 14

1.4.2. Teorii ale dezvoltării stadiale ale personalităţii.p. 15

1.5. Educaţia timpurie – în perspectiva noilor educaţii.p. 17

1.5.1. Note distinctive ale educaţiei timpurii.p. 17

1.5.2. Argumente în favoarea educaţiei timpurii.p. 18

CAPITOLUL II – PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR

2.1. Contextul general al evoluţiei copilului preşcolar.p. 24

2.2. Substadiile preşcolarităţii.p. 25

2.2.1. Preşcolarul mic (3 ani-4 ani).p. 25

2.2.2. Preşcolarul mijlociu (4 ani-5ani).p. 26

2.2.3. Preşcolarul mare (5 ani-6/7 ani).p. 27

2.3. Coordonate ale dezvoltării psihice a preşcolarului.p. 28

2.3.1. Motricitatea-bază a dezvoltării psihice a copilului.p. 28

2.3.2 Dezvoltarea proceselor psihice senzoriale la preşcolari.p. 29

2.4. Dezvoltarea intelectuală - Intelectul şi procesele cognitive superioare.p. 32

2.5. Coordonate ale dezvoltării fizice a preşcolarului.p. 42

2.5.1. Stadii ale dezvoltării.p. 42

2.5.2. Etape de dezvoltare.p. 43

2.5.3. Vârsta preşcolară.p. 44

2.6. Socializarea, autonomia si profilul afectiv.p. 48

2.6.1. Dezvoltarea socială şi dezvoltarea personalităţii.p. 48

2.6.2. Trăsăturile de personalitate ale copiilor, variabile importante în dezvoltarea autonomiei.p. 52

2.7. Aptitudinea de şcolaritate

2.7.1. Aptitudinea de şcolaritate - sarcina fundamentală a învăţământului.p. 54

2.7.2. Dezvoltarea limbajului în formarea aptitudinii de şcolaritate.p. 56

2.7.3. Locul limbajului în cadrul aptitudinii de şcolaritate.p. 58

2.8. Metode de tehnici şi de cunoaştere a personalităţii copilului preşcolar.p. 61

CAPITOLUL III - Aspecte metodologice privind dezvoltarea psiho-fizică a copilului preşcolar din perspectiva educaţiei preşcolare. Moduri şi formele de activitate şi dezvoltarea psiho-fizică a preşcolarului

3.1. Jocul - element central al formării şi dezvoltării personalităţii preşcolarului.p. 72

3.2. Învăţarea. Asigurarea continuităţii între activitatea de joc şi activitatea de învăţare.p. 78

3.2.1. Jocuri de mişcare.p. 85

3.2.2. Jocuri didactice matematice.p. 86

3.2.3. Jocuri didactice pentru educaţia ecologică.p. 89

CAPITOLUL IV – STUDIU DE CAZ – INTRAREA COPIILOR ÎN CLASA I

4.1. Obiectivele cercetării.p. 91

4.2. Ipoteza cercetării.p. 92

4.3. Designul cercetării.p. 92

4.4. Analizarea şi interpretarea rezultatelor.p. 94

CONCLUZII.p. 118

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.p. 121

ANEXE.p. 123

Extras din document

ARGUMENT

Ca primă etapă a sistemului de învăţământ, grădiniţa de copii are o importanţă covârşitoare în formarea personalităţii tinerei generaţii deoarece vârsta copiilor de care se ocupă este cea a maximei plasticităţi şi receptivităţi, a deschiderii spre lume, a curiozităţii nemărginite, a motivaţiei maxime de a cunoaşte tot ce există în jur.

Cu toate progresele făcute de ştiinţă, cunoaşterea copilului nu a fost epuizată. Cunoaştem îndeajuns copilul şi copilăria? Fiecare copil este unic în felul său, eset o personalitate în devenire. Să-l cunoaştem îndeaproape, să-l călăuzim pe treptele evoluţiei, să-i modelăm personalitatea reprezintă competenţele prioritare ale oricărui educator. Aşadar copilul trebuie cunoscut pentru a dirija cu cât mai multe şanse de succes dezvoltarea personalităţii lui. Pe temelia la care contribuim noi, educatorii alături de părinţi se va clădi viitoarea personalitate, omul de mâine. Înconjurându-l cu afectivitate şi ghidându-l cu dragoste treptat de la lumea imaginară la realitatea vieţii, copilul este trasmis în mediul social reuşind să facă faţă cu succes greutăţilor şi obstacolelor de mai târziu. Părinţii şi dascălii trebuie să fie modele de personalitate pentru copii, spiritualitatea unora hrănindu-se din spiritualitatea celorlalţi.

M-am oprit asupra acestei teme deoarece am avut posibilitatea să observ evoluţia copiilor de la grădiniţă până la primele clase ale şcolii primare şi mă bucur că sub îndrumarea mea au crescut şi şi-au dezvoltat personalitatea. Fiind aproape de sufletul lor, îmi este uşor să le înţeleg nedumeririle specifice vârstei şi nu numai să le răspund întrebărilor pline de inocenţă, ci şi să-i stimulez să pună întrebări din ce în ce mai inteligente. În orice profesie ar lucra, omul societăţii moderne are nevoie de pregătire de specialitate care, în condiţiile actuale se cere a fi cât mai temeinică şi mai cuprinzătoare. Cunoaşterea îndeaproape a copilului de către educator este premisa creşterii calităţii instructiv-educative; pentru aceasta am căutat să studiez lucrări recente, articole apărute în literatura de specialitate care tratează personalitatea preşcolarilor.

Educatorul este într-o permanentă comuniune spirituală cu copilul fiind astfel capabil să-i corecteze comportamentul şi chiar temperamentul fără a-i impune reguli stricte ci doar prin mimica prietenoasă şi glasul cald. El nu este un om simplu transmiţător de cunoştinţe, ci un modelator de personalităţi, un “formator”.

Nici un om nu se poate simţi mai împlinit decât dascălul ai cărui elevi s-au descurcat în viaţă şi a căror personalitate poartă amprenta dăruirii sale! Cât de fericit se simte atunci când un elev îndrumat de el pe primele cărări ale vieţii atinge performanţe, ajungând un model în societate!

Modernizarea învăţământului este o necesitate derivată din cerinţele dezvoltării societăţii contemporane, din experienţa practică acumulată şi din posibilităţile pe care le oferă azi ştiinţele educaţiei.

Învăţământul este o instituţie socială dinamică şi cu variate intercondiţionări naţionale şi internaţionale. “Ultimii 20 de ani se caracterizează prin transformări profunde în toate activităţile. Niciodată educaţia tinerei generaţii (pregătirea pentru a se adapta la o lume în continuă schimbare) n-a stat, ca azi, în atenţia lumii întregi. Problema adaptării şcolii la cerinţele noi ale dezvoltării sociale, organizarea ei în pas cu marile cuceriri ale revoluţiei tehnico-ştiinţifice, preocupă forurile guvernamentale şi de specialitate din toaţe ţările lumii, corpul profesoral şi masele tineretului de pretutindeni.”

Reforma învăţământului- moment de răscruce pentru şcoala românească- reprezintă un act de maximă răspundere socială.

Reforma învăţământului trebuie privită ca un proces continuu, adaptat condiţiilor concrete. Concepută ca un complex de cercetări concrete, reforma învăţământului s-a axat pe ancheta de opinie întreprinsă în rândul principalilor actori ai procesului instructiv-educativ, adică al cadrelor didactice, al elevilor precum şi al părinţilor.

“Trebuie să se ţină seama în cadrul reformei, de compatibilitatea dintre schimbările ce vor avea loc şi tradiţiile deja existente, specifice învăţământului românesc.”

Tradiţia valoroasă a învăţământului românesc constituie suport pentru revigorarea la cote înalte a sistemului instituţionalizat de pregătire pentru viaţă a tinerei generaţii.

Legea educatiei nationale prevede ca ideal educaţional al şcolii, dezvoltarea liberă şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţi autonome şi creative.

“Legea educatiei nationale a creat cadrul pentru atingerea unor obiective concrete ale reformei, vizând:

• un învăţământ diversificat care permite şi stimulează rute individuale de pregătire;

• un învăţământ care încurajează competiţia şi favorizează înnoirea;

• un învăţământ cu standarde ridicate, orientat spre cercetare ştiinţifică;

• un învăţământ compatibilizat cu sistemele europene şi, în acest sens, internaţionalizat.”

Preview document

Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 1
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 2
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 3
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 4
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 5
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 6
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 7
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 8
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 9
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 10
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 11
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 12
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 13
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 14
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 15
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 16
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 17
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 18
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 19
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 20
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 21
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 22
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 23
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 24
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 25
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 26
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 27
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 28
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 29
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 30
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 31
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 32
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 33
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 34
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 35
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 36
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 37
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 38
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 39
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 40
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 41
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 42
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 43
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 44
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 45
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 46
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 47
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 48
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 49
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 50
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 51
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 52
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 53
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 54
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 55
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 56
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 57
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 58
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 59
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 60
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 61
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 62
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 63
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 64
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 65
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 66
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 67
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 68
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 69
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 70
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 71
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 72
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 73
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 74
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 75
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 76
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 77
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 78
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 79
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 80
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 81
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 82
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 83
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 84
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 85
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 86
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 87
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 88
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 89
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 90
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 91
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 92
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 93
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 94
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 95
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 96
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 97
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 98
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 99
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 100
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 101
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 102
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 103
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 104
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 105
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 106
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 107
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 108
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 109
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 110
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 111
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 112
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 113
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 114
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 115
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 116
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 117
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 118
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 119
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 120
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 121
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 122
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 123
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 124
Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului - Pagina 125

Conținut arhivă zip

  • Educatia Prescolara - Premisa a Dezvoltarii Psiho-fizice a Copilului.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Pshiopedagogice ale Stimularii Creativitatii Copiilor Prescolari de 6-7 Ani

Introducere.3 Capitolul I. Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani.9 1.1 Conceptul de creativitate şi delimitările ei...

Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 IMPORTANȚA TEMEI Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care...

Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului și a comunicării preșcolarului

INTRODUCERE ,,Limba este lăcaşul de adăpost al Fiinţei, să-i construim, cu grijă şi responsabilitate, lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu...

Dezvoltarea Personalitatii Copilului de Varsta Prescolara

INTRODUCERE Fiecare perioada de vârsta îsi are însemnatatea ei în evolutia fiintei umane si în conturarea personalitatii, cred ca perioada...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii

ARGUMENTUL Perioada preșcolarității este tot mai des apreciată ca fiind vârstă ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională din viața...

Comunicarea didactica in invatamantul prescolar

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare a temei. Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta...

Jocul

INTRODUCERE Actualitatea temei. Cerințele mereu crescânde ale societății contemporane impun învățământului actual sarcini importante care să...

Ai nevoie de altceva?