Management

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 21438
Mărime: 1.50MB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Popescu
Sfaturi pentru viitorii profesori. (in special pentru persoanele inscrise la modulul pedagogic)

Extras din document

CAPITOLUL I

CE ESTE MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI?

Obiective / competenţe vizate:

• Să definească, în manieră operaţională, termenii şi conceptele esenţiale: management educaţional, leadership, managementul clasei de elevi, ştiinţa managementului, artă managerială, manager, lider;

• Să interpreteze diferite concepte asociate celui de management, stabilind asemănările şi deosebirile dintre acestea;

• Să argumenteze necesitatea studierii disciplinei Managementul clasei de elevi de către un viitor profesor;

• Să evalueze critic atribuirea statutului de ştiinţă şi artă Managementului clasei de elevi;

• Să explice fundamentarea interdisciplinară a disciplinei Managementul clasei de elevi.

Concepte esenţiale:

Management educaţional, leadership, managementul clasei de elevi, ştiinţa managementului, artă managerială, manager, lider.

Suport teoretic:

1. Delimitări conceptuale

Etimologia cuvântului management este amplă, dar, în acelaşi timp, concordantă. Termenul provine din lat. manus (mână, manevrare, pilotare, conducere, strunirea cailor), regăsibil ulterior în câteva limbi romanice (fr. manège, it. maneggio), precum şi-n limba engleză (engl. to manage = a reuşi, a conduce, a rezolva, a face faţă, a dirija, a izbuti, a struni elemente pentru un ţel, a administra, a manevra, a stăpâni, a se descurca, a găsi mijloace, a reuşi, a se pricepe să, a cârmui, a duce la bun sfârşit). „Paternitatea” cuvântului este atribuită lui F. Taylor (1911 – Principiile managementului ştiinţific) şi H. Fayol (1916 – Administraţia industrială şi generală. Prevederea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul), cei doi autori fiind cei care au definit specificul, conţinutul noului domeniu de studiu, criteriile dezvoltării economiei, ale eficientizării acesteia, în încercarea de a identifica modalităţile concrete prin intermediul cărora se poate asigura creşterea eficienţei activităţii muncitorului într-o întreprindere economică (apud Joiţa, 2000).

Astfel, se poate spune că termenul de management este folosit pentru prima dată în domeniul economic la începutul secolului al XX-lea, având sensul de „a ţine în mână”, „a ţine în frâu” resursele unei organizaţii, în vederea asigurării succesului, a eficienţei activităţii membrilor organizaţiei, după ce, vreme îndelungată, din Antichitate şi până la acel moment, fusese utilizat termenul de conducere. În acest context, managementul poate fi considerat ca activitatea, arta de a conduce, de a adopta deciziile optime în proiectarea şi realizarea activităţilor, de a coordona acţiunile, funcţiile, procesele prin intermediul cărora să se asigure atingerea obiectivelor organizaţionale.

Putem considera că, în sens larg, managementul reprezintă activitatea umană complexă de pregătire, concepere, organizare, coordonare, administrare a resurselor materiale şi umane în vederea atingerii unor obiective. În sens restrâns, el desemnează conducerea operativă, curentă (Joiţa, 2000, p. 18).

Prezentăm, în continuare, şi alte accepţiuni ale termenului (Ţoca, 2002):

• Activitatea şi arta de a conduce;

• Ansamblul activităţilor de organizare, de conducere şi gestiune a întreprinderilor;

• Arta de a conduce sau abilitatea de a conduce;

• Actul sau maniera de a conduce, de a dirija şi controla;

• Ştiinţa şi tehnica organizării şi conducerii unei întreprinderi;

• Ansamblul tehnicilor şi direcţiilor de organizare şi gestionare a întreprinderilor;

• Procesul de coordonare a resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare, în vederea realizării scopurilor organizaţiei;

• Studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul firmei, în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care le guvernează, a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere, de natură să asigure ridicarea eficienţei.

Recent, termenul de management începe să fie înlocuit cu cel de leadership (engl. leadership – a pune în funcţie conducerea de către lider, a ghida, a direcţiona, a călăuzi grupul în realizarea obiectivelor, pe baza interrelaţiilor sociale), acesta reprezentând varianta modernă a managementului, respectiv managemetntul realizat efectiv, operativ la clasă şi în clasă, care presupune coordonarea acţiunilor, stimularea participării elevilor, motivarea, antrenarea lor în rezolvarea unor sarcini sau situaţii concrete, în interrelaţionare, intercomunicare.

Preview document

Management - Pagina 1
Management - Pagina 2
Management - Pagina 3
Management - Pagina 4
Management - Pagina 5
Management - Pagina 6
Management - Pagina 7
Management - Pagina 8
Management - Pagina 9
Management - Pagina 10
Management - Pagina 11
Management - Pagina 12
Management - Pagina 13
Management - Pagina 14
Management - Pagina 15
Management - Pagina 16
Management - Pagina 17
Management - Pagina 18
Management - Pagina 19
Management - Pagina 20
Management - Pagina 21
Management - Pagina 22
Management - Pagina 23
Management - Pagina 24
Management - Pagina 25
Management - Pagina 26
Management - Pagina 27
Management - Pagina 28
Management - Pagina 29
Management - Pagina 30
Management - Pagina 31
Management - Pagina 32
Management - Pagina 33
Management - Pagina 34
Management - Pagina 35
Management - Pagina 36
Management - Pagina 37
Management - Pagina 38
Management - Pagina 39
Management - Pagina 40
Management - Pagina 41
Management - Pagina 42
Management - Pagina 43
Management - Pagina 44
Management - Pagina 45
Management - Pagina 46
Management - Pagina 47
Management - Pagina 48
Management - Pagina 49
Management - Pagina 50
Management - Pagina 51
Management - Pagina 52
Management - Pagina 53
Management - Pagina 54
Management - Pagina 55
Management - Pagina 56
Management - Pagina 57
Management - Pagina 58
Management - Pagina 59
Management - Pagina 60
Management - Pagina 61
Management - Pagina 62
Management - Pagina 63
Management - Pagina 64
Management - Pagina 65
Management - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Management.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul școlii ca organizație

I. MANAGEMENTUL SISTEMELUI DE ÎNVĂTĂMÂNT 1.1. Stiinta conducerii. Scurt istoric Studierea, însusirea si aplicarea stiintei conducerii în toate...

Evaluare școlară - aspecte interdisciplinare

1.Evaluarea scolara – aspecte interdisciplinare Evaluarea se poate realiza la niveluri diferite de invatamant urmarindu-se obiective diferite ....

Proiectarea unui program de instruire-formare competențe profesionale

Training leadership. Obiective: La sfarsitul trainingului participantii: • Vor putea sa construiasca o echipa de succes. • Vor dobandi noi...

Teoria Instruirii

Conceptul de instruire. Etimologie. Evoluţia conceptului -accepţiuni contemporane. Educaţie –pedagogie-didactică –instruire. Instruire : în limba...

Conspecte

TEMA nr. 1 SISTEMUL DE INVATAMANT Sistemul de Invatamant - principalul subsistem al sistemului de educatie (se refera la organizarea...

Managementul Clasei

Investigaţiile realizate pe domeniul managementului clasei de elevi au început să atingă şi anumite subiecte considerate până în prezent elemente...

Didactica - știință sau artă

Motto: Cu fiecare pas înainte, cu flecare problema pe care o rezolvam, noi nu numai ca descoperim probleme noi si nerezolvate, dar descoperim ca...

Metode de Evaluare

Metode de evaluare Sub acest titlu se cuprind astazi: (1) câteva metode de verificare a progresului la învatatura al elevilor, de altfel...

Te-ar putea interesa și

Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani

Printr-o orientare deschisă şi sinceră către soluţionarea cât mai rapidă a problemelor clientului, marketingul deschide “poarta succesului”. Drept...

Particularitățile managementului de consultanță în afaceri

Introducere Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 1.1. Conceptul de risc Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni

Introducere Construirea economiei de piaţă este un proces nou, de o complexitate deosebită, ce necesită multiple mutaţii economice, sociale şi...

Indicatori de performanță - managementul în organizația viitorului

INTRODUCERE Cuvantul “proiect poate fi utilizat pentru a descrie o incercare de conducere si coordonare a unui anumit numar de activitati pentru...

Managementul participativ și motivația personalului

Introducere Managementul participativ reprezintă un sistem managerial bazat pe atragerea personalului sub formă deliberativă sau consultativă la...

Ai nevoie de altceva?