Joc didactic DLC - Surprizele primaverii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Joc didactic DLC - Surprizele primaverii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Psihopedagogie

Extras din document

GRĂDINIȚA

GRUPA MIJLOCIE 3

PROF. ÎNV. PREȘC.

DOMENIUL DE ACTIVITATE:Domeniul Limbă și Comunicare

CATEGORIA DE ACTIVITATE:Educarea limbajului

TEMA : “Surprizele primăverii”

MIJLOC DE REALIZARE:Joc didactic

TIPUL DE ACTIVITATE:Fixarea și consolidarea cunoștințelor

SCOPUL ACTIVITĂȚII:

- Consolidarea deprinderii de exprimare corectă și coerentă din punct de vedere gramatical, fonetic și lexical.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

Pe parcursul și la sfârșitul activității copiii vor fi capabili:

- O1-să denumească corect imaginile prezentate; obiectivul este realizat dacă copiii denumesc corect cel puțin 2-3 imagini de pe jetoane;

- O2-să despartă cuvintele în silabe; obiectivul este realizat dacă copiii despart corect în silabe 4-5 cuvinte;

- O3- să numere silabele dintr-un cuvânt; obiectivul este realizat dacă copiii sesizează correct număru lsilabelor din 4-5 cuvinte,folosind ca procedeu așezarea podului palmei sub bărbie;

- O4- să alcatuiască propoziții simple sau dezvoltate despre anotimpul primăvara; obiectivu leste realizat dacă copiii formulează corect din punct de vedere grammatical 2-3 propoziții ;

- O5- să caute în locul indicat baloanele ( poziții spațiale);

- O6- să găsească formele de singular și plural pentru substantivele reprezentate pe imaginea jetonului; obiectivul este realizat dacă copiii găsesc singularul și pluralul pentru 4-5 substantive;

- O7- să identifice cuvântul greșit în propoziția dată ; obiectivul este realizat dacă copiii identifică 1-2 cuvinte și le pot corecta.

SARCINA DIDACTICĂ:Copiii vor denumi imaginile de pe jetoane; vor despărți cuvintele în silabe și vor preciza numărul silabelor dintr-un cuvânt; vor alcătui propoziții simple sau dezvoltate; vor găsi forma de singular și plural a substantivelor reprezentate pe imaginea jetonului; vor identifica cuvântul greșit în propoziție și-l vor corecta.

REGULILE JOCULUI:

Varianta 1 - Fiecare echipă denumește corect imaginile de pe jetoane, desparte cuvintele în silabe, precizând numărul lor și așază jetonul în dreptul cifrei corespunzătoare numărului de silabe.

Varianta 2 - Fiecare echipă alcătuiește propoziții simple sau dezvoltate prin consultarea membrilor echipei.

Varianta 3 - Fiecare echipă găsește formele de singularși plural ale substantivelor reprezentate pe imaginea jetonului.

Varianta 4 - Fiecare echipă va descoperi și va corecta greșeala din propoziția dată.

ELEMENTE DE JOC:

Mânuirea materialelor, ghicirea, cutiuța cu surprize, aplauze, întrecerea, bagheta magică a primăverii, Albinuța Bâzz, cautarea baloanelor și spargerea acestora.

STRATEGII DIDACTICE:

- FORMA DE ORGANIZARE : individual, frontal, pe grupe.

- METODE ȘI PROCEDEE: - jocul didactic, explicația, demonstrația, metoda activă

Piramida, metoda Trierea aserțiunilor, învățarea prin cooperare.

- MATERIAL DIDACTIC:

- panou cu schița piramidei,”Piramida silabelor”, cutia surprizelor Zânei Primăvara,

scrisoarea Zânei Primăvara, jetoane cu imagini de primăvară și evenimentele anotimpului primăvara, jetoane cu flori de primăvară, legume timpurii, păsări călătoare; bagheta magică, trăistuța fermecată, scrisoarea Buburuzei, Albinuța Bâzz, baloane umflate ce conțin sarcini, ecusoane, stimulente, panou pentru punctaje.

Fisiere in arhiva (1):

  • Joc didactic DLC - Surprizele primaverii.docx

Bibliografie

- “ Curriculum pentru învățământul preșcolar”-EdituraDPH, București, 2009
- “ Aplicarea noului curriculum”- EdituraDPH, București, 2009
- “ Laborator preșcolar”-Ghid metodologic-Editura V&Integral, București, 2002
- “ Ghid pentru proiecte tematice”-Editura Humanitas, București, 2005
- “ Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii”Ed.Gheorghe Cârțu,
Craiova, 2009