Managementul proiectelor educaționale

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5125
Mărime: 62.21KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

Denumirea proiectului .Amenajarea unor noi spaţii de învăţământ la Colegiul Economic Buzău

Proiect de dezvoltare a instituției

Adresa organizaţiei care solicită finanţarea:

Colegiul Economic . Buzău

Str. Tudor .Vladimirescu,nr.15, municipiul Buzău,Județul Buzău

ANALIZA SWOT:

PUNCTE TARI:

• .Centru de resurse în cadrul Proiectului Phare TVET EU RO 0108.01 (Sursa: MEC, ADR);

• .Şcoală europeană (Sursa: Diplomă şi plachetă);

• .Furnizor de formare profesională continuă autorizat pentru 5 calificări: tehnician în activităţi economice,calificarea tehnician în administraţie, calificarea tehnician în turism,calificarea tehnician în activităţi de comerţ calificarea tehnician în gastronomie (Sursa: Autorizaţiile eliberate de comisia de acreditare).

• .Centru de testare ECDL (Sursa: ISJ);

• .Experienţa în derularea de proiecte cu finanţare europeană (Sursa: Proiectele derulate şi în curs de derulare);

• .Personal didactic şi auxiliar competent, calificat: metodişti, formatori locali/naţionali, experţi locali, membri în Comisiile Naţionale de specialitate, autori de SPP/curriculum/materiale de învăţare/manuale (Sursa: Dosarele personale, Rapoartele de inspecţii şcolare, Fişele de evaluare a activităţii, Baza de date privind formarea continuă a personalului şcolii, MEC, Certificate, diplome, SPP-uri, Curriculum, Auxiliare curriculare, Manuale);

• .Dotare didactico – materială bună în domeniul ITC şi pentru formarea profesională – dotări Phare şi MEC (Sursa: Registrul de inventar);

• .Spaţii proprii optime pentru desfăşurarea instruirii practice în domeniul „Turism şi alimentaţie” reabilitate din fonduri Phare (Sursa: Baza de date privind resursele materiale ale şcolii);

• .Conectare la Internet 24 ore/zi cu 2 furnizori (Sursa: Contractele cu furnizorii de servicii Internet);

• .Reţele de colaborare interne şi externe (Sursa: Acordurile de parteneriat);

• .Oferta educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii (Sursa: Planul de şcolarizare);

• .Rezultate foarte bune ale elevilor la examenele de absolvire şi la concursurile şcolare (Sursa: Situaţiile statistice, Diplomele elevilor);

• .Resurse extrabugetare (Sursa: Bugetul de venituri şi cheltuieli) din surse proprii;

• .Preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii (Sursa: Materialele promoţionale realizate, Dovezi ale vizitelor şi acţiunilor desfăşurate în şcoală: fotografii, cartea de onoare a şcolii, articole din presă, filme).

PUNCTE SLABE

• .Supraîncărcarea spaţiului – numărul mic al sălilor de clasă nu permite utilizarea cabinetelor şi laboratoarelor conform destinaţiei (Sursa: Planul de şcolarizare comparativ cu numărul sălilor de clasă);

• .Utilizarea insuficientă a metodelor de învăţare centrată pe elev (Sursa: Fişele de observare a lecţiilor);

• .Implicare insuficientă a unor cadre didactice în activitatea extracurriculară (Sursa: Informări ale consilierului pentru programe, proiecte şi activităţi extracuriculare).

• .Unui număr de 20% dintre elevii Şcolii de arte şi meserii nu li s-a putut oferi o experienţă profesională generală datorită faptului că nu au existat angajatori din regiune dispuşi să ofere locuri pentru instruire (Sursa: statistica şcolară)

• .Motivaţia materială (salarială) slabă a personalului angajat(Sursa:salarizarea personalului didactic de la IȘJ)

• .Cantitatea prea mare de informatii, prezentate expozitiv, neatractiv.

• .Lipsa unei conduite curent -evaluative si autoevaluative a fiecãrui cadru didactic.

• .Anularea posibilitãtii de alegere a elevului, în conformitate cu atitudinile, interesele, proiectele sale, a pachetului de optionale din C.D.S.

• .Orarul scolar - activitatea didactica se desfãsoarã în douã scimburi.

• .Instruirea practicã a elevilor se desfãsoarã defectuos, datoritã unei proaste planificãri.

• .Preocuparea insuficientã a dirigintilor în desfãsurarea activitãtilor extracurriculare (dirigentie, activitãti educative, orientare si consiliere profesionalã).

• .Nivelul scãzut al productiei si al activitãtilor aducãtore de venit.

Preview document

Managementul proiectelor educaționale - Pagina 1
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 2
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 3
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 4
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 5
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 6
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 7
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 8
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 9
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 10
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 11
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 12
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 13
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 14
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 15
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 16
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 17
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 18
Managementul proiectelor educaționale - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Managementul Proiectelor Educationale.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul Proiectelor Educaționale

Revoluţionarea educaţiei, înţeleasă ca fundament al realizării progresive a obiectivelor societăţii cunoaşterii, statuează, in acest context,...

Absenteismul școlar

1. Partea teoretica 1.1 Definirea notiunilor Managementul include in sine nu doar teorie si stiinta, sustin specialistii, este stiinta si arta...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Primaria Municipiului București

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in...

Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea...

Managementul Proiectelor Educaționale

Revoluţionarea educaţiei, înţeleasă ca fundament al realizării progresive a obiectivelor societăţii cunoaşterii, statuează, in acest context,...

Managementul Clasei de Elevi

I.1. Termenul de management Context teoretic Etimologia termenului de management (Cf. E. Joita, 2000) provenita din lat. manus-agere mâna,...

Monitorizarea și Implementarea Proiectelor Educaționale

Planificarea este o funcţie de management necesară atingerii obiectivelor ce decurg din ţintele şi opţiunile strategice ale unei organizaţii....

Proiectarea și managementul programelor educaționale

A. Denumirea proiectului: "Viitorii antreprenori: Formarea spiritului antreprenorial la elevi" a) Slogan: "Elevii de azi, antreprenorii de...

Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar

1. Prezentarea funcțiilor și rolurilor manageriale 1.1. Funcțiile manageriale Termenul management cuprinde un șir de varii funcții pentru a...

Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar

1.Prezentarea factorilor care pot declanșa inovarea și schimbarea 1.1. Definirea factorilor care generează schimbarea Kurt Lewin consideră...

Ai nevoie de altceva?