Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz

Proiect
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 170 în total
Cuvinte : 38591
Mărime: 183.04KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Traian Vrasmas
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Specializarea Psihopedagogie specială

Cuprins

Capitolul I 3

Argument 3

Capitolul II 7

Introducere în psihopedagogia deficienţelor de auz 7

Obiectul psihopedagogiei deficienţelor de auz 8

Funcţionarea aparatului auditiv: 9

Sunetele 10

Frecvenţa sunetului 10

Intensitatea 11

Frecvenţa deficitului de auz 12

Identificare şi diagnosticare la persoanele cu deficienţe de auz 13

Indicatori de identificare a deficienţelor auditive în grădiniţă şi şcoală 14

Diagnosticul 16

Metodologia emiterii diagnosticului 18

Metodologie şi evaluare la persoanele cu deficienţe de auz 21

Rolul evaluării complexe a elevului deficient de auz 26

Fişă de evaluare iniţială 27

Fişă de evaluare a limbajului 28

Evaluarea anuală de diagnostic 33

Scopul evaluării anuale 33

Organizarea evaluărilor anuale de diagnostic 35

Colectarea şi organizarea informaţiilor 36

Desfăşurarea intâlnirilor de evaluare anuală de diagnostic 37

Planul Educaţional Individual 39

Unele aspecte ale recepţionării vorbirii 41

Metodica cercetării 43

Interpretarea rezultatelor cercetării 44

Limbajul şi gândirea elevilor cu deficienţe de auz 49

Forma scrisă a limbajului oral 52

Fondul lexical al persoanelor cu deficienţe de auz 54

Izvoarele limbajului verbal 54

Mediul de învăţare al elevilor cu deficienţe de auz 58

Servicii de sprijin în şcoala obişnuită 61

Obiectele de învăţământ şi formarea vocabularului elevilor cu deficientă de auz 64

Rezultate şi interpretari referitoare la obiectele de învăţământ 65

Rolul jocului în procesul învăţării şi al dezvoltării psihice la deficienţii de auz 67

Jocurile didactice 70

Orientare şcolară şi profesionala la copiii cu cerinţe educative speciale 71

Expertiza complexă a elevilor 75

Orientarea elevilor spre instituţiile de educaţie şi formare profesională 81

Câteva reguli în orientarea şcolară şi profesională 83

Orientarea şcolară şi profesională, activităţi indispensabile pentru perspectiva integrării profesionale 85

Capitolul III 91

Cadrul Practic 91

Obiectivele cercetării. 91

Ipoteza cercetării –Evaluare şi orientare şcolară 91

Capitolul IV 92

Metodologia cercetării: 92

Metodele de investigaţie: 92

Studiu de caz 153

Capitolul V 154

Rezultatele cercetării şi interpretarea acestora: 154

Capitolul VI 156

Concluzii 156

Rezumat 161

Bibliografie: 165

Extras din document

Argument

Politica şi practica educaţională din numeroase tări ale lumii este orientată în direcţia integrării copiilor cu cerinţe educative speciale în medii educaţionale şi de viaţă cât mai aproape de cele obişnuite, normale ale unei comunităţi. Această politica este pe larg desfăşurată de Convenţia cu privire la Drepturile Copilului (1989), Recomandările Consiliului Europei pentru integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale (1992), Materialele Conferinţei mondiale cu privire la educaţia specială (Salamanca, 1994), Materialele Conferinţei mondiale cu genericul “Educaţia pentru toţi” (Dakar, 2000).

Integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în comunitate devine una dintre cele mai stringente probleme psihopedagogice, fiind mereu obiect al cercetării specialiştilor din diferite ramuri ale ştiintei.

Am ales tema “Evaluare şi Orientare şcolară la persoanele cu deficienţe de auz deoarece consider că integrarea copiilor cu deficienţe de auz nu se poate face corect fără o evaluare/expertiză preliminară integrării persoanei în învăţământul de masă sau în învăţământul special.

Evaluarea permite determinarea Nevoilor Educaţionale Speciale ale fiecărui elev, conform condiţiilor personale şi capacităţilor şi dacă acestea pot fi indeplinite într-o

şcoală obişnuită. O evaluare armonizată evită discriminările şi evaluarile diferite pentru cazuri similare, permiţând şi standardizarea criteriilor pentru definirea Nevoilor Educaţionale Speciale.

Evaluarea psiho-pedagogică se face pentru a detecta nevoile speciale. Procesul constă în culegerea, analizarea şi evaluarea tuturor informaţiilor care au legatură cu procesul de predare şi învăţare a elevului.

Este necesar să se ia în considerare interacţiunea copilului cu conţinutul şi cu materialul de învăţare, predare, prieteni de şcoală, şcoala şi familie. În conformitate cu această abordare a mediului, legea stabileşte un minimum de informaţie pe care evaluarea psiho-pedagogică ar trebui sa se bazeze:

- informaţia asupra copilului: condiţiile personale privind dizabilitatea, abilităţile educaţionale şi ale istoricului şcolar, curriculare şi modul în care el/ea învaţă

- contextul şcolar: analiza evoluţiei educaţionale, a relaţiei cu clasa şi cum răspunsul şcolii întâmpina nevoile educaţionale speciale

- circumstanţe familiale: caracteristicile mediului, aşteptările părinţilor şi cum pot aceştia colabora cu planul educaţional

Raportul final ar trebui să conţină:

- informaţii personale: istoricul şcolar şi motivul evaluării

- evoluţia elevului:sănătate; dizabilitate; capacităţi curriculare şi stil de învăţare

- procesul de învăţare în şcoală şi în sala de clasă

- influenţa familiei şi mediul social

- nevoile educaţionale speciale

- coordonatele pentru adaptarea curriculară

Capitolul I

Evaluare şi Orientare şcolară la persoanele cu deficienţe de auz

I. 1 Introducere in psihopedagogia deficientelor de auz

Deficienţa de auz face parte din categoria deficienţelor senzoriale. Preocupări pentru deficienţii de auz au existat încă de pe vremea lui Aristotel, care vorbeşte despre aceştia în lucrarea sa „Despre simţurile celor care simt”. Codicele lui Iustinian conţine reflectată atitudinea societăţii faţă de deficienţii de auz şi despre drepturile pe care aceştia le aveau. În secolul al XVI-lea, medicul, filosoful şi matematicianul Girolamo Cardano scrie despre instrucţia şi educaţia surdomuţilor, bazate pe demutizare şi comunicare verbală. Spaniolul Pedro Ponce de Leon este primul care a folosit limbajul oral ca formă a demutizării.

Au existat de-a lungul timpului diferite poziţii faţă de metoda folosită pentru învăţarea limbii de către deficienţii de auz. Dintre acestea, au fost structurate trei metode principale:

- metode care folosesc preponderent limbajul oral (orale);

- metode care folosesc în principal limbajul scris (metode scrise);

- metode combinate, care utilizează şi mijloace auxiliare: dactilemele, labiolectura şi mimico-gesticulaţia.

În funcţie de zona de dezvoltare a metodelor, sunt cunoscute metodele: italiană, franceză, germană, austriacă, belgiană, română.

În ţara noastră au existat preocupări faţă de deficienţii de auz de peste 100 de ani. În 1863 se înfiinţează o şcoală pe lângă locuinţa Dr. Carol Davila, care devine apoi o secţie a azilului „Elena Doamna”, ulterior, o secţie a Institutului pentru surdomuţi de le Focşani (1865). Încă din 1924 se stipulează în Legea Învăţământului că în unele şcoli vor funcţiona clase speciale pentru handicapaţi.

Preview document

Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 1
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 2
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 3
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 4
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 5
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 6
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 7
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 8
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 9
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 10
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 11
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 12
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 13
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 14
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 15
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 16
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 17
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 18
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 19
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 20
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 21
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 22
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 23
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 24
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 25
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 26
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 27
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 28
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 29
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 30
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 31
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 32
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 33
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 34
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 35
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 36
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 37
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 38
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 39
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 40
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 41
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 42
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 43
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 44
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 45
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 46
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 47
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 48
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 49
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 50
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 51
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 52
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 53
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 54
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 55
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 56
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 57
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 58
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 59
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 60
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 61
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 62
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 63
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 64
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 65
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 66
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 67
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 68
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 69
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 70
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 71
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 72
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 73
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 74
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 75
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 76
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 77
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 78
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 79
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 80
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 81
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 82
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 83
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 84
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 85
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 86
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 87
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 88
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 89
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 90
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 91
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 92
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 93
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 94
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 95
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 96
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 97
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 98
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 99
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 100
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 101
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 102
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 103
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 104
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 105
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 106
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 107
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 108
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 109
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 110
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 111
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 112
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 113
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 114
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 115
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 116
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 117
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 118
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 119
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 120
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 121
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 122
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 123
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 124
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 125
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 126
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 127
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 128
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 129
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 130
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 131
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 132
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 133
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 134
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 135
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 136
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 137
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 138
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 139
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 140
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 141
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 142
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 143
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 144
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 145
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 146
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 147
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 148
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 149
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 150
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 151
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 152
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 153
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 154
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 155
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 156
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 157
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 158
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 159
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 160
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 161
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 162
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 163
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 164
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 165
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 166
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 167
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 168
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 169
Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz - Pagina 170

Conținut arhivă zip

  • Evaluare si Orientare Scolara la Persoanele cu Deficiente de Auz.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare

Motto: ,, Evaluarea este cel mai puternic instrument politic în educaţie.” ( P.Broadfoot ) Motto: ,, Atâta timp cât instrucţia şi educaţia vor...

Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 IMPORTANȚA TEMEI Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care...

Deficiență de văz

PRELIMINARII Ca şi alte ramuri ale psihopedagogiei speciale tiflologia (gr. "tiflos"=orb, gr."logos"=ştiinţă) a cunoscut, în ultima perioadă de...

Servicii adresate persoanelor cu dizabilități

“ Omul nu este decat o trestie, cea mai slaba din natura; dar este o trestie cugetatoare. Nu trebuie ca intregul Univers sa se inarmeze spre a-l...

Comunicarea la persoanele cu deficiențe auditive

INTRODUCERE Deficienta de auz este catalogata ca o problema extrem de complexa atat sub raport medical, psihologic, pedagogic cat si social....

Formarea și dezvoltarea reprezentărilor spațiale la preșcolari prin intermediul jocurilor

Unul din obiectivele formării reprezentărilor elementare spațiale la vârsta preșcolară, prevăzut de curriculum sună în felul următor: asimilarea...

Sistemul de Educație a Deficienților de Auz din Canada

Ministerul Educatiei din Ontario incurajeaza consiliile scolare din provincie sa ofere o gama de posibilitati de plasament tuturor elevilor cu...

Elemente de psihopedagogia integrării și normalizării elevilor handicapați mintal

OBIECTUL DE STUDIU AL PSIHOPEDAGOGIEI INTEGRARII SI NOEMALIZARII Psihopedagogia integrarii si normalizarii, este o ramura a psihopedagogiei...

Te-ar putea interesa și

Orientarea Școlară și Profesională la Persoanele cu Handicap

INTRODUCERE E. Planchard defineşte educaţia drept o acţiune sistematică exercitată de adulţi asupra copiilor şi adolescenţilor cu scopul de a-i...

Elemente de psihologia persoanelor cu deficiență de auz

CAPITOUL I INTELIGIBILITATEA VORBIRII LA PERSOANELE CU DEFICIENŢE DE AUZ 1. Modalităţi de investigare a inteligibilităţii vorbirii Însuşirea şi...

Ai nevoie de altceva?