Educatie Interculturala

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Educatie Interculturala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Psihopedagogie

Extras din document

Unitatea .de învăţământ:Colegiul Economic-Buzău

Data: 24.09.2014 . .

Clasa:a IX-a H

Disciplina : Patrimoniul unității

Unitatea de învăţare: Cadrul general de reglementare a contabilității

Subiectul: Momente în ,,devenirea ” contabilității

Tipul lecţiei: asimilare,dobândire,însușire de noi cunoștințe .

Durata: 50 minute

COMPETENŢE SPECIFICE: Identificarea și caracterizarea perioadelor majore în dezvoltarea contabilității ;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

• .COGNITIVE:

• .O1:- să identifice principalele perioade .existente în dezvoltarea contabilității ;

• .O2: - să caracterizeze principalele perioade din evoluția contabilității ;

• .O3: - să precizeze etapele dezvoltării contabilității în țara noastră;

• .O4: - să enumere principalele documente legislative ce au reglementat contabilitatea în România.

• .AFECTIVE:- manifestarea interesului pentru tema discutată,satisfacerea curiozității privind evoluția contabilității, participarea activă la lecție ;

• .PSIHO-MOTORII: abilitatea de a-și forma un limbaj de specialitate în domeniul contabilității.

STRATEGIA DIDACTICĂ

- .Metode şi procedee: explicaţia,conversaţia, problematizarea,dezbaterea, observatia sistematică, aprecierea modului de lucru .

al elevilor.

- .Forme de organizare: frontal, individual ;

- .Mijloace de învăţământ: manual, materiale didactice, fişa de lucru, tabla, creta

- .de specialitate:-,,Patrimoniul unității -clasa a IX-a”-Iuliana Bădilă, Ed. Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2010

,,Bazele Contabilităţii”- Ed. Valahia University Press, Târgovişte, 2008, Violeta State, Cristina Voinea.

”Contabilitate internașională.Comparații și armonizării”-Gh.Diaconu-Ed. Bibliotheca,2006

- .psihopedagogică şi metodologică:-,,Didactica disciplinelor economice” – ASE Bucuresti, 2005, Maria Elena Druţa

Fisiere in arhiva (1):

  • Educatie Interculturala.docx