Managementul Clasei de Elevi

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 6089
Mărime: 24.40KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Paraschiv Lenti

Extras din document

Analiza şcolii în perspectivă socio-organizaţională ar putea fi considerată, la o primă vedere, un demers mai puţin obişnuit, având în vedere specificul instituţiei şcolare, dimensiunea ei umană fundamentală. Dar nu există activitate umană, individuală şi mai ales desfăşurată în timp, care să nu presupună actul conducerii, al managementului.

Dezvoltarea economică şi socială nu se poate realiza independent de actul managerului, având în vedere că învăţământul este unul din instrumentele prin care societatea stimulează, dirijează şi controlează procesele dezvoltării.

Pentru educator, cunoaşterea şi stăpânirea artei manageriale este esenţială,deoarece cunoaşterea managementului ca pe un proces complex nu înseamnă ,,dirijism”, iar managerii nu asigură imediat succesul unei acţiuni.

Activitatea de management ( conducere ) este definită în literatura de specialitate ca ,, un ansamblu de acţiuni de planificare, organizare, îndrumare, control, decizie cu privire la un sistem ( organizaţie, instituţie, grup de oameni, proces, tehnologie ) acţiuni susceptibile de a asigura atingerea scopului fixat, în condiţiile în respectării legităţilor obiective generale şi speciale, ale satisfacerii nevoilor sociale concrete şi ale promovorii dezvoltării sociale.

Din punct de vedere al educaţiei, managementul este un sistem de concepte, metode, instrumente de orientare şi conducere, coordonare, utilizat în realizarea obiectivelor educaţiei, la nivelul performanţelor aşteptate.

Managementul, în maniera lui actuală de abordare îşi găseşte o aplicare specifică şi în domeniul conducerii educaţiei, ca acţiune complexă de dirijare , proiectare şi evaluare a formării , dezvoltării personalităţii fiecărui individ, conform unor scopuri formulate.

Managerul este reprezentat de persoana care exercită funcţiile managementului în virtutea obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor specifice funcţiei pe care o ocupă. Managerul are un statut social bine definit, ce prevede o serie de drepturi şi obligaţii, prin care managerii se deosebesc de celelalte categorii de profesionişti.

Managerul şcolar este un cadru didactic care pune în funcţiune programul managerial, conduce personalul didactic, preşcolarii şi şcolarii cooptaţi în sistemul de învăţământ, precum şi personalul administrativ, în scopul creşterii eficienţei procesului instructiv-educativ.

Dintre calităţile, cunoştinţele şi aptitudinile pe care trebuie să le deţină un manager, amintim : inteligenţa, memoria, spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, sănătatea, caracterul, etc.

Managementul şcolar se poate structura şi la un nivel inferior,. Se distinge astfel un management al clasei de elevi,care poate fi considerat şi un semiagent sau un management parţial, fiindcă în acest plan predomină activităţile de predare- învăţare- evaluare. Activitatea profesorului la clasă cuprinde nu numai operaţii de predare şi de evaluare, ci presupune şi culegerea de informaţii despre elevi, despre modul cum aceştia înţeleg lecţiile, cum se pregătesc, despre relaţiile dintre elevi etc., de unde rezultă posibilitatea profesorului de a identifica mai multe posibilităţi de intervenţie şi de luare a deciziilor.

Profesorul/învăţătorul este cel care reuneşte toate resursele materiale şi umane , resurse logistice de ordin pedagogic şi psihologic şi le configurează într-o manieră proprie la nivelul cşasei pe care o conduce.

Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în cultura, climatul şi instrucţia tuturor copiilor, indiferent de naţionalitate, în direcţia fundamentării tuturor demersurilor didactice pe principii democratice, să introducă noi strategii instrucţionale care să încurajeze colaborarea, toleranţa, sporirea încrederii în forţele proprii şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor, să realizeze şi să utilizeze în procesul didactic proiecte ale clasei

În opinia specialiştilor în domeniul educaţiei, managementul şcolii şi al clasei au ca scop încurajarea controlului comportamental la elevi, prin promovarea rezultatelor şi comportamentelor şcolare pozitive.De aceea, rezultatele şcolare, eficienţa didactică a profesorului şi coportamentul elevilor şi a proofesorilor interacţionează direct cu managementul clasei şi al şcolii.

Managementul clasei cuprinde trei componente esenţiale : managementul conţinutului, managementul problemelor disciplinare şi managementul relaţiilor interpersonale.

Cercetările demonstrează că incidenţa ridicată a probl0emelor disciplinare în clasă are un impact semnificativ asupra eficienţei predării şi învăţării. Astfel, s-a demonstrat că profesorii care se confruntă cu asemenea probleme nu pot planifica activităţi educaţionale adecvate. De asemenea, aceştia tind să neglijeze varietatea metodelor de organizare a conţinutuli, solicită foarte rar elevii în discutarea şi evaluarea materialelor învăţate. În plus, comprehensiunea temelor studiate nu este monitorizată cu consecvenţă.

S-a demonstrat că deprinderile consecvente de management şi de organizare reduc numărul problemelor disciplinare.

Având în vedere aceste date, se poate afirma că managementul conţinuturilor nu se refreă la deprinderile de a preda o disciplină specifică, ci mai degrabă la acele deprinderi aplicabile tuturor disciplinelor şi activităţilor. Doyle a accentuat că managementul educaţional se caracterizează mai ales prin asigurarea cooperării elevilor în timpul activităţilor de învăţare.

Kounin afirmă că în centrul deprinderilor de management al clasei se află managementul activităţilor instrucţionale,corelarea în integrarea activităţilor suplimentare şi rezolvarea problemelor specifice disciplinei.

Managementul problemelor disciplinare se funbdamentează pe credinţele despre natura umană. Prin integrarea ideii diversităţii umane ( şi a individualităţii în acelaşi timp ) în filosofia lor educaţională, cadrele didactice pot îmbunătăţii managementul clasei.

Cercetătorii au demonstrat importanţa recompensării comportamentelor pozitive ale elevilor. Atunci când optează pentru un stil de management al clasei, cadrele didactice ar trebui să folosească un stil asertiv de comunicare şi de comportament. În plus, ar trebui să conştientizeze în ce măsură îşi doresc să îi integreze pe copii într-o anumită activitate de învăţare, în deplină concordanţă cu regulamentele impuse clasei şi şcolii.

Preview document

Managementul Clasei de Elevi - Pagina 1
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 2
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 3
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 4
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 5
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 6
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 7
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 8
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 9
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 10
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 11
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 12
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Managementul Clasei de Elevi.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar

INTRODUCERE Într-un interviu pentru Hotnews.ro din 2016, Alfie Kohn spunea: „Ceea ce ne dorim cu adevărat este să-i ajutăm pe copii să se...

Dezvoltarea personalității în învățământul primar

ARGUMENT Personalitatea este calitatea cea mai valoroasă pe care individul și-o însușește prin autocunoaștere,prin efort propriu,prin dorința de a...

Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic

Învățământul actual înclină balanța de la informativ spre formativ, de la cantitate spre calitatea cunoștințelor, permite școlii pregătirea și...

Metode și Tehnici de Evaluare

1.Definitii si clasificare Evaluarea reprezinta activitatea prin care profesorul verifică pregătirea elevilor şi o apreciază prin note....

Învățarea prin cooperare și învățarea (inter)activ-creativă. metode și tehnici interactive de grup

„Învatarea prin cooperare, în acceptiunea noastra, este termenul generic oferit pentru setul de metode si tehnici ce detaliaza diferitele...

Parteneriat educațional grădiniță-familie, mijloc de relaționare

Ce este parteneriatul? „Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează împreună pentru realizarea...

Managementul Clasei de Elevi

Management educational - managementul clasei de elevi 1. Modalităţi de studiu ale organizaţiei şcoalare cu finalităţi practice în teoria sistemică...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Managementul Clasei de Elevi

I.1. Termenul de management Context teoretic Etimologia termenului de management (Cf. E. Joita, 2000) provenita din lat. manus-agere mâna,...

Managementul Clasei de Elevi

REZOLVAREA UNUI CONFLICT ÎN CLASA DE ELEVI PRIN ANALIZA SWOT 1.Conflict:Generalității În orice colectivitate, clasă, grup, apar stari tensionale...

Managementul clasei de elevi - dimensiunea ergonomică

DISCIPLINA: Managemetul clasei de elevi TEMA: Dimensiunea ergonomica in managementului clasei de elevi SUBIECTUL: Structura dimensiunii...

Managementul Clasei de Elevi - Sarcini de Lucru

MANAGERUL CLASEI DE ELEVI 1. Cum vă imaginaţi relaţia de conducere colectivă – răspundere personală în actuala etapă a învăţământului românesc la...

Managementul clasei de elevi - Influențe ale ergonomiei școlare

În sistemul social de învățământ și educație, profesorii trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să determine relații de cooperare cu...

Modele ale managementului clasei de elevi

INTRODUCERE Managementul reprezintă activitatea și arta de a conduce sau ansamblul activităților de organizare, conducere și gestionare, conform...

Managementul Clasei de Elevi

Cap.1. Managementul clasei de elevi 1.1.Delimitari conceptuale Intalnim o multitudine de definitii pentru termenul de management. Etimologia...

Managementul Clasei de Elevi

Procesul educational este un proces instructiv-educativ dar si unul managerial, datorita faptului ca, activitatea este proiectata, organizata,...

Ai nevoie de altceva?